×

कल्याणी भुजल सर्वेक्षण| SolapurMall.com
कल्याणी भुजल सर्वेक्षण
Contact Person : गुरुराज शिवानंद सोळशे (BE.Mech)
Address1 : जेवळी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद
City : ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9156900176
Contact No - 2 : 7758043012
Summary :
शेतकऱ्यासांठी सुवर्ण संधी
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मशिनव्दारे बोअर आणि विहिरीच्या पाण्यासाठी योग्य जागेचे ठिकाण सर्वे करुन मिळेल.
गुरुराज शिवानंद सोळशे (BE.Mech)
जेवळी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद
ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद,
9156900176
7758043012
शेतकऱ्यासांठी सुवर्ण संधी
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मशिनव्दारे बोअर आणि विहिरीच्या पाण्यासाठी योग्य जागेचे ठिकाण सर्वे करुन मिळेल.

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com