×

हिंद ॲग्रो मशिनरी इंडस्ट्रीज & ट्रॅक्टर्स , बार्शी| SolapurMall.com
हिंद ॲग्रो मशिनरी इंडस्ट्रीज & ट्रॅक्टर्स , बार्शी
Contact Person : सादिक चांद शेख
Address1 : राज मंगल कार्यालयाजवळ, कुर्डवाडी रोड, बार्शी , जि. सोलापूर - ४१३४०१
City : बार्शी, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422951786
Contact No - 2 : 9422841786 , 9822711971
Summary :
शेती औजारे व फवारणी ब्लोअरचे उत्पादन व विक्रेते
अधिकृत विक्रेते : आयशर 280 ट्रॅक्टर्स + ६०० लि. चा उच्च दर्जाच्या फवारणी ब्लोअर.
इंटरनॅशनल क्वालिटी ब्लोअर सरकारमान्य सबसिडीस पात्र ३००लि. / ६०० लि.
सादिक चांद शेख
राज मंगल कार्यालयाजवळ, कुर्डवाडी रोड, बार्शी , जि. सोलापूर - ४१३४०१
बार्शी,
9422951786
9422841786 , 9822711971
शेती औजारे व फवारणी ब्लोअरचे उत्पादन व विक्रेते
अधिकृत विक्रेते : आयशर 280 ट्रॅक्टर्स + ६०० लि. चा उच्च दर्जाच्या फवारणी ब्लोअर.
इंटरनॅशनल क्वालिटी ब्लोअर सरकारमान्य सबसिडीस पात्र ३००लि. / ६०० लि.
स्वामी ॲग्रो इक्युपमेंट| SolapurMall.com
स्वामी ॲग्रो इक्युपमेंट
Contact Person : रामेश्वर स्वामी - 9850241282
शुभम स्वामी - 9309119414
सत्यम स्वामी - 9987874079
Address1 : शिऊर, ता.जि.लातूर - 413531
City : शिऊर, ता.जि.लातूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850241282
Contact No - 2 : 9309119414 , 9987874079
Summary :
शेती उपयुक्त अवजारे, यंत्र संशोधन व उत्पादन.
स्वयंसंशोधित प्रमुख अवजारे - जनावरांसाठी स्वयंचलित पाण्याची व्यवस्था :- दुग्धव्यवसायासाठी आधुनिक पध्दतीने गाईंची जोपसना, गाईंचा गोठा, पाणी पिण्याची स्वयंचलित व्यवस्था इ.
ट्रॅक्टरचा बहुउद्देशिय मोवाडा व कुळव : यांच्या प्रत्येक फणास स्वतंत्र त्रिकोनी फासेच्या साईजमुळे पडीक जमिनीच्या कुळवणी मध्ये देखील तणाने भरत नाही. विविध मॉडेल्समध्ये उपलब्ध, उच्चतम धातूपासून संपूर्ण बनावट यावर मोगडणे, कूळवणे, लेवलींग, खत व बी पेरणीची सर्व कामे गरजे प्रमाणे करता येतात.
ऊस अंतर्गत मशागत औजार : - ४ फुट, ५ फुट व ६ फुट या सरीमधील अंतर्गत मशागत मोगडणी, पाळी, खत पेरणी व सरी ही सर्व कामे एकाच वेळी केली जातात.
सबमर्सिबल पंप खोलफिटींग कप्पी, स्वयंचलित पेरणी व स्वयंचलित रासणी : - दोन भिन्न स्पीड, हार्डन्ड स्टिल गिअरबॉक्स, उत्तम ब्रेकची सोय. कोणत्याही स्टेजला गिअरबॉक्स लॉक करता येतो. ओहरलोड रिलिफ ॲटोमॅटीक क्लच २० फुटी अखंड पाईप बसविता येतो. ताशी २०० फुट लाईन काढता किंवा बसविता येते. तीन्ही स्टँड फोल्डींगमुळे वाहतुकीस सुलभ. हॅन्डेल अथवा मोटार व्दारे वापरता येते.
स्वयंचलित पेरणी व स्वयंचलित रासणी : - बियाणे व खत एक सारख्या प्रमाणात पेरण्याची वेगवेगळी व्यवस्था या यंत्राव्दारे सोयाबीन, तुर, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, बाजरी, भुईमुंग, मुंग, उडीद, कापुस इत्यादी पेरता येते. तसेच गांडुळ खत व रासायसनिक खत पेरता येतो. या यंत्राच्या पाठीमागे दोन फासेची स्वयंचलित रास जोडलेली आहे. त्यामुळे वसन काढण्यासाठी ट्रॅक्टर थांबवण्याची गरज नाही.
ट्रॅक्टर अवजारे- पाच दाती (पंजी), स्वयंचलित फवारणी यंत्र, दोन फाळी सरी नांगर, आडवी फास कुळव. इ.
बैली अवजारे - मोगडा सह कुळव :- कडक जमिनीत व गवताळ जमिनीतसुद्धा समोर ५ दात असल्यामुळे व मागे फास असल्यामुळे दोन्ही कामे एकाच वेळी उत्तम प्रकारे होते.
स्वाती पेरणी व कुळव
बहुउद्देशिय कडबा कुट्टी यंत्र :- एका तासात ४०० पेंढी वैरणीची कातरण क्षमता. उत्तम पोलादापासून बनविलेली हार्डन्ड स्टील ब्लेडस व गिअर्स. दीर्घ काळापर्यंत ब्लेडसना धार लावण्याची गरज नाही. संपूर्ण मशिन प्रगत तंत्रज्ञान व दणकट बांधणीमुळे अधिक सुरक्षित व दीर्घायुषी.
रामेश्वर स्वामी - 9850241282
शुभम स्वामी - 9309119414
सत्यम स्वामी - 9987874079
शिऊर, ता.जि.लातूर - 413531
शिऊर, ता.जि.लातूर,
9850241282
9309119414 , 9987874079
शेती उपयुक्त अवजारे, यंत्र संशोधन व उत्पादन.
स्वयंसंशोधित प्रमुख अवजारे - जनावरांसाठी स्वयंचलित पाण्याची व्यवस्था :- दुग्धव्यवसायासाठी आधुनिक पध्दतीने गाईंची जोपसना, गाईंचा गोठा, पाणी पिण्याची स्वयंचलित व्यवस्था इ.
ट्रॅक्टरचा बहुउद्देशिय मोवाडा व कुळव : यांच्या प्रत्येक फणास स्वतंत्र त्रिकोनी फासेच्या साईजमुळे पडीक जमिनीच्या कुळवणी मध्ये देखील तणाने भरत नाही. विविध मॉडेल्समध्ये उपलब्ध, उच्चतम धातूपासून संपूर्ण बनावट यावर मोगडणे, कूळवणे, लेवलींग, खत व बी पेरणीची सर्व कामे गरजे प्रमाणे करता येतात.
ऊस अंतर्गत मशागत औजार : - ४ फुट, ५ फुट व ६ फुट या सरीमधील अंतर्गत मशागत मोगडणी, पाळी, खत पेरणी व सरी ही सर्व कामे एकाच वेळी केली जातात.
सबमर्सिबल पंप खोलफिटींग कप्पी, स्वयंचलित पेरणी व स्वयंचलित रासणी : - दोन भिन्न स्पीड, हार्डन्ड स्टिल गिअरबॉक्स, उत्तम ब्रेकची सोय. कोणत्याही स्टेजला गिअरबॉक्स लॉक करता येतो. ओहरलोड रिलिफ ॲटोमॅटीक क्लच २० फुटी अखंड पाईप बसविता येतो. ताशी २०० फुट लाईन काढता किंवा बसविता येते. तीन्ही स्टँड फोल्डींगमुळे वाहतुकीस सुलभ. हॅन्डेल अथवा मोटार व्दारे वापरता येते.
स्वयंचलित पेरणी व स्वयंचलित रासणी : - बियाणे व खत एक सारख्या प्रमाणात पेरण्याची वेगवेगळी व्यवस्था या यंत्राव्दारे सोयाबीन, तुर, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, बाजरी, भुईमुंग, मुंग, उडीद, कापुस इत्यादी पेरता येते. तसेच गांडुळ खत व रासायसनिक खत पेरता येतो. या यंत्राच्या पाठीमागे दोन फासेची स्वयंचलित रास जोडलेली आहे. त्यामुळे वसन काढण्यासाठी ट्रॅक्टर थांबवण्याची गरज नाही.
ट्रॅक्टर अवजारे- पाच दाती (पंजी), स्वयंचलित फवारणी यंत्र, दोन फाळी सरी नांगर, आडवी फास कुळव. इ.
बैली अवजारे - मोगडा सह कुळव :- कडक जमिनीत व गवताळ जमिनीतसुद्धा समोर ५ दात असल्यामुळे व मागे फास असल्यामुळे दोन्ही कामे एकाच वेळी उत्तम प्रकारे होते.
स्वाती पेरणी व कुळव
बहुउद्देशिय कडबा कुट्टी यंत्र :- एका तासात ४०० पेंढी वैरणीची कातरण क्षमता. उत्तम पोलादापासून बनविलेली हार्डन्ड स्टील ब्लेडस व गिअर्स. दीर्घ काळापर्यंत ब्लेडसना धार लावण्याची गरज नाही. संपूर्ण मशिन प्रगत तंत्रज्ञान व दणकट बांधणीमुळे अधिक सुरक्षित व दीर्घायुषी.
शेतकरी पुत्र ॲग्रो मशिनरी| SolapurMall.com
शेतकरी पुत्र ॲग्रो मशिनरी
Contact Person : माऊली सतीश भिल्लारे
Address1 : मु. पांढरेवाडी पोस्ट चिंचपुर (क), ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद
City : ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9130280450
Summary :
आमच्याकडे ट्रॅक्टर चलती सर्व प्रकारची अवजारे ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील व सर्व अवजारांचे स्पेअर पार्ट योग्य भावात मिळतील.
किसान क्राप्ट, पावर वीडर, रीवर्स फॉरवर्ड रोटा वीटर, पेरणी यंत्र, ऊस खोडवा कटर तसेच इतर शेतीविषयक अवजारे मिळतील.
शेती अवजाराचे अधिकृत विक्रेते
सर्व सुविधा घरपोच मिळतील
तुमची हाक आमची साथ
माऊली सतीश भिल्लारे
मु. पांढरेवाडी पोस्ट चिंचपुर (क), ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद
ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद,
9130280450
आमच्याकडे ट्रॅक्टर चलती सर्व प्रकारची अवजारे ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील व सर्व अवजारांचे स्पेअर पार्ट योग्य भावात मिळतील.
किसान क्राप्ट, पावर वीडर, रीवर्स फॉरवर्ड रोटा वीटर, पेरणी यंत्र, ऊस खोडवा कटर तसेच इतर शेतीविषयक अवजारे मिळतील.
शेती अवजाराचे अधिकृत विक्रेते
सर्व सुविधा घरपोच मिळतील
तुमची हाक आमची साथ
पोतदार वेल्डींग वर्क्स लातूर| SolapurMall.com
पोतदार वेल्डींग वर्क्स लातूर
Contact Person : युवराज पोतदार(9975072385)
शिवराज पोतदार(9823208372)
Address1 : (ऑफीस)नांदेड रोड, विवेकानंद चोक,TVS शोरूम समोर, लातूर.
Address2 : गोडाऊन पत्ता :- बाभळगाव नाका नांदेड रिंग रोड, लातूर.
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9975072385
Contact No - 2 : 9823208372
Summary :
कृषी क्षेत्रात सर्वात वेगवान वाढणारी सर्टिफाईड कंपनी
संपूर्ण मशीन प्रगत तंत्रज्ञान व दणकट बांधणीमुळे अधिक सुरक्षित दिर्घायुष्य, ब्लेड स्टँडर्ड क्वालिटी असल्यामुळे दीर्घ काळापर्यंत चालते व वेळोवेळी धार लावण्याची आवश्यकता नाही. मशिनमध्ये ऑईलकॅप उपलब्ध असल्यामुळे मशिन जाम होणार नाही. उत्तम पोलादापासून बनविलेली हार्डनेस स्टील ब्लेड व गेअर . मशिनमध्ये अँक्युरेसी असल्यामुळे सिमेटी फांडेशनची आवश्यकता नाही. मशिन जास्त वॅब्रेशन करत नाही. मशिन तासी १४०० ते १८०० क्विंटल कडबाकुट्टी करण्याची १०० %क्षमता आहे. याशिवाय हिरवा चारा उसाची पाचट, द्राक्ष छाटण्याच्या काडया, केळीची खुंटी, नारळाच्या फांद्या, शेतातील काडी कचरा इ.कटींग करून, कमी कालावधीत सेंद्रीय खत तयार करता येतो.
बैलचलित पेरणीयंत्र, या पेरणी यंत्राला चाके असल्यामुळे बैलाला ओढण्यास सोपे जाते. बियाची खोली कमी जास्त करता येते. या पेरणी यंत्राने तीन ओळीतील अंतर पाहिजे तसे कमी-जास्त करता येते. या यंत्राने सर्वच्या सर्व पिके(कांदा-लसूण) पासून ते तीळ, सोयाबीण, कापूस पेरता येते. वाणाप्रमाणे बियातील अंतरही कमी-जास्त करता येते. मिश्र पिकेही (सोयाबीण-तूर पेरता येतात.
हेवी व्युटी पुली सिस्टिम, मजबुत स्टील बॉडी, जंग रोधक कोटिंग कलर, हेवी डयुटी गियर्स, मजबुतीचा खरा आधार, मेन्टेनन्स काही नाही, वर्ष न वर्ष चालणारे यंत्र
सर्व औजारे शासकीय अनुदानस पात्र
आमच्याकडे ऊसाच्या मशागतीसाठी लागणारा ९ ते १२ व १२ ते १६ विती जु मिळेल.
युवराज पोतदार(9975072385)
शिवराज पोतदार(9823208372)
(ऑफीस)नांदेड रोड, विवेकानंद चोक,TVS शोरूम समोर, लातूर.
गोडाऊन पत्ता :- बाभळगाव नाका नांदेड रिंग रोड, लातूर.
लातूर,
9975072385
9823208372
कृषी क्षेत्रात सर्वात वेगवान वाढणारी सर्टिफाईड कंपनी
संपूर्ण मशीन प्रगत तंत्रज्ञान व दणकट बांधणीमुळे अधिक सुरक्षित दिर्घायुष्य, ब्लेड स्टँडर्ड क्वालिटी असल्यामुळे दीर्घ काळापर्यंत चालते व वेळोवेळी धार लावण्याची आवश्यकता नाही. मशिनमध्ये ऑईलकॅप उपलब्ध असल्यामुळे मशिन जाम होणार नाही. उत्तम पोलादापासून बनविलेली हार्डनेस स्टील ब्लेड व गेअर . मशिनमध्ये अँक्युरेसी असल्यामुळे सिमेटी फांडेशनची आवश्यकता नाही. मशिन जास्त वॅब्रेशन करत नाही. मशिन तासी १४०० ते १८०० क्विंटल कडबाकुट्टी करण्याची १०० %क्षमता आहे. याशिवाय हिरवा चारा उसाची पाचट, द्राक्ष छाटण्याच्या काडया, केळीची खुंटी, नारळाच्या फांद्या, शेतातील काडी कचरा इ.कटींग करून, कमी कालावधीत सेंद्रीय खत तयार करता येतो.
बैलचलित पेरणीयंत्र, या पेरणी यंत्राला चाके असल्यामुळे बैलाला ओढण्यास सोपे जाते. बियाची खोली कमी जास्त करता येते. या पेरणी यंत्राने तीन ओळीतील अंतर पाहिजे तसे कमी-जास्त करता येते. या यंत्राने सर्वच्या सर्व पिके(कांदा-लसूण) पासून ते तीळ, सोयाबीण, कापूस पेरता येते. वाणाप्रमाणे बियातील अंतरही कमी-जास्त करता येते. मिश्र पिकेही (सोयाबीण-तूर पेरता येतात.
हेवी व्युटी पुली सिस्टिम, मजबुत स्टील बॉडी, जंग रोधक कोटिंग कलर, हेवी डयुटी गियर्स, मजबुतीचा खरा आधार, मेन्टेनन्स काही नाही, वर्ष न वर्ष चालणारे यंत्र
सर्व औजारे शासकीय अनुदानस पात्र
आमच्याकडे ऊसाच्या मशागतीसाठी लागणारा ९ ते १२ व १२ ते १६ विती जु मिळेल.
Vinay Industries| SolapurMall.com
Vinay Industries
Contact Person : Mr.Vittal Mali
Address1 : Shop No. 14,Nobel Complex,Attar Nagar,Vijapur Road,Solapur
Address2 : Fact- Flat No.82,Chandra moli,Ouadyogik vasahat,Mohol,solapur
Email : vinaysalesservices1998@gmail.com
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9595069505
Summary :
3,4,5,6, Ton Tractor Trelors , Bulukcart,Power Trevor,Agriculture Material & Fabrication.
Mr.Vittal Mali
Shop No. 14,Nobel Complex,Attar Nagar,Vijapur Road,Solapur
Fact- Flat No.82,Chandra moli,Ouadyogik vasahat,Mohol,solapur
vinaysalesservices1998@gmail.com
solapur
9595069505
3,4,5,6, Ton Tractor Trelors , Bulukcart,Power Trevor,Agriculture Material & Fabrication.
Sunil Agro Sales| SolapurMall.com
Sunil Agro Sales
Contact Person : Pro.Mahadev Salger
Address1 : 93,Bhudhwar Peth,Mahatma Ghandhi Road,solapur
Email : sunilagro2014@gmail.com
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422933927
Contact No - 2 : 9665288614,9422933953
Summary :
B- Biyane,Kitaknashak,Khate,PVC pipe,Dreep Sprinklar fittings,and ETC Agriculture Products
Pro.Mahadev Salger
93,Bhudhwar Peth,Mahatma Ghandhi Road,solapur
sunilagro2014@gmail.com
solapur
9422933927
9665288614,9422933953
B- Biyane,Kitaknashak,Khate,PVC pipe,Dreep Sprinklar fittings,and ETC Agriculture Products
Pratik agro agency | SolapurMall.com
Pratik agro agency
Contact Person : Prasad kashinath birajdar
Address1 : 152,uttar. Kasba MG road solapur
Email : Pkprasadbirajdar@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7387341052
Contact No - 2 : 9730815310
Summary :
B- Biyane,Kitaknashak,Khate,shitivishayak advise.
Prasad kashinath birajdar
152,uttar. Kasba MG road solapur
Pkprasadbirajdar@gmail.com
Solapur
7387341052
9730815310
B- Biyane,Kitaknashak,Khate,shitivishayak advise.
Om Agencies| SolapurMall.com
Om Agencies
Contact Person : Annasaheb Ransing
Address1 : 3/4, yelleshwar Complex, Near Tarti naka Police Chowky, Balives, Solapur
Email : aumagencies2000@gmail.com
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9420489662
Contact No - 2 : 0217-2725294
Summary :
Sales Depo.: Sudhakar, Shakti Pump,Column Pipes, Electric Motors, Generators, Atta Chakki, Shevai Machine, Kandap machine, Chalf Cutter, P.V.C. & G.I.P, Alternator ,Diesel Engine,Panbudi etc.
Annasaheb Ransing
3/4, yelleshwar Complex, Near Tarti naka Police Chowky, Balives, Solapur
aumagencies2000@gmail.com
solapur
9420489662
0217-2725294
Sales Depo.: Sudhakar, Shakti Pump,Column Pipes, Electric Motors, Generators, Atta Chakki, Shevai Machine, Kandap machine, Chalf Cutter, P.V.C. & G.I.P, Alternator ,Diesel Engine,Panbudi etc.
KOSHAL ENGINEERING| SolapurMall.com
KOSHAL ENGINEERING
Contact Person : Yashodhan (9623121667)
Anup(9901431113)
Address1 : C.No.No.-21/A/12/6/k, Plot No - 4, Kupwad - Miraj Road, Near Kupwad Jakat Naka, Kupwad, Dist. Sangli - 416436
Email : koshalengineeringworks@gmail.com
City : Kupwad, Dist. Sangli, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9623121667
Contact No - 2 : 9901431113
Summary :
An ISO 9001 : 2015 Company
Manufacturer of Agriculture Spraying System & Equipments.
Yashodhan (9623121667)
Anup(9901431113)
C.No.No.-21/A/12/6/k, Plot No - 4, Kupwad - Miraj Road, Near Kupwad Jakat Naka, Kupwad, Dist. Sangli - 416436
koshalengineeringworks@gmail.com
Kupwad, Dist. Sangli,
9623121667
9901431113
An ISO 9001 : 2015 Company
Manufacturer of Agriculture Spraying System & Equipments.
BHARTIYA AUTOMOBILE PANDHARPUR| SolapurMall.com
BHARTIYA AUTOMOBILE PANDHARPUR
Contact Person : Gourish Basavraj Khatavkar
Address1 : KALSE NAGAR, OLD AKLUJ BYPASS ROAD, BEHIND CHANDRA BHAGA GROUND, PANDHARPUR
City : PANDHARPUR, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8669127032
Contact No - 2 : 9881539251
Summary :
Shrachi virat power tiller, Vst tractor and power tiller spare parts, Yamaha spare parts and service center,Farmtrac and powertrac tractor spare parts,Sai hubli rotavater and nangar.
Gourish Basavraj Khatavkar
KALSE NAGAR, OLD AKLUJ BYPASS ROAD, BEHIND CHANDRA BHAGA GROUND, PANDHARPUR
PANDHARPUR,
8669127032
9881539251
Shrachi virat power tiller, Vst tractor and power tiller spare parts, Yamaha spare parts and service center,Farmtrac and powertrac tractor spare parts,Sai hubli rotavater and nangar.
सुरज ॲग्रो| SolapurMall.com
सुरज ॲग्रो
Contact Person : सुजित ल. परबत
Address1 : मानेगांव(थोरले), ता.माढा, जि. सोलापूर
Email : surajagro528100@gmail.com
City : सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9404995489
Contact No - 2 : 9881875850 , 8446645281
Summary :
अधिकृत डिलर अदिती बोरास्ते ब्लोअर
Submercibal Pump, Moters, Pipes, Drop Spray Pipe, Electric Instruments, Filter, Blowers, Sonalika Instruments, Cultivqtor, Rotar, etc;
सुजित ल. परबत
मानेगांव(थोरले), ता.माढा, जि. सोलापूर
surajagro528100@gmail.com
सोलापूर,
9404995489
9881875850 , 8446645281
अधिकृत डिलर अदिती बोरास्ते ब्लोअर
Submercibal Pump, Moters, Pipes, Drop Spray Pipe, Electric Instruments, Filter, Blowers, Sonalika Instruments, Cultivqtor, Rotar, etc;
Sunil Agro Engineering| SolapurMall.com
Sunil Agro Engineering
Contact Person : Sunil Narayan Padwalkar
Address1 : Pune Road In front of Krishna Ashram Bale, Solapur.
Email : sunilengineering@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9595442221, 9890949094
Summary :
Tractor Bako loader & front Dozer, all kinds of agriculture equipments etc.
Sunil Narayan Padwalkar
Pune Road In front of Krishna Ashram Bale, Solapur.
sunilengineering@gmail.com
Solapur
9595442221, 9890949094
Tractor Bako loader & front Dozer, all kinds of agriculture equipments etc.
SKYWAY THIBAK SINCHAN (LAXMI UDYOG SAMUHA)<BR>ISO 9001:2015 CERTIFIED| SolapurMall.com
SKYWAY THIBAK SINCHAN (LAXMI UDYOG SAMUHA)
ISO 9001:2015 CERTIFIED
Contact Person : Nitin Pandurang Narale
Address1 : Flat No. 162/166, M.I.D.C Kamalapur, Tal. Sangola, Dist.- Solapur - 413307
City : Tal. Sangola, Dist.- Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9403929298
Contact No - 2 : 9623412007
Summary :
लक्ष्मी उद्योग समुह यांचे पी.व्ही.सी पाईप, मल्चिंग पेपर, ठिबक सिंचन उपलब्ध. तसेच,
1)16 mm व 20 mm इनलाईन व ऑनलाईन लॅटरल मध्ये उपलब्ध. (तासी ४ लिटर)
2)सर्वोत्तम दर्जाचे टिकाऊ ठिबक.
3)उत्पादनात वाढ मोठ्या प्रमाणात
4)मजुर व विजेची बचत व पाण्याची बचत
5)ऊस, कापूस, हळद, केळी टोमॅटो,भाजीपाला व इत्यादी पिकास उपयोगी असलेले ठिबक.
ठिबक क्षेत्रात वेगाने वाढणारी कंपनी
Follow this link to view our item on WhatsApp: https://wa.me/p/4208427752515296/919623412007 या लिंकवर पाहा.
Nitin Pandurang Narale
Flat No. 162/166, M.I.D.C Kamalapur, Tal. Sangola, Dist.- Solapur - 413307
Tal. Sangola, Dist.- Solapur,
9403929298
9623412007
लक्ष्मी उद्योग समुह यांचे पी.व्ही.सी पाईप, मल्चिंग पेपर, ठिबक सिंचन उपलब्ध. तसेच,
1)16 mm व 20 mm इनलाईन व ऑनलाईन लॅटरल मध्ये उपलब्ध. (तासी ४ लिटर)
2)सर्वोत्तम दर्जाचे टिकाऊ ठिबक.
3)उत्पादनात वाढ मोठ्या प्रमाणात
4)मजुर व विजेची बचत व पाण्याची बचत
5)ऊस, कापूस, हळद, केळी टोमॅटो,भाजीपाला व इत्यादी पिकास उपयोगी असलेले ठिबक.
ठिबक क्षेत्रात वेगाने वाढणारी कंपनी
Follow this link to view our item on WhatsApp: https://wa.me/p/4208427752515296/919623412007 या लिंकवर पाहा.
Shri Venkateshwara Polymers| SolapurMall.com
Shri Venkateshwara Polymers
Contact Person : Mr.Abhijeet Deshpande
Address1 : A-16/2,M.I.D.C. Chincholi Pune Highway Road ,Solapur
Email : svpsuryapipe@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 2357658, 9422066006
Summary :
Manufacturers of 63mm-200mm ISI marked Rigid PVC Pipes & Fitting.
Mr.Abhijeet Deshpande
A-16/2,M.I.D.C. Chincholi Pune Highway Road ,Solapur
svpsuryapipe@gmail.com
Solapur
2357658, 9422066006
Manufacturers of 63mm-200mm ISI marked Rigid PVC Pipes & Fitting.
S.S. AGRO AGENCY| SolapurMall.com
S.S. AGRO AGENCY
Contact Person : Dr. Suresh R. Shelke (Tax Consultant)
Address1 : Gala No.18/ 19 /20, Market Yard Shopping Center,Tuljapur Road, Barshi,Dist.- Solapur - 413401
City : Barshi, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850616708
Summary :
शेती उपयुक्त रासायनिक खते, बी-बियाणे व किटकनाशके औषधाचे विक्रेते.
Wholesaler & Retailer of
1) Bayer Corp sciences
2) Gharda chemicals
3) Coromandel international
4) Ellra seeds
5) Rallis india ltd
6) Eco seeds
Dr. Suresh R. Shelke (Tax Consultant)
Gala No.18/ 19 /20, Market Yard Shopping Center,Tuljapur Road, Barshi,Dist.- Solapur - 413401
Barshi,
9850616708
शेती उपयुक्त रासायनिक खते, बी-बियाणे व किटकनाशके औषधाचे विक्रेते.
Wholesaler & Retailer of
1) Bayer Corp sciences
2) Gharda chemicals
3) Coromandel international
4) Ellra seeds
5) Rallis india ltd
6) Eco seeds
Manisha Agro Sciences| SolapurMall.com
Manisha Agro Sciences
Contact Person : Manisha Agro
Address1 : 152, North Kasba M.G.Rd., Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423587154, 0217-2724627
Summary :
Strong Supporter & Dream Developers in Plant Nutrition and Protection with Bio Organics World
Manisha Agro
152, North Kasba M.G.Rd., Solapur
Solapur
9423587154, 0217-2724627
Strong Supporter & Dream Developers in Plant Nutrition and Protection with Bio Organics World
Maharashtra Agriculture Consultancy Limited (MACL)| SolapurMall.com
Maharashtra Agriculture Consultancy Limited (MACL)
Contact Person : Viabhav Jamma
Address1 : Head Office: Jamgundi Complex, Guruwar Peth, Kontham Chowk
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422066221, 0217-2744872
Summary :
Plastic Mulching Paper, Shednet, Pump Motor,Bio Fertilizers, Chemical Fertilizers, Agriculture Fertilzers, Natural Fertilizers, Non-hazardous Bio Fert
Viabhav Jamma
Head Office: Jamgundi Complex, Guruwar Peth, Kontham Chowk
Solapur
9422066221, 0217-2744872
Plastic Mulching Paper, Shednet, Pump Motor,Bio Fertilizers, Chemical Fertilizers, Agriculture Fertilzers, Natural Fertilizers, Non-hazardous Bio Fert
Maharashtra Agriculture Consultancy Limited| SolapurMall.com
Maharashtra Agriculture Consultancy Limited
Contact Person : Mr.Vaibhav Jamma
Address1 : 10 to 16 Samgundi Complex, Guruwar Peth, Kontam Chowk, Solapur.
Email : maclsolapur@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-2744872, 9422066221
Website : : www.maclsolapur.com
Summary :
Proportional Agriculture Consultancy. Pesticide & Fertilizer-Wholesale & Retail
Mr.Vaibhav Jamma
10 to 16 Samgundi Complex, Guruwar Peth, Kontam Chowk, Solapur.
maclsolapur@gmail.com
Solapur
0217-2744872, 9422066221
Proportional Agriculture Consultancy. Pesticide & Fertilizer-Wholesale & Retail
KARTAR ANGENCY & BALKAR ANGENCY & SHRI GANESH HARDWARE & ROTHE PATIL EARTHMOVERS| SolapurMall.com
KARTAR ANGENCY & BALKAR ANGENCY & SHRI GANESH HARDWARE & ROTHE PATIL EARTHMOVERS
Contact Person : Rambhahu Rothe
Lahukumar Rothe
Kanchan Rothe
Address1 : Near Andarsul Bus Stand, Shri Ganesh Hardwar & Agriculture, Tal. Yeola, Dist. Nashik
City : Nashik, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8975958077
Contact No - 2 : 9527486601 , 9527486602 , 9545101695
Summary :
सर्व प्रकारच्या बलकार हार्वेस्टर, करतार रोटाव्हेटरचे स्पेअर पार्टस मिळतील.शेततळे व विहीर करून मिळेल.आमच्याकडे मका, सोयाबीन, गहु काढून मिळेल,धान्य व भुसा मशिन, तसेच १४ टायर ट्रेलर भाडोत्री मिळेल.
करतार रोटाव्हेटरचे dealers नेमणे आहेत.
Rambhahu Rothe
Lahukumar Rothe
Kanchan Rothe
Near Andarsul Bus Stand, Shri Ganesh Hardwar & Agriculture, Tal. Yeola, Dist. Nashik
Nashik,
8975958077
9527486601 , 9527486602 , 9545101695
सर्व प्रकारच्या बलकार हार्वेस्टर, करतार रोटाव्हेटरचे स्पेअर पार्टस मिळतील.शेततळे व विहीर करून मिळेल.आमच्याकडे मका, सोयाबीन, गहु काढून मिळेल,धान्य व भुसा मशिन, तसेच १४ टायर ट्रेलर भाडोत्री मिळेल.
करतार रोटाव्हेटरचे dealers नेमणे आहेत.
Godawari Enterprises| SolapurMall.com
Godawari Enterprises
Contact Person : M.V.Nilawar, R.V.Nilawar
Address1 : 6/B1/B4,Murarji Peth, Near Royal Plaza,In Lane Hotel Panchali, Solapur
Email : ratnakaraagencies@gmail.com
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422067003, 9422067005
Contact No - 2 : 02172744160
Summary :
Borewell Submersible,Single phase domestic Pumps,Single Phase Jet Pumps,Agricultural Monoblocks Openwell Submersible Electric Motors
M.V.Nilawar, R.V.Nilawar
6/B1/B4,Murarji Peth, Near Royal Plaza,In Lane Hotel Panchali, Solapur
ratnakaraagencies@gmail.com
solapur
9422067003, 9422067005
02172744160
Borewell Submersible,Single phase domestic Pumps,Single Phase Jet Pumps,Agricultural Monoblocks Openwell Submersible Electric Motors
Chidambar Kushi Seva Kendra| SolapurMall.com
Chidambar Kushi Seva Kendra
Contact Person : Chandrakant Adhyapak
Address1 : 46/A, North Kasaba,Patra Talim Road, Solapur
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9420088547, 9503457034
Summary :
Netafim Thibak Sinchan, Sprinkle, P.V.C. Pipe
Chandrakant Adhyapak
46/A, North Kasaba,Patra Talim Road, Solapur
solapur
9420088547, 9503457034
Netafim Thibak Sinchan, Sprinkle, P.V.C. Pipe
Agro Chemical| SolapurMall.com
Agro Chemical
Contact Person : Mr Mohamed Salif
Address1 : pandharpur
Address2 : india
Email : mohamedsalif6@gmail.com
City : new delhi Maharashtra, India
Contact No - 1 : 56252768
Contact No - 2 : 56252768
Summary :
We base in fertilizer and agro chemical in all parts of they world continent.
Mr Mohamed Salif
pandharpur
india
mohamedsalif6@gmail.com
new delhi
56252768
56252768
We base in fertilizer and agro chemical in all parts of they world continent.

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com