×

ज्ञानेश्वरी गर्ल्स हॉस्टेल| SolapurMall.com
ज्ञानेश्वरी गर्ल्स हॉस्टेल
Contact Person : ज्ञानेश्वरी गर्ल्स हॉस्टेल
Address1 : उद्योग भवन, सिग्नल कॅम्प, लातूर
City : latur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9011094578
Contact No - 2 : 9373394475
Summary :
संस्काराचे माहेरघर... सुविधा व वैशिष्ट्ये
* कौंटुंबिक लक्ष
* सर्व क्लासेस हाकेच्या अंतरावर
* अभ्यासासाठी पोषक वातावरण
* प्रशस्त डिलक्स रूम्स
* Standard कुशन बेड्स.
* Classic Standard Reading Room.
* शैक्षणिक साहित्य ठेवण्यासाठी स्वतंत्र Cup Board
* हॉस्टेल कॅम्पस CCTV युक्त.
* मुलींसाठी लेडीज Rectors
* मॉनिंग ब्रेकफास्ट आणि चहा
* पिण्यासाठी RO वॉटर प्रवेश सुरू
* हेल्दी लंच & डिनर
* सिक्युरिटी गार्ड.
* अंघोळीसाठी गरम पाण्याची व्यवस्था.
ज्ञानेश्वरी गर्ल्स हॉस्टेल
उद्योग भवन, सिग्नल कॅम्प, लातूर
latur
9011094578
9373394475
संस्काराचे माहेरघर... सुविधा व वैशिष्ट्ये
* कौंटुंबिक लक्ष
* सर्व क्लासेस हाकेच्या अंतरावर
* अभ्यासासाठी पोषक वातावरण
* प्रशस्त डिलक्स रूम्स
* Standard कुशन बेड्स.
* Classic Standard Reading Room.
* शैक्षणिक साहित्य ठेवण्यासाठी स्वतंत्र Cup Board
* हॉस्टेल कॅम्पस CCTV युक्त.
* मुलींसाठी लेडीज Rectors
* मॉनिंग ब्रेकफास्ट आणि चहा
* पिण्यासाठी RO वॉटर प्रवेश सुरू
* हेल्दी लंच & डिनर
* सिक्युरिटी गार्ड.
* अंघोळीसाठी गरम पाण्याची व्यवस्था.
Shivganga Ledies Hostel| SolapurMall.com
Shivganga Ledies Hostel
Contact Person : Shweta Hatte , Sanjiv Damma
Address1 : 518, East Mangawar Peth,Madhala Maruti , Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850149960
Contact No - 2 : 9272910654, 2622425
Summary :
Center Of City our building is available, Solar hot water facility are available, For drinking water kent -Purifier, Cot bed,Locker,Study Table in All room Fresh pure vegetarian meal facility in Hostel, 24 hours security guard & time limit, CC camera , daily room cleaning, T.V. Facilities are available in Hostel Hall , News Paper,Doctor Available in your time, Parents have children from time to time information.
Shweta Hatte , Sanjiv Damma
518, East Mangawar Peth,Madhala Maruti , Solapur
Solapur
9850149960
9272910654, 2622425
Center Of City our building is available, Solar hot water facility are available, For drinking water kent -Purifier, Cot bed,Locker,Study Table in All room Fresh pure vegetarian meal facility in Hostel, 24 hours security guard & time limit, CC camera , daily room cleaning, T.V. Facilities are available in Hostel Hall , News Paper,Doctor Available in your time, Parents have children from time to time information.

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com