×

सरकारमान्य<br> कृषिधन नर्सरी| SolapurMall.com
सरकारमान्य
कृषिधन नर्सरी
Contact Person : योगेश नेवसे
Address1 : मु.पो.टेटवली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी - ४१५ ७१३
Email : pravinnevase@gmail.com
City : ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9823782014
Contact No - 2 : 9049115758 , 9637566805 , 02358 - 283067
Website : : www.krushidhannursery.com
Summary :
उत्कृष्ठ दर्जाची आंबा, काजू, चिकू, चाफा कलमे व नारळ रोपे आणि मोठ्या पिशवीतील दोन ते चार वर्षाची आंबा कलमे, चिकू कलमे व नारळ रोपे उपलब्ध.
Quality Grafts of Mango, Cashew, Sapota, Coconut, Seedlings & Two to Four Years Large Mango, Coconut & Sapota Plants are available here.
योगेश नेवसे
मु.पो.टेटवली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी - ४१५ ७१३
pravinnevase@gmail.com
ता. दापोली, जि. रत्नागिरी,
9823782014
9049115758 , 9637566805 , 02358 - 283067
उत्कृष्ठ दर्जाची आंबा, काजू, चिकू, चाफा कलमे व नारळ रोपे आणि मोठ्या पिशवीतील दोन ते चार वर्षाची आंबा कलमे, चिकू कलमे व नारळ रोपे उपलब्ध.
Quality Grafts of Mango, Cashew, Sapota, Coconut, Seedlings & Two to Four Years Large Mango, Coconut & Sapota Plants are available here.
श्री श्री नर्सरी| SolapurMall.com
श्री श्री नर्सरी
Contact Person : मिलिंद साखळकर B.Sc. (Horty)
Address1 : पुणे-बेंगलोर (NH-4) हायवे, वाठार, कोल्हापूर.
City : कोल्हापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9096390890
Contact No - 2 : 7666516292
Summary :
फळझाडे, फुलझाडे, जंगली झाडे, शोभेची झाडे, कुंड्या मिळण्याचे खात्रीचे ठिकाण.
सेंद्रिय व नैसर्गिक पध्दतीने गार्डन डेव्हलपमेंट व फळबाग लागवडीची व मेन्टेनन्सची कामे केली जातील.
मिलिंद साखळकर B.Sc. (Horty)
पुणे-बेंगलोर (NH-4) हायवे, वाठार, कोल्हापूर.
कोल्हापूर,
9096390890
7666516292
फळझाडे, फुलझाडे, जंगली झाडे, शोभेची झाडे, कुंड्या मिळण्याचे खात्रीचे ठिकाण.
सेंद्रिय व नैसर्गिक पध्दतीने गार्डन डेव्हलपमेंट व फळबाग लागवडीची व मेन्टेनन्सची कामे केली जातील.
वृंदावन नर्सरी <br> गार्डन डेव्हलपमेंट| SolapurMall.com
वृंदावन नर्सरी
गार्डन डेव्हलपमेंट
Contact Person : मनिषा भोसले
Address1 : साई दर्शन हॉस्पिटल शेजारी, केडगाव, चौफुला रोड, ता. दौंड, जि. पुणे - 412203
City : ता. दौंड, जि. पुणे Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7620093458
Summary :
आमच्याकडे फुल झाडे, फळ झाडे व शोची झाडे, तसेच भाजीपाला रोपे, टोमॅटो, वांगी, मिरची, पपई, शेवगा, केळी, नारळ,आंबा, चिक्कू, पपई, संत्री, मोसंबी, सावलीची झाडे इ. रोपे किरकोळ व होलसेल योग्य दरात मिळतील.
लॉन / गार्डन डेव्हलमेंट व गार्डन मेन्टनन्सची कामे योग्य दरात केली जातील.
सर्व साईज कुंडी, हॅगींग, शेद्रींय खते, सिजनल फुलांची रोपे हजर स्टॉक मध्ये उपलब्ध.
मनिषा भोसले
साई दर्शन हॉस्पिटल शेजारी, केडगाव, चौफुला रोड, ता. दौंड, जि. पुणे - 412203
ता. दौंड, जि. पुणे
7620093458
आमच्याकडे फुल झाडे, फळ झाडे व शोची झाडे, तसेच भाजीपाला रोपे, टोमॅटो, वांगी, मिरची, पपई, शेवगा, केळी, नारळ,आंबा, चिक्कू, पपई, संत्री, मोसंबी, सावलीची झाडे इ. रोपे किरकोळ व होलसेल योग्य दरात मिळतील.
लॉन / गार्डन डेव्हलमेंट व गार्डन मेन्टनन्सची कामे योग्य दरात केली जातील.
सर्व साईज कुंडी, हॅगींग, शेद्रींय खते, सिजनल फुलांची रोपे हजर स्टॉक मध्ये उपलब्ध.
वाघमोडे हायटेक रोपवाटिका सिध्देवाडी खण| SolapurMall.com
वाघमोडे हायटेक रोपवाटिका सिध्देवाडी खण
Contact Person : बापू (B.Sc. Horticultures - 9527116132, 9135352727)
अनिल (9421123970 , 9921494564)
Address1 : मिरज - पंढरपुर रोड, (सिध्देवाडी खण, बसस्टॉप पाठीमागे पश्चिम बाजुस) ता.मिरज. जि.सांगली.
City : ता.मिरज. जि.सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9527116132
Contact No - 2 : 9135352727, 9421123970 , 9921494564
Summary :
जी-९ केळी व ऊसाची रोपे मिळतील.
मिरची, वांगी, कांदा, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, झेंडू, गलांडा, पपई, ऑस्टर व इतर हायब्रीड व सुधारीत जातीच्या रोपाचे विक्रेते.
ट्रे मधील रोपे हजर स्टॉकमध्ये मिळतील. एकमेव विश्वसनीय ठिकाण.
बापू (B.Sc. Horticultures - 9527116132, 9135352727)
अनिल (9421123970 , 9921494564)
मिरज - पंढरपुर रोड, (सिध्देवाडी खण, बसस्टॉप पाठीमागे पश्चिम बाजुस) ता.मिरज. जि.सांगली.
ता.मिरज. जि.सांगली,
9527116132
9135352727, 9421123970 , 9921494564
जी-९ केळी व ऊसाची रोपे मिळतील.
मिरची, वांगी, कांदा, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, झेंडू, गलांडा, पपई, ऑस्टर व इतर हायब्रीड व सुधारीत जातीच्या रोपाचे विक्रेते.
ट्रे मधील रोपे हजर स्टॉकमध्ये मिळतील. एकमेव विश्वसनीय ठिकाण.
निसर्ग महिला बचत गट अंतर्गत <Br>निसर्ग हायटेक नर्सरी| SolapurMall.com
निसर्ग महिला बचत गट अंतर्गत
निसर्ग हायटेक नर्सरी
Contact Person : शरद मोहिते
Address1 : निरा - लोणंद रोड, पाडेगांव फार्म कनॉलशेजारी, ता.खंडाळा, जि.सातारा
City : सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850905718
Contact No - 2 : 9730473066
Summary :
आमची खास वैशिष्ट्ये :
अनुवांशिक शुद्धता, आमची रोपे आमच्या स्वतःच्या बियाणे प्लॉट मधील ऊसाच्या बियाण्यापासुन तयार केलेली आहेत, भरपुर पांढरा शुभ्र मुळांचा जारवा मिळवून त्यांचे व्यवस्थापन करू शकता, किड व रोगांच्या निर्मुलनासाठी किडनाशक व बुरशीनाशकांच्या शोस्त्रोक्त वापर, गुणवत्ता प्रधान रोपे, ठरलेल्या वेळेवर रोपांची घरपोहोच सेवा व वाजवी किंमत, निरोगी, जोमदार व खात्रीशीर रोपांची हमी, इ.
शरद मोहिते
निरा - लोणंद रोड, पाडेगांव फार्म कनॉलशेजारी, ता.खंडाळा, जि.सातारा
सातारा,
9850905718
9730473066
आमची खास वैशिष्ट्ये :
अनुवांशिक शुद्धता, आमची रोपे आमच्या स्वतःच्या बियाणे प्लॉट मधील ऊसाच्या बियाण्यापासुन तयार केलेली आहेत, भरपुर पांढरा शुभ्र मुळांचा जारवा मिळवून त्यांचे व्यवस्थापन करू शकता, किड व रोगांच्या निर्मुलनासाठी किडनाशक व बुरशीनाशकांच्या शोस्त्रोक्त वापर, गुणवत्ता प्रधान रोपे, ठरलेल्या वेळेवर रोपांची घरपोहोच सेवा व वाजवी किंमत, निरोगी, जोमदार व खात्रीशीर रोपांची हमी, इ.
त्रिमुर्ती फळ रोपवाटीका| SolapurMall.com
त्रिमुर्ती फळ रोपवाटीका
Contact Person : बाळासो चव्हाण
Address1 : मु.पो.अतीत, ता.जि.सातारा
City : ता.जि.सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850514651
Contact No - 2 : 9420773686
Summary :
आंबा, हापूस, केशर, तोतापूरी, पायरी, वनराज,चिकू, नारळ, शेवगा, आवळा, सिताफळ,लिंबू, सागवान,स्टंप इ. फळ रोप मिळण्याचे विश्‍वसनीय ठिकाण आणि आंबा व फळ रोपांचा भरपूर स्टॉक होलसेल दरात उपलब्ध.
बाळासो चव्हाण
मु.पो.अतीत, ता.जि.सातारा
ता.जि.सातारा,
9850514651
9420773686
आंबा, हापूस, केशर, तोतापूरी, पायरी, वनराज,चिकू, नारळ, शेवगा, आवळा, सिताफळ,लिंबू, सागवान,स्टंप इ. फळ रोप मिळण्याचे विश्‍वसनीय ठिकाण आणि आंबा व फळ रोपांचा भरपूर स्टॉक होलसेल दरात उपलब्ध.
कृषी समृध्दी हायटेक नर्सरी| SolapurMall.com
कृषी समृध्दी हायटेक नर्सरी
Contact Person : प्रकाश ठवरे
Address1 : पुणे - पंढरपूर रोड, खुडूस (६२ फाटा), ता. माळशिरस, जि.सोलापूर
City : ता. माळशिरस, जि.सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9158190777
Contact No - 2 : 8552865777
Summary :
आमच्याकडे सर्व प्रकारची विविध जातींची फुलझाडे,लॉन व सर्व प्रकारची फळझाडे, आंबा, चिकू, नारळ, डाळींब(भगवा), द्राक्ष रोपे हजर स्टॉकमध्ये उपलब्ध.
प्रकाश ठवरे
पुणे - पंढरपूर रोड, खुडूस (६२ फाटा), ता. माळशिरस, जि.सोलापूर
ता. माळशिरस, जि.सोलापूर,
9158190777
8552865777
आमच्याकडे सर्व प्रकारची विविध जातींची फुलझाडे,लॉन व सर्व प्रकारची फळझाडे, आंबा, चिकू, नारळ, डाळींब(भगवा), द्राक्ष रोपे हजर स्टॉकमध्ये उपलब्ध.
SHRI RAMBHAKT NURSERY| SolapurMall.com
SHRI RAMBHAKT NURSERY
Contact Person : Rajesh Bhimrav Londhe
Address1 : Kondi, Tal. North Solapur, Dist, Solapur (at Solapur - Pune Highway)
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7020675211
Contact No - 2 : 7798164068 , 9529812863
Website : : www.rambhaktnursery.com
Summary :
ॲनोना-२ (हनुमान) अर्कासहन, गोल्डन सिताफळची कलम रोपे, बालानगर, ड्रॅगन फ्रुट, आंबा - केशर, हापूस, हुर, कलम - ॲपल / सुंदरी बोर, बांबू, चंदन, डाळींब, मोसंबी, शेवगा रोपे मिळतील. इतर शोभेची रोपे मिळतील.
Rajesh Bhimrav Londhe
Kondi, Tal. North Solapur, Dist, Solapur (at Solapur - Pune Highway)
Solapur,
7020675211
7798164068 , 9529812863
ॲनोना-२ (हनुमान) अर्कासहन, गोल्डन सिताफळची कलम रोपे, बालानगर, ड्रॅगन फ्रुट, आंबा - केशर, हापूस, हुर, कलम - ॲपल / सुंदरी बोर, बांबू, चंदन, डाळींब, मोसंबी, शेवगा रोपे मिळतील. इतर शोभेची रोपे मिळतील.
Nisarg Ropvatika| SolapurMall.com
Nisarg Ropvatika
Contact Person : S. Barbade / D. Nagraj
Address1 : Behind Balaji Sarovar, Aasara Chowk (12 Months)
Address2 : In front of Siddheshwar School, Siddheshwar Peth, (June to November)
Email : siddheshwarbarbade54@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9676497758
Contact No - 2 : 9890979854
Summary :
All types of flowers, shrubs and trees, Garden Plant, Lawn, organic fertilizer etc.
S. Barbade / D. Nagraj
Behind Balaji Sarovar, Aasara Chowk (12 Months)
In front of Siddheshwar School, Siddheshwar Peth, (June to November)
siddheshwarbarbade54@gmail.com
Solapur
9676497758
9890979854
All types of flowers, shrubs and trees, Garden Plant, Lawn, organic fertilizer etc.
<b>भूधन</b> वाघमोडे हाय - टेक नर्सरी| SolapurMall.com
भूधन वाघमोडे हाय - टेक नर्सरी
Contact Person : संतोष वाघमोडे - 7775999777 , 9822514649
सतिश रामचंद्र वाघमोडे (B.Sc Horticulture) - 7083666777, 8657666777
Address1 : मिरज - पंढरपूर रोड, सरकारी दवाखान्या समोर, भोसे फाटा, ता.मिरज, जि. सांगली
Email : bhudhanhightechnursery@gmail.com
City : ता.मिरज, जि. सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7775999777
Contact No - 2 : 9822514649 , 7083666777 , 8657666777
Summary :
भाजी पाल्याची सर्व प्रकारची खात्रीशीर रोपे उपलब्ध...
प्रकार - ट्रे मधील, बेडवरील व वाफ्यातील
हजर स्टॉकमध्ये व ऑर्डरप्रमाणे ट्रे मधील रोपे मिळतील.
ढोबळी मिरची - इंद्रा, इंडस, आयेशा,१८६५ इत्यादी...
झेंडू - ॲरोगोल्ड, गोल्डस्पॉट-२, कलकत्ता बियाणे, कलकत्ता स्टंप इत्यादी...
कलिंगड - शुगर क्वीन, मॅक्स, अकिरा इत्यादी...
टोमॅटो - सर्व प्रकारच्या व्हरायटी उपलब्ध
सर्व प्रकारची ऊसाची रोपे मिळतील.
उत्तम गुणवत्ता रास्त भाव
संतोष वाघमोडे - 7775999777 , 9822514649
सतिश रामचंद्र वाघमोडे (B.Sc Horticulture) - 7083666777, 8657666777
मिरज - पंढरपूर रोड, सरकारी दवाखान्या समोर, भोसे फाटा, ता.मिरज, जि. सांगली
bhudhanhightechnursery@gmail.com
ता.मिरज, जि. सांगली,
7775999777
9822514649 , 7083666777 , 8657666777
भाजी पाल्याची सर्व प्रकारची खात्रीशीर रोपे उपलब्ध...
प्रकार - ट्रे मधील, बेडवरील व वाफ्यातील
हजर स्टॉकमध्ये व ऑर्डरप्रमाणे ट्रे मधील रोपे मिळतील.
ढोबळी मिरची - इंद्रा, इंडस, आयेशा,१८६५ इत्यादी...
झेंडू - ॲरोगोल्ड, गोल्डस्पॉट-२, कलकत्ता बियाणे, कलकत्ता स्टंप इत्यादी...
कलिंगड - शुगर क्वीन, मॅक्स, अकिरा इत्यादी...
टोमॅटो - सर्व प्रकारच्या व्हरायटी उपलब्ध
सर्व प्रकारची ऊसाची रोपे मिळतील.
उत्तम गुणवत्ता रास्त भाव
सदगुरु ऊस रोपवाटीका| SolapurMall.com
सदगुरु ऊस रोपवाटीका
Contact Person : मल्लाप्पा कुंभार ( 9527301193 , 9595121193)
विनायक कुंभार ( 7057709170)
Address1 : शिवनाकवाडी रोड, शिरदवाड, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर
City : जि.कोल्हापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9527301193
Contact No - 2 : 9595121193, 7057709170
Summary :
आमच्याकडे उत्तम प्रतिची को. 86032, 10001, 8005, 92005, ऊसाची प्लॅस्टिक ट्रे मध्ये कोकोपिठ (प्युवर सेंद्रिय खत) वापरलेली रोपे मिळतील.
मल्लाप्पा कुंभार ( 9527301193 , 9595121193)
विनायक कुंभार ( 7057709170)
शिवनाकवाडी रोड, शिरदवाड, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर
जि.कोल्हापूर,
9527301193
9595121193, 7057709170
आमच्याकडे उत्तम प्रतिची को. 86032, 10001, 8005, 92005, ऊसाची प्लॅस्टिक ट्रे मध्ये कोकोपिठ (प्युवर सेंद्रिय खत) वापरलेली रोपे मिळतील.
श्री मुकुंदराज हायटेक रोपवाटीका| SolapurMall.com
श्री मुकुंदराज हायटेक रोपवाटीका
Contact Person : सागर संपतराव करांडे
Address1 : मुक्काम पोस्ट शाळगाव, तालुका कडेगाव,जिल्हा सांगली - 415304
City : तालुका कडेगाव,जिल्हा सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9527919294
Contact No - 2 : 9145711411 , 9145711811
Summary :
आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या जातीच्या उसाची रोपे मिळतील.तसेच एकरी 100 टन उत्पादन काढण्याचे मार्गदर्शन मिळेल.
शुद्ध प्रतिच्या बियाणे पासून बनवलेली रोपे मिळतील...
1 प्लॉट व्हिजिट.. व बांध पोहोच रोपांची सुविधा उपलब्ध...
सागर संपतराव करांडे
मुक्काम पोस्ट शाळगाव, तालुका कडेगाव,जिल्हा सांगली - 415304
तालुका कडेगाव,जिल्हा सांगली,
9527919294
9145711411 , 9145711811
आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या जातीच्या उसाची रोपे मिळतील.तसेच एकरी 100 टन उत्पादन काढण्याचे मार्गदर्शन मिळेल.
शुद्ध प्रतिच्या बियाणे पासून बनवलेली रोपे मिळतील...
1 प्लॉट व्हिजिट.. व बांध पोहोच रोपांची सुविधा उपलब्ध...
शिवप्रसाद नर्सरी| SolapurMall.com
शिवप्रसाद नर्सरी
Contact Person : सुनील भारती ( बी.एस.सी(कृषी) )
Address1 : पुणे - सोलापूर रोड, घागरगाव कारखाना जवळ, इंदापूर, पुणे
City : पुणे, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850775990
Contact No - 2 : 9823460307
Summary :
शोभिवंत फुलझाडे : गुलाब , जास्वंदी, मोगरा, पाम, सोनचाफा इ.
फळझाडे : आंबा, पेरू, सिताफळ, अंजीर, डाळींब ,पपई, केळी इ.
भाजीपाला : वांगी, मिरची, टोमॅटो, कोबी इ. रोपे मिळतील.
AAHAR INDIA PRODUCTS : Immunity Booster Honey, Shudha Bilona Ghee etc;
सुनील भारती ( बी.एस.सी(कृषी) )
पुणे - सोलापूर रोड, घागरगाव कारखाना जवळ, इंदापूर, पुणे
पुणे,
9850775990
9823460307
शोभिवंत फुलझाडे : गुलाब , जास्वंदी, मोगरा, पाम, सोनचाफा इ.
फळझाडे : आंबा, पेरू, सिताफळ, अंजीर, डाळींब ,पपई, केळी इ.
भाजीपाला : वांगी, मिरची, टोमॅटो, कोबी इ. रोपे मिळतील.
AAHAR INDIA PRODUCTS : Immunity Booster Honey, Shudha Bilona Ghee etc;
विठ्ठला नर्सरी| SolapurMall.com
विठ्ठला नर्सरी
Contact Person : गवरे वैजनाथ (कृषी पदविधारक)
Address1 : मु.बामणी, ता.जि. लातूर (महाराष्ट्र)
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9881532146
Contact No - 2 : 9764181114
Summary :
टोमॅटो, मिरची, वांगी, खरबूज, टरबूज, झेंडू, ढोबळी मिरची, ऊस, पपई सर्व जातीचे ट्रे मधील रोपे ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील.
गवरे वैजनाथ (कृषी पदविधारक)
मु.बामणी, ता.जि. लातूर (महाराष्ट्र)
लातूर,
9881532146
9764181114
टोमॅटो, मिरची, वांगी, खरबूज, टरबूज, झेंडू, ढोबळी मिरची, ऊस, पपई सर्व जातीचे ट्रे मधील रोपे ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील.
विठ्ठल नर्सरी <br>ग्राफ्टेड द्राक्ष| SolapurMall.com
विठ्ठल नर्सरी
ग्राफ्टेड द्राक्ष
Contact Person : मच्छिंद्र विठ्ठल ठवरे
Address1 : मु.पो.खुडुस, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
City : , ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7588313333
Contact No - 2 : 7588353535, 9860331795, 8329740014, 9022885757
Summary :
१९ वर्षे शेतकऱ्यांचा विश्वासास पात्र असलेली नर्सरी
आमच्याकडे बेंगलोर डोंगरीजवर कलम केलेली निरोगी व भरपूर मुळ्या असलेली पिशवीतील द्राक्ष रोपे खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहेत.
ग्राफ्टेड टेबल व्हरायटीज : - S.S.N., सुपर सोनाका, अनुष्का, माणिकचमन,आर.के.,सोनाका, क्लोन २ , थॉमसन सिडलेस, दनाका, सुदाकर,तासगणेश
ब्लॅक व्हरायटीज : - नानासाहेब पर्पल, मामा पर्पल, सरिता, ज्योती, शरद सिडलेस
रुट स्टॉक व्हरायटीज : - बेंगलोर डोंगरीज
कलम केलेली आंब्याची रोपे मिळतील. व्हरायटीज : - केशर, हापूस
पुणे-पंढरपूर रोडवर, पंढरपूर पासून ४० किमी.
मच्छिंद्र विठ्ठल ठवरे
मु.पो.खुडुस, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर,
7588313333
7588353535, 9860331795, 8329740014, 9022885757
१९ वर्षे शेतकऱ्यांचा विश्वासास पात्र असलेली नर्सरी
आमच्याकडे बेंगलोर डोंगरीजवर कलम केलेली निरोगी व भरपूर मुळ्या असलेली पिशवीतील द्राक्ष रोपे खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहेत.
ग्राफ्टेड टेबल व्हरायटीज : - S.S.N., सुपर सोनाका, अनुष्का, माणिकचमन,आर.के.,सोनाका, क्लोन २ , थॉमसन सिडलेस, दनाका, सुदाकर,तासगणेश
ब्लॅक व्हरायटीज : - नानासाहेब पर्पल, मामा पर्पल, सरिता, ज्योती, शरद सिडलेस
रुट स्टॉक व्हरायटीज : - बेंगलोर डोंगरीज
कलम केलेली आंब्याची रोपे मिळतील. व्हरायटीज : - केशर, हापूस
पुणे-पंढरपूर रोडवर, पंढरपूर पासून ४० किमी.
वरद हायटेक रोपवाटिका| SolapurMall.com
वरद हायटेक रोपवाटिका
Contact Person : नेताजीराव पाटील
Address1 : येळावी , ता. तासगांव, जि. सांगली
City : ता. तासगांव, जि. सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9970985162
Contact No - 2 : 9665267752
Summary :
विश्वासनीय व दर्जेदार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली रोपे मिळतील.
आमच्याकडे सर्व जातीची मिरची, झेंडू, टोमॅटो , कलिंगड, वांगी, कोबी, फ्लॉवर, ढब्बू मिरची, पपई, ऊस, इ. सर्व प्रकारचे रोपे तयार करून मिळतील.
नेताजीराव पाटील
येळावी , ता. तासगांव, जि. सांगली
ता. तासगांव, जि. सांगली,
9970985162
9665267752
विश्वासनीय व दर्जेदार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली रोपे मिळतील.
आमच्याकडे सर्व जातीची मिरची, झेंडू, टोमॅटो , कलिंगड, वांगी, कोबी, फ्लॉवर, ढब्बू मिरची, पपई, ऊस, इ. सर्व प्रकारचे रोपे तयार करून मिळतील.
पंढरी नर्सरी| SolapurMall.com
पंढरी नर्सरी
Contact Person : दिपकराज शिंदे (B.Sc. Horticulture)
Address1 : शिंदे वस्ती, तारापूर, ता. पंढरपूर जि. सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३३०४
Email : pandharinursery@gmail.com
City : ता. पंढरपूर जि. सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8788680492
Contact No - 2 : 7743947872
Summary :
आमच्याकडे सर्व प्रकारची फळझाडे, फुलझाडे, शोभेची, वनीकरणाची रोपे, आयुर्वेदीक रोपे योग्य दरात मिळतील, तसेच सर्व प्रकारची बागेच्या शुशोभीकरणाची कामे खात्रीशीरपणे केली जातील.
सर्व प्रकारची फळझाडे व फुल झाडे, शोभेची रोपे, भाजीपाला रोपे, ग्रीनवाल, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, सर्व प्रकारची बागेच्या शुशोभीरकणाची कामे खात्रीशीर केली जातील.
संपर्क : होलसेल व्यापारी - दिपकराज शिंदे (Mo. 7743947872 / 8788680492)(Horticulture)
pandharinursery@gmail.com, dipakrajshinde.ds@gmail.com
दिपकराज शिंदे (B.Sc. Horticulture)
शिंदे वस्ती, तारापूर, ता. पंढरपूर जि. सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३३०४
pandharinursery@gmail.com
ता. पंढरपूर जि. सोलापूर,
8788680492
7743947872
आमच्याकडे सर्व प्रकारची फळझाडे, फुलझाडे, शोभेची, वनीकरणाची रोपे, आयुर्वेदीक रोपे योग्य दरात मिळतील, तसेच सर्व प्रकारची बागेच्या शुशोभीकरणाची कामे खात्रीशीरपणे केली जातील.
सर्व प्रकारची फळझाडे व फुल झाडे, शोभेची रोपे, भाजीपाला रोपे, ग्रीनवाल, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, सर्व प्रकारची बागेच्या शुशोभीरकणाची कामे खात्रीशीर केली जातील.
संपर्क : होलसेल व्यापारी - दिपकराज शिंदे (Mo. 7743947872 / 8788680492)(Horticulture)
pandharinursery@gmail.com, dipakrajshinde.ds@gmail.com
धनराज हायटेक नर्सरी| SolapurMall.com
धनराज हायटेक नर्सरी
Contact Person : धनाजी वसंतराव माळी (9850530355)
युवराज धनाजी माळी(9158821555)
Address1 : सोलापूर विमानतळ पासून कुमटे- मद्रे रोड, घोडातांडा, जि. सोलापूर
City : सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850530355
Contact No - 2 : 9158821555
Summary :
तैवान पपई, G-9 केळी, कलमी आंबा, बेंगलोर स्टोरीज डॉग्रीज, भगवा डाळिंब, पेरू, सिताफळ, लिंबू , ऊसाची रोपे, तसेच वांगी, टोमॅटो, कोबी, मिरची, फ्लॉवर, कलिंगड, कलकत्ता झेंडू इ. हायब्रिड रोपे खात्रीशीर मिळतील.
धनाजी वसंतराव माळी (9850530355)
युवराज धनाजी माळी(9158821555)
सोलापूर विमानतळ पासून कुमटे- मद्रे रोड, घोडातांडा, जि. सोलापूर
सोलापूर,
9850530355
9158821555
तैवान पपई, G-9 केळी, कलमी आंबा, बेंगलोर स्टोरीज डॉग्रीज, भगवा डाळिंब, पेरू, सिताफळ, लिंबू , ऊसाची रोपे, तसेच वांगी, टोमॅटो, कोबी, मिरची, फ्लॉवर, कलिंगड, कलकत्ता झेंडू इ. हायब्रिड रोपे खात्रीशीर मिळतील.
डॉ सरगर आंबा नर्सरी| SolapurMall.com
डॉ सरगर आंबा नर्सरी
Contact Person : डॉ. केशव बलभिम सरगर(9890359814 / 7972799567)
कृषिभूषण मकरंद सरगर (9423526333))
Address1 : डॉ सरगर आंबा नर्सरी, खुडूस, तालुका - माळशिरस, जिल्हा - सोलापूर - ४१३११३
City : सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890359814
Contact No - 2 : 7972799567
Summary :
महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त नर्सरी
वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त
सोलापूर जिल्हा परिषद कृषि विभाग कृषिनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त
वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त
आमच्याकडे आंबा, डाळींब भगवा, आवळा, पेरू, अंजीर, सिताफळ(गो.), फणस, चिक्कू(का.), लिंबू साईसरबती व इतर सर्व प्रकारची फळझाडे कलम रोपे योग्य दरात मिळतील.
डॉ. केशव बलभिम सरगर(9890359814 / 7972799567)
कृषिभूषण मकरंद सरगर (9423526333))
डॉ सरगर आंबा नर्सरी, खुडूस, तालुका - माळशिरस, जिल्हा - सोलापूर - ४१३११३
सोलापूर,
9890359814
7972799567
महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त नर्सरी
वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त
सोलापूर जिल्हा परिषद कृषि विभाग कृषिनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त
वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त
आमच्याकडे आंबा, डाळींब भगवा, आवळा, पेरू, अंजीर, सिताफळ(गो.), फणस, चिक्कू(का.), लिंबू साईसरबती व इतर सर्व प्रकारची फळझाडे कलम रोपे योग्य दरात मिळतील.
VALAKE NURSERY| SolapurMall.com
VALAKE NURSERY
Contact Person : Balasaheb Valake
Address1 : Valake Nursery, Shivane, Tal. Sangola, Dist. Solapur
City : Shivane, Tal. Sangola, Dist. Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9975925314
Contact No - 2 : 9730432891
Summary :
आमचेकडे भगवा जातीची निरोगी, खात्रीशीर डाळींब रोपे व गुटी मिळेल.
तसेच कागद, शेवाळ, सुतळी, नारळ, शेवगा, केशर आंबा, सिताफळ, आवळा, चिक्कु, पेरु, ॲपल बोर, गोड चिंच, पपई व द्राक्षे इ.विविध जातीची रोपे व इतर शोभिवंत फळे व झाडांची रोपे मिळतील.
टिप : - सांगोला-शिवणे-महूद-अकलूज-इंदापूर-पुणे रोडवरती
Balasaheb Valake
Valake Nursery, Shivane, Tal. Sangola, Dist. Solapur
Shivane, Tal. Sangola, Dist. Solapur,
9975925314
9730432891
आमचेकडे भगवा जातीची निरोगी, खात्रीशीर डाळींब रोपे व गुटी मिळेल.
तसेच कागद, शेवाळ, सुतळी, नारळ, शेवगा, केशर आंबा, सिताफळ, आवळा, चिक्कु, पेरु, ॲपल बोर, गोड चिंच, पपई व द्राक्षे इ.विविध जातीची रोपे व इतर शोभिवंत फळे व झाडांची रोपे मिळतील.
टिप : - सांगोला-शिवणे-महूद-अकलूज-इंदापूर-पुणे रोडवरती
VAIBHAV ROSE NURSERY| SolapurMall.com
VAIBHAV ROSE NURSERY
Contact Person : Nandkumar Gawade
Sangram Gawade
Address1 : मु.पो. कळस, ता. इंदापुर, जि. पुणे
City : Pune, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9881672477
Contact No - 2 : 7709082477 , 7744012477
Summary :
आमच्याकडे नारळ, डाळींब, सिताफळ,अंजिर, पेरू,चिक्कु, संत्रा, मोसंबी,काजु, ड्रॅगन फ्रुट,चिंच,आंबा,जांभुळ, मोहगुणी, वॉटर अँपल,बोर,सफरचंद,लिंबू,गुलाब व इतर सर्व फुलद झाडे होलसेल दरात मिळतील,(गार्डनची कामे केली जातील.)
रोड साईट साठी रानटी रोपे मिळतील.
करंज .बाहवा.कदब अशोक . बोगनवेल,चिच तामन खया,गुलमोहर,टरमेलिया, इतर सर्व प्रकाराची रोपे मिळतील.
Nandkumar Gawade
Sangram Gawade
मु.पो. कळस, ता. इंदापुर, जि. पुणे
Pune,
9881672477
7709082477 , 7744012477
आमच्याकडे नारळ, डाळींब, सिताफळ,अंजिर, पेरू,चिक्कु, संत्रा, मोसंबी,काजु, ड्रॅगन फ्रुट,चिंच,आंबा,जांभुळ, मोहगुणी, वॉटर अँपल,बोर,सफरचंद,लिंबू,गुलाब व इतर सर्व फुलद झाडे होलसेल दरात मिळतील,(गार्डनची कामे केली जातील.)
रोड साईट साठी रानटी रोपे मिळतील.
करंज .बाहवा.कदब अशोक . बोगनवेल,चिच तामन खया,गुलमोहर,टरमेलिया, इतर सर्व प्रकाराची रोपे मिळतील.
SURESH ROSE NURSERY| SolapurMall.com
SURESH ROSE NURSERY
Contact Person : Dinesh Gavade - 9960000280
Suresh Gavade - 9960000830
Address1 : मु.पो. कळस, ता. इंदापुर, जि. पुणे
City : Pune, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9960000280
Contact No - 2 : 9960000830
Summary :
आमच्याकडे नारळ, डाळींब, सिताफळ,अंजिर, पेरू,चिक्कु, संत्रा, मोसंबी,काजु, ड्रॅगन फ्रुट,चिंच,आंबा,जांभुळ, मोहगुणी, वॉटर अँपल,बोर,सफरचंद,लिंबू,गुलाब व इतर सर्व फुलद झाडे होलसेल दरात मिळतील,(गार्डनची कामे केली जातील.)
रोड साईट साठी रानटी रोपे मिळतील.
करंज .बाहवा.कदब अशोक . बोगनवेल,चिच तामन खया,गुलमोहर,टरमेलिया, इतर सर्व प्रकाराची रोपे मिळतील.
Dinesh Gavade - 9960000280
Suresh Gavade - 9960000830
मु.पो. कळस, ता. इंदापुर, जि. पुणे
Pune,
9960000280
9960000830
आमच्याकडे नारळ, डाळींब, सिताफळ,अंजिर, पेरू,चिक्कु, संत्रा, मोसंबी,काजु, ड्रॅगन फ्रुट,चिंच,आंबा,जांभुळ, मोहगुणी, वॉटर अँपल,बोर,सफरचंद,लिंबू,गुलाब व इतर सर्व फुलद झाडे होलसेल दरात मिळतील,(गार्डनची कामे केली जातील.)
रोड साईट साठी रानटी रोपे मिळतील.
करंज .बाहवा.कदब अशोक . बोगनवेल,चिच तामन खया,गुलमोहर,टरमेलिया, इतर सर्व प्रकाराची रोपे मिळतील.
SRI RUDRAKSHA NURSERY| SolapurMall.com
SRI RUDRAKSHA NURSERY
Contact Person : Ramesh Jogekar
Address1 : शेंदुरजनाघाट, ता. वरुड, जि.अमरावती(महाराष्ट्र) - 444906
City : ता. वरुड, जि.अमरावती, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9503970470
Contact No - 2 : 96373925982
Summary :
नागपूरी, रंगपूरी, संत्रा, मोसंबी व लिंबू इत्यादींच्या खात्रीशीर कलमा उपलब्ध.
Ramesh Jogekar
शेंदुरजनाघाट, ता. वरुड, जि.अमरावती(महाराष्ट्र) - 444906
ता. वरुड, जि.अमरावती,
9503970470
96373925982
नागपूरी, रंगपूरी, संत्रा, मोसंबी व लिंबू इत्यादींच्या खात्रीशीर कलमा उपलब्ध.
SK HITECH NURSERY| SolapurMall.com
SK HITECH NURSERY
Contact Person : Shaikh Khajaminya
Address1 : Barshi Road, Near Flyover Pakharsangvi Mode, Mahatma Baswanana Chowk, Near Sherkhan Majjid, Pakharsangvi (Latur) - 413 531
City : Latur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8308784451
Contact No - 2 : 8421599296
Website : : www.skhitechnursery.com
Summary :
Being one of the trusted firms in the industry, we are engaged in providing a high quality range of products.
Fruit Plant : Green Coconut Tree,Pomegranate Fruit Plant,Dasheri Mango Tree,Mango Plant,Guava Plant,Kesar Mango Tree,Sugar Apple Plant,Common Guava Plant,Banana Plant,Apple Ber Plant,Mango Fruit Tree,Banana Fruit Plant,Mango Fruit Plant,Apple Ber Tree,Chiku Plant,Ber Tree,White Guava Plant,Guava Fruit Plant,Kesar Mango Plant,Pomegranate Plants,Amla Tree,Lemon Plant,Anjeer Plant,Fig Anjeer Plant,Fig Anjeer Tree.
Garden Plant And Tree : Green Coconut Plant,Dwarf Coconut Tree,Sapota Plant,Coconut Tree,Coconut Plant,Thai Lemon Plant,Green metalika,Foxtail Palm Tree,Melia Dubia Plant,Mahogany Plant,Royal Palm Tree,Foxtail Palm,Ashoka Plant,Agarwood Plant,White-Fleshed Pitahaya,Areca Palm,Ficus Benjamina Tree,Dragon Cactus Plant.
Forest Plant : Red Sandalwood Plant,Teak Plant,Melia Dubia,White Sandalwood Plant,Red Chandan Plant,Indian Sandalwood Plant,Sandalwood Plant.
Flower Plant : Rose Plant,Rose Flower Plant.
Also Available on : Indian Mart - SK HITECH NURSERY
JUST DIAL - SK HITECH NURSERY
Shaikh Khajaminya
Barshi Road, Near Flyover Pakharsangvi Mode, Mahatma Baswanana Chowk, Near Sherkhan Majjid, Pakharsangvi (Latur) - 413 531
Latur,
8308784451
8421599296
Being one of the trusted firms in the industry, we are engaged in providing a high quality range of products.
Fruit Plant : Green Coconut Tree,Pomegranate Fruit Plant,Dasheri Mango Tree,Mango Plant,Guava Plant,Kesar Mango Tree,Sugar Apple Plant,Common Guava Plant,Banana Plant,Apple Ber Plant,Mango Fruit Tree,Banana Fruit Plant,Mango Fruit Plant,Apple Ber Tree,Chiku Plant,Ber Tree,White Guava Plant,Guava Fruit Plant,Kesar Mango Plant,Pomegranate Plants,Amla Tree,Lemon Plant,Anjeer Plant,Fig Anjeer Plant,Fig Anjeer Tree.
Garden Plant And Tree : Green Coconut Plant,Dwarf Coconut Tree,Sapota Plant,Coconut Tree,Coconut Plant,Thai Lemon Plant,Green metalika,Foxtail Palm Tree,Melia Dubia Plant,Mahogany Plant,Royal Palm Tree,Foxtail Palm,Ashoka Plant,Agarwood Plant,White-Fleshed Pitahaya,Areca Palm,Ficus Benjamina Tree,Dragon Cactus Plant.
Forest Plant : Red Sandalwood Plant,Teak Plant,Melia Dubia,White Sandalwood Plant,Red Chandan Plant,Indian Sandalwood Plant,Sandalwood Plant.
Flower Plant : Rose Plant,Rose Flower Plant.
Also Available on : Indian Mart - SK HITECH NURSERY
JUST DIAL - SK HITECH NURSERY
SHRI VETAL NURSERY| SolapurMall.com
SHRI VETAL NURSERY
Contact Person : Sanjay Jadhav - 9890240862
Sachin Jadhav - 9905129090
Address1 : Shetfal - Pandharpur Road, Palakhi Marg,Modnimb, Tal. Madha,Dist. - Solapur
City : Modnimb, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890240862
Contact No - 2 : 9905129090
Summary :
आमच्याकडे डाळींब, टोमॅटो, मिरची, वांगी, झेंडू, सिताफळ, पपई,ढोबळी मिरची,ऊसाची रोपे व एच.यु.गुगळे यांची G-9 केळीची रोपे मिळतील.
Sanjay Jadhav - 9890240862
Sachin Jadhav - 9905129090
Shetfal - Pandharpur Road, Palakhi Marg,Modnimb, Tal. Madha,Dist. - Solapur
Modnimb,
9890240862
9905129090
आमच्याकडे डाळींब, टोमॅटो, मिरची, वांगी, झेंडू, सिताफळ, पपई,ढोबळी मिरची,ऊसाची रोपे व एच.यु.गुगळे यांची G-9 केळीची रोपे मिळतील.
SHRI SWAMI SAMARTH ROPVATIKA| SolapurMall.com
SHRI SWAMI SAMARTH ROPVATIKA
Contact Person : Akash Shinde & Sunanda Shinde & Bhalchandra Shinde Sir
Address1 : Nimbargi, Sadepur Road, Sadepur, Tal.- South Solapur, Dist.- Solapur - 413221
City : Sadepur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9545170951
Contact No - 2 : 9764048101,9763282892
Summary :

आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, पपई, झेंडू, कलिंगड इत्यादी रोपे आणि
सर्व प्रकारची फळझाडे ,फुलझाडे , शोभिवंत रोपे मिळतील.

फळझाडे :- आंबा,पेरु,चिक्कू,जांभूळ,संत्रा,मोसंबी,ड्रायगन फूड,आवळा,चिंच,अंजीर,निबू,शेवगा,नारळ,सिंदी,बोर,सिताफळ,रामफळ

फुलझाडे :- शेवंती,चमेली,जाई,जुई,काकडा,गुलाब,मोगरा,मधुमालती,परिजात,
रातराणी,सदाफुली,निशिगंधा,लिली,चाफा,सोनचाफा,कण्हेरी,जास्वंद,तगर,स्वस्तिक

शोभिवंत रोपे:-क्रोटॉन,आखेलिफा,आरेखापाम,टेबलपाम,बॉटलपाम,फेस्टलपाम,
स्पायडर लिली,शॉग ऑफ इंडिया,जट्रोपा,चेअरी, व्हिपोर्डिया, गोल्डन डुरंटा,स्नोबुश,स्टारलाईट,पेगेमी,बोगनवेल,गौरीचौरी,मोरपंखी,यलो अलबंडा

वृक्षरोपणास रोडसाईट रोपे :- अशोक, सुरु, बकुळी, दुबई ट्री, कडूलिंब, जांभूळ, सप्तपर्णी,
स्पॅथोडिया, करंज, काशिद, गुलमोहर, सिल्वरओक, बुच, रबर, वड, पिंपळ, बांबू, बहावा, मिलियाडुबिया, सागवान, बेल

भाजीपाल्यांची रोपे :- ढोबळी मिरची,मिरची, टोमॅटो, कलिंगड,कोबी,वांगी, खरबुज, पपई, झेंडू,फ्लॉवर.

Akash Shinde & Sunanda Shinde & Bhalchandra Shinde Sir
Nimbargi, Sadepur Road, Sadepur, Tal.- South Solapur, Dist.- Solapur - 413221
Sadepur,
9545170951
9764048101,9763282892

आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, पपई, झेंडू, कलिंगड इत्यादी रोपे आणि
सर्व प्रकारची फळझाडे ,फुलझाडे , शोभिवंत रोपे मिळतील.

फळझाडे :- आंबा,पेरु,चिक्कू,जांभूळ,संत्रा,मोसंबी,ड्रायगन फूड,आवळा,चिंच,अंजीर,निबू,शेवगा,नारळ,सिंदी,बोर,सिताफळ,रामफळ

फुलझाडे :- शेवंती,चमेली,जाई,जुई,काकडा,गुलाब,मोगरा,मधुमालती,परिजात,
रातराणी,सदाफुली,निशिगंधा,लिली,चाफा,सोनचाफा,कण्हेरी,जास्वंद,तगर,स्वस्तिक

शोभिवंत रोपे:-क्रोटॉन,आखेलिफा,आरेखापाम,टेबलपाम,बॉटलपाम,फेस्टलपाम,
स्पायडर लिली,शॉग ऑफ इंडिया,जट्रोपा,चेअरी, व्हिपोर्डिया, गोल्डन डुरंटा,स्नोबुश,स्टारलाईट,पेगेमी,बोगनवेल,गौरीचौरी,मोरपंखी,यलो अलबंडा

वृक्षरोपणास रोडसाईट रोपे :- अशोक, सुरु, बकुळी, दुबई ट्री, कडूलिंब, जांभूळ, सप्तपर्णी,
स्पॅथोडिया, करंज, काशिद, गुलमोहर, सिल्वरओक, बुच, रबर, वड, पिंपळ, बांबू, बहावा, मिलियाडुबिया, सागवान, बेल

भाजीपाल्यांची रोपे :- ढोबळी मिरची,मिरची, टोमॅटो, कलिंगड,कोबी,वांगी, खरबुज, पपई, झेंडू,फ्लॉवर.

SATYAM SHIVAM NURSERY| SolapurMall.com
SATYAM SHIVAM NURSERY
Contact Person : Somnath M. Ambekar
Address1 : मु.पो.कोळपा, ता.जि. लातूर
Email : satyamshivamn2017@gmail.com
City : ता.जि. लातूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9420435899
Contact No - 2 : 8668276099
Summary :
We provide all types of seeds, cocopeat, nursery tray, shower, crate,Jiffy,eripot,mulching paper, shednet,sugarcane bud cutter and all seedings, etc; at wholesale rate.
आमच्याकडे सर्व प्रकारचे बियाणे, ट्रे, शॉवर, ऊसाचे डोळे काढण्याची मशीन, कॅरेट, मल्चिंग पेपर, एरीपॉट, जिफ्फी, शेडनेट, झारे व भाजीपाला रोपे इत्यादी होलसेल दरात मिळतील.
Somnath M. Ambekar
मु.पो.कोळपा, ता.जि. लातूर
satyamshivamn2017@gmail.com
ता.जि. लातूर,
9420435899
8668276099
We provide all types of seeds, cocopeat, nursery tray, shower, crate,Jiffy,eripot,mulching paper, shednet,sugarcane bud cutter and all seedings, etc; at wholesale rate.
आमच्याकडे सर्व प्रकारचे बियाणे, ट्रे, शॉवर, ऊसाचे डोळे काढण्याची मशीन, कॅरेट, मल्चिंग पेपर, एरीपॉट, जिफ्फी, शेडनेट, झारे व भाजीपाला रोपे इत्यादी होलसेल दरात मिळतील.
SAINATH HITECH NURSERY| SolapurMall.com
SAINATH HITECH NURSERY
Contact Person : Rajkumar Pinjare (Horti Culture)
Address1 : Shrikrushan Nagar, Barshi Road, Usmanabad - 413501
City : Usmanabad, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7721959493
Contact No - 2 : 9764973783
Summary :
आमच्याकडे केशर आंबा चिकू नारळ पेरू लिंबू सीताफळ आवळा चिंच जांभळ मोसंबी संत्री पूर्ण फळझाडे व शोभेची झाडे तसेच सावलीची झाडे खात्रीशीर व उत्कृष्ट दर्जाचे मिळतील.विक्रेत्याशी संपर्क : - मो 7721959493 , 9764973783.
Rajkumar Pinjare (Horti Culture)
Shrikrushan Nagar, Barshi Road, Usmanabad - 413501
Usmanabad,
7721959493
9764973783
आमच्याकडे केशर आंबा चिकू नारळ पेरू लिंबू सीताफळ आवळा चिंच जांभळ मोसंबी संत्री पूर्ण फळझाडे व शोभेची झाडे तसेच सावलीची झाडे खात्रीशीर व उत्कृष्ट दर्जाचे मिळतील.विक्रेत्याशी संपर्क : - मो 7721959493 , 9764973783.
SAGRESHWAR ROPVATIKA| SolapurMall.com
SAGRESHWAR ROPVATIKA
Contact Person : Sarjerao Manohar Mane
Address1 : मु. पो. शिरगाव भाळवणी फाटा, ता. कडेगाव जि. सांगली
Email : sagreshwarnursery779@gmail.com
City : ता. कडेगाव जि. सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890654907
Contact No - 2 : 9860085667
Summary :
झेंडू, सिमला मिरची, टोमॅटो, वांगी, कलिंगड, मिरची, कोबी, फ्लॉवर,व सर्व प्रकारच्या भाजीपाल्याची रोपे मिळण्याचे विश्वसनिय ठिकाण.
Sarjerao Manohar Mane
मु. पो. शिरगाव भाळवणी फाटा, ता. कडेगाव जि. सांगली
sagreshwarnursery779@gmail.com
ता. कडेगाव जि. सांगली,
9890654907
9860085667
झेंडू, सिमला मिरची, टोमॅटो, वांगी, कलिंगड, मिरची, कोबी, फ्लॉवर,व सर्व प्रकारच्या भाजीपाल्याची रोपे मिळण्याचे विश्वसनिय ठिकाण.
PANDURANG ROPVATIKA| SolapurMall.com
PANDURANG ROPVATIKA
Contact Person : Kashinath Ghule
Address1 : Hanmantgaon, Tal Sangola,Dist. Solapur
City : Tal Sangola,Dist. Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8888004906
Contact No - 2 : 9307010755
Summary :
आमच्याकडे टोमॅटो, मिरची,कोबी, वांगी, झेंडू,टरबूज, केळी, डाळींब, तैवान ७८६ पपई, कलिंगड इ. सुधारीत जातीची दर्जेदार व निरोगी रोपे योग्य दरात मिळतील.
Kashinath Ghule
Hanmantgaon, Tal Sangola,Dist. Solapur
Tal Sangola,Dist. Solapur,
8888004906
9307010755
आमच्याकडे टोमॅटो, मिरची,कोबी, वांगी, झेंडू,टरबूज, केळी, डाळींब, तैवान ७८६ पपई, कलिंगड इ. सुधारीत जातीची दर्जेदार व निरोगी रोपे योग्य दरात मिळतील.
MAHULI ROPVATIKA| SolapurMall.com
MAHULI ROPVATIKA
Contact Person : Siddheshwar Koli - 8007373974 , 9890788774
Someshwar Koli - 9970616912
Address1 : Anagar - Mohol Road, Anagar, Tal. Mohol, Dist. Solapur - 413214
City : Anagar, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8007373974
Contact No - 2 : 9890788774 , 9970616912
Summary :
आमच्याकडे वांगी, टोमॅटो, मिरची, कोबी, फ्लॉवर, टरबुज, कलिंगड, झेंडू तसेच केळीची रोपे मिळतील.
Siddheshwar Koli - 8007373974 , 9890788774
Someshwar Koli - 9970616912
Anagar - Mohol Road, Anagar, Tal. Mohol, Dist. Solapur - 413214
Anagar,
8007373974
9890788774 , 9970616912
आमच्याकडे वांगी, टोमॅटो, मिरची, कोबी, फ्लॉवर, टरबुज, कलिंगड, झेंडू तसेच केळीची रोपे मिळतील.
MAHULI HITECH NURSERY| SolapurMall.com
MAHULI HITECH NURSERY
Contact Person : Vitthal Mohite (B.Sc.Agri.)
Mahesh Mohite
Address1 : Kurdwadi-Pandarpur Road,Cannolpatti, Lahul,Talk. Madha,Dist. Solapur
City : Lahul, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9527110866
Contact No - 2 : 8421044172
Summary :
आमच्याकडे टोमॅटो , मिरची , वांगी , कोबी , फ्लॉवर , झेंडू , आंबा , चिकू , पेरू , नारळ , शेवगा , डाळींब , आवळा , सिताफळ , रामफळ , लिंबूनी रोपे , पपई , ऊसाची , फुलाची व शोभेची इ. दर्जदार व निरोगी रोपे योग्य दरात मिळतील.
माऊली कृषी सेवा केंद्र, लऊळ
संपर्क
विठ्ठ्ल मोहिते (B.Sc.Agri) महेश मोहिते
9527110866 , 9766821872 8412044172, 9146755809
Vitthal Mohite (B.Sc.Agri.)
Mahesh Mohite
Kurdwadi-Pandarpur Road,Cannolpatti, Lahul,Talk. Madha,Dist. Solapur
Lahul,
9527110866
8421044172
आमच्याकडे टोमॅटो , मिरची , वांगी , कोबी , फ्लॉवर , झेंडू , आंबा , चिकू , पेरू , नारळ , शेवगा , डाळींब , आवळा , सिताफळ , रामफळ , लिंबूनी रोपे , पपई , ऊसाची , फुलाची व शोभेची इ. दर्जदार व निरोगी रोपे योग्य दरात मिळतील.
माऊली कृषी सेवा केंद्र, लऊळ
संपर्क
विठ्ठ्ल मोहिते (B.Sc.Agri) महेश मोहिते
9527110866 , 9766821872 8412044172, 9146755809
MAHABALI HITECH NURSERY| SolapurMall.com
MAHABALI HITECH NURSERY
Contact Person : Mahendra Jatkar
M.Sc. Horticulture
Address1 : खामगांव रोड, सुंदरखेड, ता.जि.बुलडाणा
Email : mjatkar@gmail.com
City : सुंदरखेड, ता.जि.बुलडाणा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423533680
Contact No - 2 : 9922873728
Summary :
सर्व भाजीपाला रोपे ,पपई & शेवगा , फळझाडे व शोभीवंत झाडे मिळतील.
नर्सरी, सुंदरखेड पासुन पुर्वेस अर्धा कि.मी.अंतरावर आहे.
बुलडाणा - 2कि.मी. ====> सुंदरखेड - 500मी=====> नर्सरी ========>खामगांव - 46कि.मी.
Mahendra Jatkar
M.Sc. Horticulture
खामगांव रोड, सुंदरखेड, ता.जि.बुलडाणा
mjatkar@gmail.com
सुंदरखेड, ता.जि.बुलडाणा,
9423533680
9922873728
सर्व भाजीपाला रोपे ,पपई & शेवगा , फळझाडे व शोभीवंत झाडे मिळतील.
नर्सरी, सुंदरखेड पासुन पुर्वेस अर्धा कि.मी.अंतरावर आहे.
बुलडाणा - 2कि.मी. ====> सुंदरखेड - 500मी=====> नर्सरी ========>खामगांव - 46कि.मी.
Lovely Nursery| SolapurMall.com
Lovely Nursery
Contact Person : Mrs.Sajeda Shaikh
Address1 : Flat No-10,Mangalgiri Tower,Hotagi Road,Behind Mahila Hospital,Solapur
Email : muddasar_s@yahoo.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9371295544
Contact No - 2 : 9370295544
Mrs.Sajeda Shaikh
Flat No-10,Mangalgiri Tower,Hotagi Road,Behind Mahila Hospital,Solapur
muddasar_s@yahoo.com
Solapur,
9371295544
9370295544
GAYATRI NURSERY | AQUAGARDEN | HOME DECOR| SolapurMall.com
GAYATRI NURSERY | AQUAGARDEN | HOME DECOR
Contact Person : Kantikumar Choudhary
Address1 : Datta Colony, Near Jaika Motors, Badnera Road, Amravati - 444607
Address2 : Khaparde Bagicha, Bakul Road, behind Irvin Hospital, Amravati
City : Amravati, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9325303223
Contact No - 2 : 07212510511 , 9422155366
Summary :
Everything for Garden, Aquarium,Home Decor.
pets & accessories.
Kantikumar Choudhary
Datta Colony, Near Jaika Motors, Badnera Road, Amravati - 444607
Khaparde Bagicha, Bakul Road, behind Irvin Hospital, Amravati
Amravati,
9325303223
07212510511 , 9422155366
Everything for Garden, Aquarium,Home Decor.
pets & accessories.
GAVALI NURSERY| SolapurMall.com
GAVALI NURSERY
Contact Person : Dattabhau Gavali
Address1 : Salagar Vasti, A/p. Kasegaon, Tal. Pandharpur, Dist. Solapur
City : Tal. Pandharpur, Dist. Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890862153
Contact No - 2 : 9561764315, 9561752283
Summary :
सर्व जातीची ग्राफटेड द्राक्ष हुंडी तसेज डॉग्रिज बँगलोर व सुपर सोनाका ड्राफटींग 3 व 5 किलोमध्ये करून मिळेल.(द्राक्ष व बेदाणा उत्पादक)
आमच्याकडे बेंगलोर डोंगरीजवर कलम केलेली निरोगी व भरपूर मुळ्या असलेली पिशवीतील द्राक्ष रोपे खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहेत. ग्राफ्टेड टेबल व्हरायटीज : - S.S.N., सुपर सोनाका, अनुष्का, माणिकचमन,आर.के.,सोनाका, क्लोन २ , थॉमसन सिडलेस, दनाका, सुदाकर,तासगणेश ब्लॅक व्हरायटीज : - नानासाहेब पर्पल, मामा पर्पल, सरिता, ज्योती, शरद सिडलेस रुट स्टॉक व्हरायटीज : - बेंगलोर डोंगरीज
Dattabhau Gavali
Salagar Vasti, A/p. Kasegaon, Tal. Pandharpur, Dist. Solapur
Tal. Pandharpur, Dist. Solapur,
9890862153
9561764315, 9561752283
सर्व जातीची ग्राफटेड द्राक्ष हुंडी तसेज डॉग्रिज बँगलोर व सुपर सोनाका ड्राफटींग 3 व 5 किलोमध्ये करून मिळेल.(द्राक्ष व बेदाणा उत्पादक)
आमच्याकडे बेंगलोर डोंगरीजवर कलम केलेली निरोगी व भरपूर मुळ्या असलेली पिशवीतील द्राक्ष रोपे खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहेत. ग्राफ्टेड टेबल व्हरायटीज : - S.S.N., सुपर सोनाका, अनुष्का, माणिकचमन,आर.के.,सोनाका, क्लोन २ , थॉमसन सिडलेस, दनाका, सुदाकर,तासगणेश ब्लॅक व्हरायटीज : - नानासाहेब पर्पल, मामा पर्पल, सरिता, ज्योती, शरद सिडलेस रुट स्टॉक व्हरायटीज : - बेंगलोर डोंगरीज
GANRAJ HITECH NURSERY| SolapurMall.com
GANRAJ HITECH NURSERY
Contact Person : Uttam Vasantrao Mali
Address1 : Solapur - Airport to Kumthe - Madre Road, Ghodatanda, Dist. Solapur
City : Ghodatandha, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9225830455
Contact No - 2 : 9130019155
Summary :
आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, कलिंगड, झेंडू, इत्यादी हायब्रीड भाजीपाला रोपे योग्य दरात मिळतील. व कलमी आंबा चिकू पेरू नारळ सिताफळ इत्यादी रोपे मिळतील.
Uttam Vasantrao Mali
Solapur - Airport to Kumthe - Madre Road, Ghodatanda, Dist. Solapur
Ghodatandha,
9225830455
9130019155
आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, कलिंगड, झेंडू, इत्यादी हायब्रीड भाजीपाला रोपे योग्य दरात मिळतील. व कलमी आंबा चिकू पेरू नारळ सिताफळ इत्यादी रोपे मिळतील.
AHILYA HIGHTECH NURSERY| SolapurMall.com
AHILYA HIGHTECH NURSERY
Contact Person : Sagar Shivaji Tavare
Address1 : M.PO. Khudus, Tal. Malshiras, Dist. Solapur
City : Tal. Malshiras, Dist. Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9096720843
Contact No - 2 : 8669883080 , 8767601149
Summary :
आमच्याकडे डाळींब, केशर आंबा, नारळ, चिकू, गोल्डन सीताफळ, तैवान पपई, तसेच फळांची व फुलांची शोभिवंत रोपे होलसेल दरात मिळतील.
Sagar Shivaji Tavare
M.PO. Khudus, Tal. Malshiras, Dist. Solapur
Tal. Malshiras, Dist. Solapur,
9096720843
8669883080 , 8767601149
आमच्याकडे डाळींब, केशर आंबा, नारळ, चिकू, गोल्डन सीताफळ, तैवान पपई, तसेच फळांची व फुलांची शोभिवंत रोपे होलसेल दरात मिळतील.
AGRO PARK NURSERY| SolapurMall.com
AGRO PARK NURSERY
Contact Person : Vikram Sabale
Address1 : Tuljapur Road, Near Hotel Ashoka, Barshi
City : Barshi, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7745076125
Contact No - 2 : 8668670009
Summary :
Agro park nursery barshi (मिरची किंग) गेल्या 14 years agro park nursery च्या माध्यमातून मिरच्यां 84 पेक्षा आधीक वाणाची उत्पादन केले गेले आहे भौगोलिक परिस्थितीनुसार चालणारे वाण शेतकऱ्यांला पुरवठा केले सध्या 4 g या प्रकारातील नवीन उत्पादन शेम रोगाला प्रतिंविरोध करणाऱ्या मिरच्या वाणाची विक्री चालु आहे शेतकऱ्यांना वरदान व अथिॕक सक्शम करण्यासाठी मिरची स्पेशालिस्ट म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे मिरची रोपाबरोबर इतर भाजीपाला रोपांची निर्माती होते त्याचबरोबर सिताफळ आबां चिंच इ.रोपे उपलब्ध ....शेतकऱ्यांना नर्सरीच्या माध्यमातून मागॕदशॕन केले जाते सुश्म जीव वाढीसाठी माहिती दिली जाते कमी खते योग्य औषधे उत्पादन खर्च.
रोटरी क्लबच्या अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे, सचिवपदी कौशिक बंडेवार
बार्शी -- येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत सन २०२१-२२ सालातील नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली.यात अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाल्याची माहिती मावळते अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली.
याप्रसंगी बोलतांना रो.सुहास शामराज म्हणाले, विक्रम सावळे यांच्या रुपाने रोटरीला सर्वसमावेशक चेहरा लाभला आहे. त्यांच्या माध्यमातून रोटरीचे सामाजिक कार्य अधिक जोमाने होईल, विशेषत: ग्रामीण भागात रोटरीचे कार्य पोहोचेल. सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्य, भाषा, कायदे, कृषि आणि पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेले सावळे यांचे नेतृत्व वर्षभरात विविध उपक्रमांना न्याय देणार आहे.
रोटरीच्या अध्यक्षपदी अँड. सावळे :
येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली. अध्यक्षपदी अँड. विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाली असल्याची माहिती अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली. यावेळी सुहास शामराज यांनी मनोगत व्यक्‍त केले.
नूतन पदाधिकाऱ्यांमध्ये अतुल गुंडेवार, मधुकर डोईफोडे, स्मिता शामराज,अमितखटोड, निलेश सरवदे, नितीन गुडमेवार, अभिजीत सोनिग्रा, अतुल कल्याणी,डॉ. लक्ष्मीकांत काबरा,डॉ. योगेश सोमाणी, डॉ. सौ. तांबारे, डॉ.ना. पा. देशपांडे, , हुसेन पूनावाला, विजय शहा,प्रा. सदानंद भिलेगावकर, पियु कोटेचा, आनंद बेदमुथा, गोविंद बाफणा, नितीन बकाल, सुहास शामराज, आनंद सुराणा, डॉ. क्षमा बकाल,अशोक हेडा, संतोष ठोंबरे, रवि करवा, प्रदीप बागमार, जवाहर माढेकर, गौतम कांकरिया यांचा समावेश आहे.
Vikram Sabale
Tuljapur Road, Near Hotel Ashoka, Barshi
Barshi,
7745076125
8668670009
Agro park nursery barshi (मिरची किंग) गेल्या 14 years agro park nursery च्या माध्यमातून मिरच्यां 84 पेक्षा आधीक वाणाची उत्पादन केले गेले आहे भौगोलिक परिस्थितीनुसार चालणारे वाण शेतकऱ्यांला पुरवठा केले सध्या 4 g या प्रकारातील नवीन उत्पादन शेम रोगाला प्रतिंविरोध करणाऱ्या मिरच्या वाणाची विक्री चालु आहे शेतकऱ्यांना वरदान व अथिॕक सक्शम करण्यासाठी मिरची स्पेशालिस्ट म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे मिरची रोपाबरोबर इतर भाजीपाला रोपांची निर्माती होते त्याचबरोबर सिताफळ आबां चिंच इ.रोपे उपलब्ध ....शेतकऱ्यांना नर्सरीच्या माध्यमातून मागॕदशॕन केले जाते सुश्म जीव वाढीसाठी माहिती दिली जाते कमी खते योग्य औषधे उत्पादन खर्च.
रोटरी क्लबच्या अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे, सचिवपदी कौशिक बंडेवार
बार्शी -- येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत सन २०२१-२२ सालातील नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली.यात अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाल्याची माहिती मावळते अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली.
याप्रसंगी बोलतांना रो.सुहास शामराज म्हणाले, विक्रम सावळे यांच्या रुपाने रोटरीला सर्वसमावेशक चेहरा लाभला आहे. त्यांच्या माध्यमातून रोटरीचे सामाजिक कार्य अधिक जोमाने होईल, विशेषत: ग्रामीण भागात रोटरीचे कार्य पोहोचेल. सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्य, भाषा, कायदे, कृषि आणि पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेले सावळे यांचे नेतृत्व वर्षभरात विविध उपक्रमांना न्याय देणार आहे.
रोटरीच्या अध्यक्षपदी अँड. सावळे :
येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली. अध्यक्षपदी अँड. विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाली असल्याची माहिती अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली. यावेळी सुहास शामराज यांनी मनोगत व्यक्‍त केले.
नूतन पदाधिकाऱ्यांमध्ये अतुल गुंडेवार, मधुकर डोईफोडे, स्मिता शामराज,अमितखटोड, निलेश सरवदे, नितीन गुडमेवार, अभिजीत सोनिग्रा, अतुल कल्याणी,डॉ. लक्ष्मीकांत काबरा,डॉ. योगेश सोमाणी, डॉ. सौ. तांबारे, डॉ.ना. पा. देशपांडे, , हुसेन पूनावाला, विजय शहा,प्रा. सदानंद भिलेगावकर, पियु कोटेचा, आनंद बेदमुथा, गोविंद बाफणा, नितीन बकाल, सुहास शामराज, आनंद सुराणा, डॉ. क्षमा बकाल,अशोक हेडा, संतोष ठोंबरे, रवि करवा, प्रदीप बागमार, जवाहर माढेकर, गौतम कांकरिया यांचा समावेश आहे.

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com