×

सोनवलकर हॉस्पिटल<br>अत्याधुनिक  मॅटर्निटी , 4K लॅप्रोस्कोपी, ॲण्ड <br>मिनमल इन्वेसिव कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर| SolapurMall.com
सोनवलकर हॉस्पिटल
अत्याधुनिक मॅटर्निटी , 4K लॅप्रोस्कोपी, ॲण्ड
मिनमल इन्वेसिव कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर
Contact Person : Dr. Dattatreya Sonawalkar
M.S.(Obst & Gynecologist) Mumbai
FMAS-Fellowship in Minimal Access Surgery
Dip. MAS - Diploma in Minimal Access Surgery
Diploma in Cosmetic Gynecology (Cosmetic Gynecologist)
Address1 : प्लॉट नं. १६, रिंग रोड, लक्ष्मीनगर, फलटण - ४१५५२३, जि. सातारा.
City : जि. सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850677422
Contact No - 2 : 02166 - 295422, 02166 - 225581
Summary :

First Individual 4K Laparoscopy Center In West Maharashtra.

Our Facilities :
4 K Laparoscopy & MIS : 1)Maternity, 2)NDVH, 3)Laparoscopy, 4)V-NOTE Surgery, 5)Minimally Invasive Surgery
Aesthetic Vaginal Surgery : 1)Vaginoplasty, 2)Labioplasty, 3)Hymenoplasty, 4)Clitoril Hood Reduction, 5)Vulval filler, 6)Breast Augmentation
Non-Invasive Procedure : 1)Vaginal Tightening & Rejuvenation, 2)Stress Urinary Incontinence (SUI), 3)Vaginal Dryness & Recurrent Infections, 4)Post-menopause - GSM, 5)Post-delivery Rehabilitation, 6)Vagina Fat Remodeling, 7)Vaginal Skin Lightening, 8)Fat Vagina Reduction, 9)G Spot Enhancement, 10)O Shot, 11)Luster Vagina, 12)Laser Bikini Reduction
Face & Body Cosmetic : 1)Face lift, 2)Botox, 3)Filler, 4)Laser, 5)Chemical peel, 6)Skin Rejuvenation, 7)Skin tightening, 8)Cosmetic surgery, 9)Hair removal, 10)Hair transplant
Dr. Dattatreya Sonawalkar
M.S.(Obst & Gynecologist) Mumbai
FMAS-Fellowship in Minimal Access Surgery
Dip. MAS - Diploma in Minimal Access Surgery
Diploma in Cosmetic Gynecology (Cosmetic Gynecologist)
प्लॉट नं. १६, रिंग रोड, लक्ष्मीनगर, फलटण - ४१५५२३, जि. सातारा.
जि. सातारा,
9850677422
02166 - 295422, 02166 - 225581

First Individual 4K Laparoscopy Center In West Maharashtra.

Our Facilities :
4 K Laparoscopy & MIS : 1)Maternity, 2)NDVH, 3)Laparoscopy, 4)V-NOTE Surgery, 5)Minimally Invasive Surgery
Aesthetic Vaginal Surgery : 1)Vaginoplasty, 2)Labioplasty, 3)Hymenoplasty, 4)Clitoril Hood Reduction, 5)Vulval filler, 6)Breast Augmentation
Non-Invasive Procedure : 1)Vaginal Tightening & Rejuvenation, 2)Stress Urinary Incontinence (SUI), 3)Vaginal Dryness & Recurrent Infections, 4)Post-menopause - GSM, 5)Post-delivery Rehabilitation, 6)Vagina Fat Remodeling, 7)Vaginal Skin Lightening, 8)Fat Vagina Reduction, 9)G Spot Enhancement, 10)O Shot, 11)Luster Vagina, 12)Laser Bikini Reduction
Face & Body Cosmetic : 1)Face lift, 2)Botox, 3)Filler, 4)Laser, 5)Chemical peel, 6)Skin Rejuvenation, 7)Skin tightening, 8)Cosmetic surgery, 9)Hair removal, 10)Hair transplant
श्री तुळजाई क्लिनीक| SolapurMall.com
श्री तुळजाई क्लिनीक
Contact Person : डॉ. मुरकुटे पाटील - 8605178328
डॉ. अक्षय राजपुत - 7498780949
Address1 : अक्षदीप प्लाझा, गाळा नं. 223, सिडको बसस्टँड जवळ, जालना-रोड, संभाजीनगर (औरंगाबाद)
Address2 : स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, पाचोड रोड, अंबड, जि. जालना
City : संभाजीनगर (औरंगाबाद), Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8605178328
Contact No - 2 : 7498780949
Summary :
वारंवार तोंड येणे याच्यावर खात्रीशीर उपचार केले जाईल.
Online उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध.
डॉ. मुरकुटे पाटील - 8605178328
डॉ. अक्षय राजपुत - 7498780949
अक्षदीप प्लाझा, गाळा नं. 223, सिडको बसस्टँड जवळ, जालना-रोड, संभाजीनगर (औरंगाबाद)
स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, पाचोड रोड, अंबड, जि. जालना
संभाजीनगर (औरंगाबाद),
8605178328
7498780949
वारंवार तोंड येणे याच्यावर खात्रीशीर उपचार केले जाईल.
Online उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध.
महुद मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल ॲण्ड आय.सी.यु.| SolapurMall.com
महुद मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल ॲण्ड आय.सी.यु.
Contact Person : महुद मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल
Address1 : सांगोला रोड, महुद बु॥ ता. सांगोला जि.सोलापूर
City : ता. सांगोला जि.सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9158254574
Contact No - 2 : 9637384574
Summary :
उपलब्ध सुविधा :
24 तास एम. डी. मेडिसिन , 30 बेडचे हॉस्पिटल, कैज्युल्टी , 7 बेडचे सुसज्ज आय. सी. यु. , 2 ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्स-रे, इ. सी. जी. , सेंट्रल ऑक्सिजन, स्वतंत्र पैथोलॉजी विभाग, स्वतंत्र डेंटिस्ट्री (दातांचा दवाखाना) , मल्टिपॅरा मॉनिटर, व्हेंटिलेटर, 24 तास मेडिकल स्टोअर, सोनोग्राफी सेंटर, तज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्धता, तज्ञ व विनम्र सेवक वर्ग, PCNL, प्रोस्टेड सर्जरी अत्यावश्यक(इमर्जन्सी) रुग्ण सेवा, सर्व युरोलॉजिकल प्रोसिजर, Gynac & Obs. स्त्रीरोग विभाग, LSCS सिजेरियन सेक्शन, हृदयरोग, रक्तदाब, मधुमेह, मेंदू विकार, किडनी विकार, दामा व फुफ्फुसाचे विकार, पोटविकार इ.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यान्वित
या योजने अंतर्गत रुग्णांना लाभ होतील असे फ्रॅक्चर व हाडांचे सर्व ऑपरेशन फ्री, Urology मूत्ररोग विभाग, मुतखडा, प्रोस्टेट, PCNL, URSL etc;
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनाचा लाभ घेण्यासाठी :
१) लाभार्थी : पिवळे, केशरी, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे, अवर्षणग्रस्त १४ जिल्हयातील शुभ शिधापत्रिका व ७/१२ उतारा धारक शेतकरी कुटुंबे, शासकीय अनाथाश्रमातील मुले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय वृध्दाश्रमातील नागरिक, माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत जीवित बांधकाम कामगार व त्यांचे कुटुंब - संबधीत संस्था / प्राधिकरण यांचे कडील ओळखपत्रानुसार पात्र.
२) लाभ घेण्यासाठी : वैध शिधापत्रिका व फोटो ओळखपत्र (आधारकार्ड/ पैनकार्ड / मतदान कार्ड इत्यादी)
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी :
१) लाभार्थी : सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय (SECC) जनगणनेत नोंदीत ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबे
२) लाभ घेण्यासाठी : आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) व फोटो ओळखपत्र ३) आयुष्मान कार्ड प्राप्त करण्यासाठी : आयुष्मान कार्ड बनविण्यासाठी शिधापत्रिका/ मा. प्रधानमंत्री महोदयांचे पत्र व वैध ओळखपत्र (आधार कार्ड) घेऊन अंगीकृत रुग्णालय किंवा नजीकच्या आपले सेवा केंद्र / UTIITSL केंद्रास भेट देणे, आपले सरकार सेवा केंद्र / UTIITSL केंद्राकडून प्रति ई-कार्ड रु.३० इतके शुल्क आकारले जाईल तर योजनेच्या अंगीकृत रुग्णालयांमधून ई-कार्ड निःशुल्क दिले जाईल. रुग्णालयात कोणतीही समस्या असल्यास आरोग्यमित्राला भेट देणे. संगणकप्रणालीवर नाव असेल तरच आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) मिळेल.
वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रिया : कॅन्सर, हृदयरोग शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंड व मूत्रमार्ग विकार शस्त्रक्रिया मेंदू व मज्जासंस्था विकार, अस्थिव्यंग, जठर व आतडे शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जटी, जळीत, स्त्रीरोग, बालरोग, त्वचारोग, नेत्र शस्त्रक्रिया (मोतीबिंदू वगळून), कृत्रिम अवयव, फुफ्फुस आजारावरील उपचार, एंडोक्राइन, इंटरव्हेशनल टेडीओलॉजी व होमॅटॉलॉजी इत्यादी. सांधे प्रत्यारोपण (गुडघा, खुबा), लहान मुलांचा कर्कटरोग उपचार, मानसिक आजारांचा समावेश. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ उपचारांसाठी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु १.५ लक्ष पर्यंतचे विमा संरक्षण (मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी रु २.५ लक्ष) तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अतिरिक्त २१३ उपचारांसह एकूण १२०९ उपचाटांकरिता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु ५ लक्ष चे वैद्यकीय संरक्षण.
महुद मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल
सांगोला रोड, महुद बु॥ ता. सांगोला जि.सोलापूर
ता. सांगोला जि.सोलापूर,
9158254574
9637384574
उपलब्ध सुविधा :
24 तास एम. डी. मेडिसिन , 30 बेडचे हॉस्पिटल, कैज्युल्टी , 7 बेडचे सुसज्ज आय. सी. यु. , 2 ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्स-रे, इ. सी. जी. , सेंट्रल ऑक्सिजन, स्वतंत्र पैथोलॉजी विभाग, स्वतंत्र डेंटिस्ट्री (दातांचा दवाखाना) , मल्टिपॅरा मॉनिटर, व्हेंटिलेटर, 24 तास मेडिकल स्टोअर, सोनोग्राफी सेंटर, तज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्धता, तज्ञ व विनम्र सेवक वर्ग, PCNL, प्रोस्टेड सर्जरी अत्यावश्यक(इमर्जन्सी) रुग्ण सेवा, सर्व युरोलॉजिकल प्रोसिजर, Gynac & Obs. स्त्रीरोग विभाग, LSCS सिजेरियन सेक्शन, हृदयरोग, रक्तदाब, मधुमेह, मेंदू विकार, किडनी विकार, दामा व फुफ्फुसाचे विकार, पोटविकार इ.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यान्वित
या योजने अंतर्गत रुग्णांना लाभ होतील असे फ्रॅक्चर व हाडांचे सर्व ऑपरेशन फ्री, Urology मूत्ररोग विभाग, मुतखडा, प्रोस्टेट, PCNL, URSL etc;
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनाचा लाभ घेण्यासाठी :
१) लाभार्थी : पिवळे, केशरी, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे, अवर्षणग्रस्त १४ जिल्हयातील शुभ शिधापत्रिका व ७/१२ उतारा धारक शेतकरी कुटुंबे, शासकीय अनाथाश्रमातील मुले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय वृध्दाश्रमातील नागरिक, माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत जीवित बांधकाम कामगार व त्यांचे कुटुंब - संबधीत संस्था / प्राधिकरण यांचे कडील ओळखपत्रानुसार पात्र.
२) लाभ घेण्यासाठी : वैध शिधापत्रिका व फोटो ओळखपत्र (आधारकार्ड/ पैनकार्ड / मतदान कार्ड इत्यादी)
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी :
१) लाभार्थी : सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय (SECC) जनगणनेत नोंदीत ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबे
२) लाभ घेण्यासाठी : आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) व फोटो ओळखपत्र ३) आयुष्मान कार्ड प्राप्त करण्यासाठी : आयुष्मान कार्ड बनविण्यासाठी शिधापत्रिका/ मा. प्रधानमंत्री महोदयांचे पत्र व वैध ओळखपत्र (आधार कार्ड) घेऊन अंगीकृत रुग्णालय किंवा नजीकच्या आपले सेवा केंद्र / UTIITSL केंद्रास भेट देणे, आपले सरकार सेवा केंद्र / UTIITSL केंद्राकडून प्रति ई-कार्ड रु.३० इतके शुल्क आकारले जाईल तर योजनेच्या अंगीकृत रुग्णालयांमधून ई-कार्ड निःशुल्क दिले जाईल. रुग्णालयात कोणतीही समस्या असल्यास आरोग्यमित्राला भेट देणे. संगणकप्रणालीवर नाव असेल तरच आयुष्मान कार्ड (ई-कार्ड) मिळेल.
वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रिया : कॅन्सर, हृदयरोग शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंड व मूत्रमार्ग विकार शस्त्रक्रिया मेंदू व मज्जासंस्था विकार, अस्थिव्यंग, जठर व आतडे शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जटी, जळीत, स्त्रीरोग, बालरोग, त्वचारोग, नेत्र शस्त्रक्रिया (मोतीबिंदू वगळून), कृत्रिम अवयव, फुफ्फुस आजारावरील उपचार, एंडोक्राइन, इंटरव्हेशनल टेडीओलॉजी व होमॅटॉलॉजी इत्यादी. सांधे प्रत्यारोपण (गुडघा, खुबा), लहान मुलांचा कर्कटरोग उपचार, मानसिक आजारांचा समावेश. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ उपचारांसाठी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु १.५ लक्ष पर्यंतचे विमा संरक्षण (मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी रु २.५ लक्ष) तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अतिरिक्त २१३ उपचारांसह एकूण १२०९ उपचाटांकरिता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु ५ लक्ष चे वैद्यकीय संरक्षण.
बंडगर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल<br>BANDGAR MULTI SPECIALITY HOSPITAL| SolapurMall.com
बंडगर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल
BANDGAR MULTI SPECIALITY HOSPITAL
Contact Person : डॉ. आशुतोष बंडगर (M.B.B.S., M.D., Medicine, Fellow in 2D Echo & ICU)
डॉ. अरुण बंडगर (B.H.M.S.)
Address1 : माऊली चौक ते नगर पंचायत रोड, तालीम शेजारी, माळशिरस, जि. सोलापुर - ४१३१०७
Email : ashu.bandgar09@gmail.com
City : माळशिरस, जि. सोलापुर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8809085050
Summary :
उपलब्ध सुविधा: मधुमेह, रक्तदाब, थायरॉइड, कर्करोग निदान, कावीळ, अनेमिया, हृदयरोग, फुफ्फुस रोगनिदान व उपचार, सर्पदंश / विषबाधा उपचार, डेंगू, मलेरिया उपचार, मेदुविकार रोगनिदान व उपचार, थरथर, चक्कर, नसांचे आजार, थकवा, स्मृतिदोष, पोटविकार निदान व उपचार ,बाह्यरुग्ण विभाग, आंतरुग्ण विभाग, सेंट्रल ऑक्सीजन, सिरीज पंप, मल्टीपॅरामीटर मॉनिटर, पल्स ऑक्सिमीटर, ईसीजी, सर्व प्रकारच्या अतिगंभीर रोगांवर विशेष उपचार.
२४ तास लॅब व मेडिकल सेवा उपलब्ध.
डॉ. आशुतोष बंडगर (M.B.B.S., M.D., Medicine, Fellow in 2D Echo & ICU)
डॉ. अरुण बंडगर (B.H.M.S.)
माऊली चौक ते नगर पंचायत रोड, तालीम शेजारी, माळशिरस, जि. सोलापुर - ४१३१०७
ashu.bandgar09@gmail.com
माळशिरस, जि. सोलापुर,
8809085050
उपलब्ध सुविधा: मधुमेह, रक्तदाब, थायरॉइड, कर्करोग निदान, कावीळ, अनेमिया, हृदयरोग, फुफ्फुस रोगनिदान व उपचार, सर्पदंश / विषबाधा उपचार, डेंगू, मलेरिया उपचार, मेदुविकार रोगनिदान व उपचार, थरथर, चक्कर, नसांचे आजार, थकवा, स्मृतिदोष, पोटविकार निदान व उपचार ,बाह्यरुग्ण विभाग, आंतरुग्ण विभाग, सेंट्रल ऑक्सीजन, सिरीज पंप, मल्टीपॅरामीटर मॉनिटर, पल्स ऑक्सिमीटर, ईसीजी, सर्व प्रकारच्या अतिगंभीर रोगांवर विशेष उपचार.
२४ तास लॅब व मेडिकल सेवा उपलब्ध.
नवजीवन हॉस्पिटल & मॅटर्निटी, सर्जीकल एक्स-रे सोनोग्राफी क्लिनीक| SolapurMall.com
नवजीवन हॉस्पिटल & मॅटर्निटी, सर्जीकल एक्स-रे सोनोग्राफी क्लिनीक
Contact Person : Dr. Chandrakant Ugile (M.S.F.I.A.S. [Gen. Surgeon])
Dr. Anjali Ugile( M.B.B.S., D.G.O.)
Address1 : थोडगा रोड, अहमदपूर जि.लातूर- ४३१५१५
Email : ctugile1@gmail.com
City : जि.लातूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9730380541, 7620851204
Contact No - 2 : 9422468711
Summary :
उपलब्ध सुविधा :-
हिस्ट्रोस्कोपी गर्भाशयाची दुर्बीनीद्वारे तपासणी, दुर्बिणीद्वारे पोटाचे ऑपरेशनाची सोय, वंध्यत्व निवारणासाठी निदान व उपचाराची सोय, दुर्बिणीद्वारे मुतखडा व प्रोस्टेटच्या ऑपरेशनची सोय, दुर्बिणीद्वारे सांध्याची तपासणी व शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारची शल्य शस्त्रक्रिया, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, प्रसूती व प्रसूती शस्त्रक्रिया, सरकारमान्य कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रिया, एक्स-रे युनिट, क्रायोसर्जरी युनिट, इ.सी.जी. युनिट, सोनोग्राफी युनिट, फीटल मॉनिटर, कर्करोग व निदान सल्ला, पोटाचे आजार व उपचार, पल्स ऑक्सीमीटर, काल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, इ.
Dr. Chandrakant Ugile (M.S.F.I.A.S. [Gen. Surgeon])
Dr. Anjali Ugile( M.B.B.S., D.G.O.)
थोडगा रोड, अहमदपूर जि.लातूर- ४३१५१५
ctugile1@gmail.com
जि.लातूर,
9730380541, 7620851204
9422468711
उपलब्ध सुविधा :-
हिस्ट्रोस्कोपी गर्भाशयाची दुर्बीनीद्वारे तपासणी, दुर्बिणीद्वारे पोटाचे ऑपरेशनाची सोय, वंध्यत्व निवारणासाठी निदान व उपचाराची सोय, दुर्बिणीद्वारे मुतखडा व प्रोस्टेटच्या ऑपरेशनची सोय, दुर्बिणीद्वारे सांध्याची तपासणी व शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारची शल्य शस्त्रक्रिया, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, प्रसूती व प्रसूती शस्त्रक्रिया, सरकारमान्य कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रिया, एक्स-रे युनिट, क्रायोसर्जरी युनिट, इ.सी.जी. युनिट, सोनोग्राफी युनिट, फीटल मॉनिटर, कर्करोग व निदान सल्ला, पोटाचे आजार व उपचार, पल्स ऑक्सीमीटर, काल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, इ.
डॉ. बळते यांचे<br>श्री सदगुरु मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल| SolapurMall.com
डॉ. बळते यांचे
श्री सदगुरु मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल
Contact Person : डॉ. अनिल बळते (B.H.M.S.CCMP)
Address1 : अकलूज टेंभुर्णी रोड, क्षीरसागर पेट्रोल पंपासमोर, अकलूज
City : अकलूज, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9604626002
Summary :
उपलब्ध सुविधा होमिओपॅथीक उपचार
१) सुसज्य आंतरूग्ण व बाह्यरुग्ण विभाग मुळव्याद, मुतखडा, थायरॉईड,
२) ॲडमिटची सोय वजन वाढवणे / घटवणे, त्वचारोग,
३) तज्ञ व्हिजिटींग डॉक्टर मधुमेह, केस गळणे, लैंगिक समस्या
४) पॅथॉलॉजी लॅब मासिक पाळी व सर्व जुनाट
५) प्रसुतीग्रह व प्रसुतीपूर्व तपासणी संधीवात, गुडघे दुखी,मनक्याचे आजार
६) बालरोग तपासणी व लसीकरण आजारावर पुर्णपणे उपचार
टीप : व्यसनमुक्ती खात्रीशीर.न सांगता दारु सोडवा...
डॉ. अनिल बळते (B.H.M.S.CCMP)
अकलूज टेंभुर्णी रोड, क्षीरसागर पेट्रोल पंपासमोर, अकलूज
अकलूज,
9604626002
उपलब्ध सुविधा होमिओपॅथीक उपचार
१) सुसज्य आंतरूग्ण व बाह्यरुग्ण विभाग मुळव्याद, मुतखडा, थायरॉईड,
२) ॲडमिटची सोय वजन वाढवणे / घटवणे, त्वचारोग,
३) तज्ञ व्हिजिटींग डॉक्टर मधुमेह, केस गळणे, लैंगिक समस्या
४) पॅथॉलॉजी लॅब मासिक पाळी व सर्व जुनाट
५) प्रसुतीग्रह व प्रसुतीपूर्व तपासणी संधीवात, गुडघे दुखी,मनक्याचे आजार
६) बालरोग तपासणी व लसीकरण आजारावर पुर्णपणे उपचार
टीप : व्यसनमुक्ती खात्रीशीर.न सांगता दारु सोडवा...
जिगिषा हॉस्पिटल<br> नर्सिंग आणि मॅटर्निटी होम| SolapurMall.com
जिगिषा हॉस्पिटल
नर्सिंग आणि मॅटर्निटी होम
Contact Person : डॉ.सौ. शुभांगी महेश बुटे (M.B.B.S. DGO)
स्त्रीरोग व प्रसूती शास्त्र तज्ञ
Address1 : लेक व्हू रेसीडेन्सी समोर, गोडोली, सातारा
City : सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423989601
Contact No - 2 : 9884902771
Summary :
सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रियांची सुविधा
अत्यावश्यक सेवा २४ तास
उपलब्ध सुविधा - स्त्रीरोग चिकित्सा, प्रसूती सेवा, प्रसूतीपूर्व व पश्चात तपासणी, सरकार मान्य कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, बिनटाका शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व चिकित्सा, कॅन्सर तपासणी व उपचार, इ.
डॉ.सौ. शुभांगी महेश बुटे (M.B.B.S. DGO)
स्त्रीरोग व प्रसूती शास्त्र तज्ञ
लेक व्हू रेसीडेन्सी समोर, गोडोली, सातारा
सातारा,
9423989601
9884902771
सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रियांची सुविधा
अत्यावश्यक सेवा २४ तास
उपलब्ध सुविधा - स्त्रीरोग चिकित्सा, प्रसूती सेवा, प्रसूतीपूर्व व पश्चात तपासणी, सरकार मान्य कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, बिनटाका शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व चिकित्सा, कॅन्सर तपासणी व उपचार, इ.
अनुसया स्किन ॲन्ड स्पाईन हॉस्पिटल| SolapurMall.com
अनुसया स्किन ॲन्ड स्पाईन हॉस्पिटल
Contact Person : डॉ. नितीन घाटगे (बी.ए.एम्.एस्.एम्.डी. - 9921279200)
डॉ. विद्या घाटगे (बी.ए.एम्.एस्.एम्.डी. - 9921279300)
Address1 : अनुसया, शेलार प्लॉट नं. १४, सि.स.नं.२३८७, पंचशीलनगर, सांगली.
City : सांगली, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9921279200
Contact No - 2 : 9921279300
Summary :
सोरिॲसिस, वांग, फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स, पित्तगांधी, केस गळणे, पिकणे ,मणक्याचे विकार, मानदुखी, कंबरदुखी,टाच दुखी, सांधे दुखी इ.
डॉ. नितीन घाटगे (बी.ए.एम्.एस्.एम्.डी. - 9921279200)
डॉ. विद्या घाटगे (बी.ए.एम्.एस्.एम्.डी. - 9921279300)
अनुसया, शेलार प्लॉट नं. १४, सि.स.नं.२३८७, पंचशीलनगर, सांगली.
सांगली,
9921279200
9921279300
सोरिॲसिस, वांग, फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स, पित्तगांधी, केस गळणे, पिकणे ,मणक्याचे विकार, मानदुखी, कंबरदुखी,टाच दुखी, सांधे दुखी इ.
SUYASH HOSPITAL & MATERNITY HOME <br> व्यसनमुक्ती व समुपदेशनकेंद्र| SolapurMall.com
SUYASH HOSPITAL & MATERNITY HOME
व्यसनमुक्ती व समुपदेशनकेंद्र
Contact Person : Dr. Rajkumar Aadkar (MD (Anatomy) (शरीररचना शास्त्र) मुख्य प्रवर्तक,व्यसनमुक्ती समुपदेशन)
Dr.Sou. Anita Aadkar(BAMS(स्त्री रोग व प्रसूती) वंध्यत्व निवारण मार्गदर्शक)
Address1 : Near D.C.C. Bank, Main Road, Madha
City : Madha, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9511791310
Contact No - 2 : 9421066225 , 02183-234804
Summary :
उपलब्ध सुविधा
२४ तास सेवा, सुसज्ज बाह्य रुग्ण व आंतररुग्ण विभाग, प्रसूती प्रसूतीपूर्व तपासणी, सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, सर्व प्रकारचे ऑपरेशन्स, रक्‍त लघवी तपासणी, व्यसनमुक्ती समुपदेशन, लॅबोरेटरी, एक्स रे विभाग, प्रशिक्षित स्टॉफ, आयुअर्वेद उपचार पध्दती, इसीजी सुविधा.
Dr. Rajkumar Aadkar (MD (Anatomy) (शरीररचना शास्त्र) मुख्य प्रवर्तक,व्यसनमुक्ती समुपदेशन)
Dr.Sou. Anita Aadkar(BAMS(स्त्री रोग व प्रसूती) वंध्यत्व निवारण मार्गदर्शक)
Near D.C.C. Bank, Main Road, Madha
Madha,
9511791310
9421066225 , 02183-234804
उपलब्ध सुविधा
२४ तास सेवा, सुसज्ज बाह्य रुग्ण व आंतररुग्ण विभाग, प्रसूती प्रसूतीपूर्व तपासणी, सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, सर्व प्रकारचे ऑपरेशन्स, रक्‍त लघवी तपासणी, व्यसनमुक्ती समुपदेशन, लॅबोरेटरी, एक्स रे विभाग, प्रशिक्षित स्टॉफ, आयुअर्वेद उपचार पध्दती, इसीजी सुविधा.
Sunrise Hospital| SolapurMall.com
Sunrise Hospital
Contact Person : Dr.Priyadarshni Kade
M.B.B.S, D.G.O.
Dr. Sandesh Kade
M.B.B.S., D.G.O., D.N.B., D.F.P.
Address1 : Railway lines,Old R.T.O. Office,Solapur
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9657725253
Contact No - 2 : 02172313255
Summary :
Facilities Available :
Women Disease,Maternity Department (With painless delivery),Abortion,Laparoscopy,Cancer Diagnosis and Treatment,Sterilisation prevention, Sonography,Family Welfare etc;
Dr.Priyadarshni Kade
M.B.B.S, D.G.O.
Dr. Sandesh Kade
M.B.B.S., D.G.O., D.N.B., D.F.P.
Railway lines,Old R.T.O. Office,Solapur
Solapur,
9657725253
02172313255
Facilities Available :
Women Disease,Maternity Department (With painless delivery),Abortion,Laparoscopy,Cancer Diagnosis and Treatment,Sterilisation prevention, Sonography,Family Welfare etc;
SRUSHTI LUNG CARE CENTRE| SolapurMall.com
SRUSHTI LUNG CARE CENTRE
Contact Person : Dr. ANIKET BHADKE (M.B.B.S., M.D. D.N.B. Interventional Pulmonologist)
Dr. Hema Bhadke (M.B.B.S., D.A., Anaesthesiologist & Intensivist)
Address1 : Near Ayurvedic College, Arni Road, Yavatmal - 445001
Email : aniket.bhadke@gmail.com
City : Yavatmal, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9623834204
Contact No - 2 : 7276564204 , 07232 - 240888
Summary :
Facilities Available :
Well equipped Indoor & Outdoor facilities, Invasive and Non-Invasive Ventilators, Intensive Care Unit for Critical Illness patient, Fibre optic Bronchoscopy, Thoracoscopy, Sleep Study, Pulmonary Function Test, Allergy Test, Pathology Lab, Bed side X-Ray, Asthma & COPD Clinics, HIV & TB Clinic, ILD & Pneumonia Clinic, Nebulisation, etc;
Dr. ANIKET BHADKE (M.B.B.S., M.D. D.N.B. Interventional Pulmonologist)
Dr. Hema Bhadke (M.B.B.S., D.A., Anaesthesiologist & Intensivist)
Near Ayurvedic College, Arni Road, Yavatmal - 445001
aniket.bhadke@gmail.com
Yavatmal,
9623834204
7276564204 , 07232 - 240888
Facilities Available :
Well equipped Indoor & Outdoor facilities, Invasive and Non-Invasive Ventilators, Intensive Care Unit for Critical Illness patient, Fibre optic Bronchoscopy, Thoracoscopy, Sleep Study, Pulmonary Function Test, Allergy Test, Pathology Lab, Bed side X-Ray, Asthma & COPD Clinics, HIV & TB Clinic, ILD & Pneumonia Clinic, Nebulisation, etc;
Sanjeevani Nursing Home| SolapurMall.com
Sanjeevani Nursing Home
Contact Person : Dr. Supriya Chandrakant Jadhav
Address1 : Shinde Chowk, Near Shivsmarak ,Navi Peth Solapur
Email : drjsupriya03@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423328064
Contact No - 2 : 8888017434, 0217-2323264
Summary :
Antenatal checkup , Painless Delivery,Well Equipped Operation Theater,Laproscopic Surgeries,Infertility,Menopause clinic,Cancer Diagnosis & treatment,Government recognised Tubectomy & Abortion Centre
Dr. Supriya Chandrakant Jadhav
Shinde Chowk, Near Shivsmarak ,Navi Peth Solapur
drjsupriya03@gmail.com
Solapur
9423328064
8888017434, 0217-2323264
Antenatal checkup , Painless Delivery,Well Equipped Operation Theater,Laproscopic Surgeries,Infertility,Menopause clinic,Cancer Diagnosis & treatment,Government recognised Tubectomy & Abortion Centre
Riddhi-Siddhi Speech & Hearing Clinic| SolapurMall.com
Riddhi-Siddhi Speech & Hearing Clinic
Contact Person : Dr. Rushikesh Chougule
Address1 : 26/A/4/2, Markandey Society, Karnik Nagar Road, Solapur
Email : rc9302@gmail.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7083310666
Contact No - 2 : 02172390666
Summary :
Our Facilities as below :
Speech & Language Disordes Fluency Disorders
Development Delay, Delayed Speech & Language Skills Stuttering
Autism Cluttering
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Voice Disorders
Downsyndrom Vocal Fold Nodules / Vocal Nodules
Mental Retardation (MR) Vocal Polyps
Cerebral Palsy (CP) Vocal Fold Paralysis
Aritculation Disorders Spasmodic Dysphonia
Phonolgical Disorders Adult Language Disorders
Misarticulation Aphasia
Cleft lip & Palate (CLP) Dementia
Apraxia (Motor Speech Disorder)
Audiological Tests Dysarthria
Pure Tone Audiometry (PTA) Parkisons Disease
Impedance Audiometry Swallowing Disorders
Tinnitus Evaluation & Treatment
Eustachian Tube Test Functions Audiological Tests For Children
Brainstem Evoked Response Audiometry(BERA) Behavioral Observation Audiometry (BOA)
Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
Hearing Aids Play Audiometry
Analog Hearing Aids Otoacoustic Emisions (OAE)
Digital Hearing Aids
Types of Hearing Aids Pre Cochlear Implant Training
Behind the Ear (BTE) Auditory Training (AT)
Pocket Model Hearing Aids Auditory Verbal Therapy (AVT)
Receiver in Canal (RIC)
In the Ear(ITE)
In the Canal(ITC)
Completely in Canal(CIC)
Invisible in the Canal(IIC)
Dr. Rushikesh Chougule
26/A/4/2, Markandey Society, Karnik Nagar Road, Solapur
rc9302@gmail.com
Solapur,
7083310666
02172390666
Our Facilities as below :
Speech & Language Disordes Fluency Disorders
Development Delay, Delayed Speech & Language Skills Stuttering
Autism Cluttering
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Voice Disorders
Downsyndrom Vocal Fold Nodules / Vocal Nodules
Mental Retardation (MR) Vocal Polyps
Cerebral Palsy (CP) Vocal Fold Paralysis
Aritculation Disorders Spasmodic Dysphonia
Phonolgical Disorders Adult Language Disorders
Misarticulation Aphasia
Cleft lip & Palate (CLP) Dementia
Apraxia (Motor Speech Disorder)
Audiological Tests Dysarthria
Pure Tone Audiometry (PTA) Parkisons Disease
Impedance Audiometry Swallowing Disorders
Tinnitus Evaluation & Treatment
Eustachian Tube Test Functions Audiological Tests For Children
Brainstem Evoked Response Audiometry(BERA) Behavioral Observation Audiometry (BOA)
Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
Hearing Aids Play Audiometry
Analog Hearing Aids Otoacoustic Emisions (OAE)
Digital Hearing Aids
Types of Hearing Aids Pre Cochlear Implant Training
Behind the Ear (BTE) Auditory Training (AT)
Pocket Model Hearing Aids Auditory Verbal Therapy (AVT)
Receiver in Canal (RIC)
In the Ear(ITE)
In the Canal(ITC)
Completely in Canal(CIC)
Invisible in the Canal(IIC)
NOBLE HOSPITAL <BR> SUPERSPECIALITY & RESEARCH CENTER| SolapurMall.com
NOBLE HOSPITAL
SUPERSPECIALITY & RESEARCH CENTER
Contact Person : Dr.Sayad
Address1 : 1588, Kuchan Nagar, Padmashali Chowk,Near Kalika Mandir / Gramin Police Headquarter,Solapur - 41300 6
Email : noblehospitalsolapur@gmail.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9604134399
Contact No - 2 : 02172629292
Summary :
Departments Services
Interventional Cardiology 50 Beded Hospital
Medicine & Critical Care Cath Lab - (Angiography, Angioplasty,Pacemaker etc;)
Obstetrics & Gynaecology Echo, Stree Test(TMT),Ultra Sonography
Diabetes & Endocrinology ABPM,ECG,Holter Monitor, Tilt Table Test
Paediatric & Baby Care Unit Digital X-ray
General Surgery Laparoscopy Surgery
Orthopaedics Joint Replacement
Nephrology Urology
Neurology Neurosugery
Gastroenterology Gastrosurgery
Nutrition & Dietetics Physiotherapy
Accident & Trauma Vascular Surgery
Plastic Surgery Oncology
Anesthesiology Radiology
Pathology Microbiology
ICU ( Cardiac & Medical)
Modular OT, Post Op. ICU
High Dependancy Unit (HDU)
Labour Room
Dialysis Unit
Deluxe & Semi Deluxe Rooms
Male / Female General Wards
OPD Complex & Day Care Unit
24 Hrs. Emergency Dept.
24 Hrs. Pharmacy
24 Hrs. Pathology & Laboratory
24 Hrs. Ambulace

For Emergency & Ambulance : 8999 937 540
Dr.Sayad
1588, Kuchan Nagar, Padmashali Chowk,Near Kalika Mandir / Gramin Police Headquarter,Solapur - 41300 6
noblehospitalsolapur@gmail.com
Solapur,
9604134399
02172629292
Departments Services
Interventional Cardiology 50 Beded Hospital
Medicine & Critical Care Cath Lab - (Angiography, Angioplasty,Pacemaker etc;)
Obstetrics & Gynaecology Echo, Stree Test(TMT),Ultra Sonography
Diabetes & Endocrinology ABPM,ECG,Holter Monitor, Tilt Table Test
Paediatric & Baby Care Unit Digital X-ray
General Surgery Laparoscopy Surgery
Orthopaedics Joint Replacement
Nephrology Urology
Neurology Neurosugery
Gastroenterology Gastrosurgery
Nutrition & Dietetics Physiotherapy
Accident & Trauma Vascular Surgery
Plastic Surgery Oncology
Anesthesiology Radiology
Pathology Microbiology
ICU ( Cardiac & Medical)
Modular OT, Post Op. ICU
High Dependancy Unit (HDU)
Labour Room
Dialysis Unit
Deluxe & Semi Deluxe Rooms
Male / Female General Wards
OPD Complex & Day Care Unit
24 Hrs. Emergency Dept.
24 Hrs. Pharmacy
24 Hrs. Pathology & Laboratory
24 Hrs. Ambulace

For Emergency & Ambulance : 8999 937 540
NITYANAND REHABILITATION & RESIDENTIAL MENTAL HEALTH CARE CENTRE| SolapurMall.com
NITYANAND REHABILITATION & RESIDENTIAL MENTAL HEALTH CARE CENTRE
Contact Person : Dr. Nitin Dalaya
Address1 : Nityanand Rehabilitation and Residential Mental Health Care Centre ,78/2/2, Patang Plaza , Sriram Nagar ,Katraj , Pune – 411 046
Address2 : Nityanand Institute Of Medical Science, Hinjewadi, Post – Pachane Gaon,Mulshi Dist. Pune. 410506
Email : drdalaya@nityanandrehab.com
City : Pune, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9552503202
Contact No - 2 : 02024364424,02024364425,9552503204,9552503206,9552503208,9552503210,9552503212,9552503213
Website : : www.nityanandrehab.com
Summary :
Nityanand Rehabilitation and Residential Mental Health Care was established by Dr. Nitin Dalaya in June 2002 with a sole purpose of providing a range of Bio-psycho-social rehabilitation services for clients suffering from various chronic mental illnesses including Schizophrenia, mood disorders and Substance abuse. Dr. Dalaya is MD and has been working successfully in this field since 20 years.
Our Facilities Include :
Residential Facility , Food , Exercise and Yoga sessions ,Library & Reading Facility , General & Medical Stores, TV and Music Systems , Huge Play Grounds , Picnic & Outing , Mini Bus , Ambulance, etc;
Dr. Nitin Dalaya
Nityanand Rehabilitation and Residential Mental Health Care Centre ,78/2/2, Patang Plaza , Sriram Nagar ,Katraj , Pune – 411 046
Nityanand Institute Of Medical Science, Hinjewadi, Post – Pachane Gaon,Mulshi Dist. Pune. 410506
drdalaya@nityanandrehab.com
Pune,
9552503202
02024364424,02024364425,9552503204,9552503206,9552503208,9552503210,9552503212,9552503213
Nityanand Rehabilitation and Residential Mental Health Care was established by Dr. Nitin Dalaya in June 2002 with a sole purpose of providing a range of Bio-psycho-social rehabilitation services for clients suffering from various chronic mental illnesses including Schizophrenia, mood disorders and Substance abuse. Dr. Dalaya is MD and has been working successfully in this field since 20 years.
Our Facilities Include :
Residential Facility , Food , Exercise and Yoga sessions ,Library & Reading Facility , General & Medical Stores, TV and Music Systems , Huge Play Grounds , Picnic & Outing , Mini Bus , Ambulance, etc;
Multispecialist Clinic| SolapurMall.com
Multispecialist Clinic
Contact Person : Dr. Sanjay Rathod
Address1 : Gala No. 3, Vrundavan Park, Front of Chetan Foundry, Hotgi Road
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9923440697
Summary :
Kidney stone treatment center, Without operation treatment on Prostate, Heart Blockages
Dr. Sanjay Rathod
Gala No. 3, Vrundavan Park, Front of Chetan Foundry, Hotgi Road
Solapur
9923440697
Kidney stone treatment center, Without operation treatment on Prostate, Heart Blockages
Healing Hands Physiotherapy & Therapy Center| SolapurMall.com
Healing Hands Physiotherapy & Therapy Center
Contact Person : Dr.Neha Singh Roda
Address1 : 205,South Sadar Bazar,Near Rote Complex,Lashkar
Email : nsdrnehasingh@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9561171888
Contact No - 2 : 8379894994
Summary :
Back Exercises,Knee Exercises, Shoulder Exercises,Exercises for Slip Disc,Swiss Ball Exercises, Antenatal and Postnatal Physiotherapy,Physiotherapy for hemiplegic and other neurologic conditions,Physiotherapy for Arthritis,Spondylitis,Weight loss,Physiotherapy for Bells Palsy and All types of Physiotherapy machines exercises available.
Dr.Neha Singh Roda
205,South Sadar Bazar,Near Rote Complex,Lashkar
nsdrnehasingh@gmail.com
Solapur
9561171888
8379894994
Back Exercises,Knee Exercises, Shoulder Exercises,Exercises for Slip Disc,Swiss Ball Exercises, Antenatal and Postnatal Physiotherapy,Physiotherapy for hemiplegic and other neurologic conditions,Physiotherapy for Arthritis,Spondylitis,Weight loss,Physiotherapy for Bells Palsy and All types of Physiotherapy machines exercises available.
Arkal Nursing Home Children Hospital| SolapurMall.com
Arkal Nursing Home Children Hospital
Contact Person : Dr.Vijaykumar R.Arkal (M.B.B.S., DCH)
Dr. Mahesh V. Arkal (M.D. (Ped), DCH) IAP Fellowship in Neonatology
Dr. Sarita M. Arkal (M.D. (Ped), DCH, Pediatrics)
Address1 : 105 - A,Raviwar Peth,Solapur-413005
Email : drmahesharkal@gmail.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9011166655
Contact No - 2 : 9325365965
Summary :
Our Facilities :
1)Outdoor Patients & Indoor Patients Section
2)Special Rooms & General Ward
3)NICU Care : Premature Baby Care Unit also LED PhotoTherapy under special procedure.
4)Exchange Transfusion Surfactant Administration, ICD insertion ,PICC Lines, TPN
5)Breastfeeding Department ‍& Mother Care(KMC) & PICU - Latest Pediatric Intensive Care Unit
6)Blended - Oxygen
7)Ventilator,CPAP,Ventila0tor for newborn infant (Draeyer)
8)Multiparameter , NIBP,Pulse Oxymeter,Syringe pump,ECG Monitor, LED Photo Therapy
9)Latest & Well-equipped Operation Theater for Infant & Pediatric Therapies
10)X-ray & Pathology Labs
11)Best Pediatric Clinic & facility of all Vaccination to child , various infections and diseases
12)Trained Staff
13)Super Speciality Consultation (by Request)
14)Ambulance facility
Dr.Vijaykumar R.Arkal (M.B.B.S., DCH)
Dr. Mahesh V. Arkal (M.D. (Ped), DCH) IAP Fellowship in Neonatology
Dr. Sarita M. Arkal (M.D. (Ped), DCH, Pediatrics)
105 - A,Raviwar Peth,Solapur-413005
drmahesharkal@gmail.com
Solapur,
9011166655
9325365965
Our Facilities :
1)Outdoor Patients & Indoor Patients Section
2)Special Rooms & General Ward
3)NICU Care : Premature Baby Care Unit also LED PhotoTherapy under special procedure.
4)Exchange Transfusion Surfactant Administration, ICD insertion ,PICC Lines, TPN
5)Breastfeeding Department ‍& Mother Care(KMC) & PICU - Latest Pediatric Intensive Care Unit
6)Blended - Oxygen
7)Ventilator,CPAP,Ventila0tor for newborn infant (Draeyer)
8)Multiparameter , NIBP,Pulse Oxymeter,Syringe pump,ECG Monitor, LED Photo Therapy
9)Latest & Well-equipped Operation Theater for Infant & Pediatric Therapies
10)X-ray & Pathology Labs
11)Best Pediatric Clinic & facility of all Vaccination to child , various infections and diseases
12)Trained Staff
13)Super Speciality Consultation (by Request)
14)Ambulance facility
श्री सदगुरु हॉस्पिटल<br>आय.सी.यु. & ट्रॉमा सेंटर| SolapurMall.com
श्री सदगुरु हॉस्पिटल
आय.सी.यु. & ट्रॉमा सेंटर
Contact Person : डॉ.डी.डी. गावडे (M.B.B.S., D.Ortho (Mumbai), A.T.L.S.) - अस्थिरोग तज्ञ
डॉ.प्रसाद साळे (M.B.B.S., M.D.(Emergency Medicine)) - कन्सल्टंट फिजिशियन
डॉ.दिपक बुरुंगले (M.D.S.)
Address1 : मायाक्का माऊली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला,एस.टी.स्टॅण्ड शेजारी, सांगोला, जि. सोलापूर
City : सांगोला, जि. सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9767170404
Contact No - 2 : 02187- 220020, 7066373858
Summary :
उपलब्ध सुविधा इतर सुविधा
बाह्यरूग्ण विभाग (OPD) Ventilator (कृत्रीम श्वासोच्छवासाचे मशिन)
आंतररुग्ण विभाग (IPO) Defibrillator Machine
अतिदक्षता विभाग (ICU) Nebulization Machine (औषधी वाफ देण्याची सोय)
सुसज्य ऑपरेशन विभाग (OT) Central Oxygen System ( ऑक्सिजनची सोय )
२४ तास अत्यावश्यक सेवा (Casualty) Multi-Para Cardiac Monitor
डिजीटल X-Ray ची सोय २४ तास मेडिकल सेवा
C-ARM ची सोय २४ तास जनरेटर सेवा
ई.सी.जी. लॅब्रोटरीची सोय , प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ
डॉ.डी.डी. गावडे (M.B.B.S., D.Ortho (Mumbai), A.T.L.S.) - अस्थिरोग तज्ञ
डॉ.प्रसाद साळे (M.B.B.S., M.D.(Emergency Medicine)) - कन्सल्टंट फिजिशियन
डॉ.दिपक बुरुंगले (M.D.S.)
मायाक्का माऊली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला,एस.टी.स्टॅण्ड शेजारी, सांगोला, जि. सोलापूर
सांगोला, जि. सोलापूर,
9767170404
02187- 220020, 7066373858
उपलब्ध सुविधा इतर सुविधा
बाह्यरूग्ण विभाग (OPD) Ventilator (कृत्रीम श्वासोच्छवासाचे मशिन)
आंतररुग्ण विभाग (IPO) Defibrillator Machine
अतिदक्षता विभाग (ICU) Nebulization Machine (औषधी वाफ देण्याची सोय)
सुसज्य ऑपरेशन विभाग (OT) Central Oxygen System ( ऑक्सिजनची सोय )
२४ तास अत्यावश्यक सेवा (Casualty) Multi-Para Cardiac Monitor
डिजीटल X-Ray ची सोय २४ तास मेडिकल सेवा
C-ARM ची सोय २४ तास जनरेटर सेवा
ई.सी.जी. लॅब्रोटरीची सोय , प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ
शुभम हॉस्पिटल & सोनोग्राफी सेंटर| SolapurMall.com
शुभम हॉस्पिटल & सोनोग्राफी सेंटर
Contact Person : डॉ. दत्तात्रय बी. सर्जे,( M.B.B.S, DGO, DLO)
डॉ. दिपाली द. सर्जे ( B.H.M.S., Optrn)
Address1 : माळशिरस अकलूज रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ माळशिरस जिल्हा सोलापूर
City : solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890093917
Contact No - 2 : 9970698189, 9511007788
Summary :
स्त्री रोग चिकित्सा
प्रसूती व सिजेरियन सुविधा
स्तनातील गाठीचे निदान व शस्त्रक्रिया सुविधा
शासनमान्य गर्भपात
कान, नाक, घसा
कान, नाक, घसा उपचार व शस्त्रक्रिया
थायरॉईड व पॅरोटिड व लाळ ग्रंथींवर शस्त्रक्रिया सुविधा
अन्ननलिकेची व श्वसन नलिकेची तपासणी
नेत्र
कम्प्युटर राईस डोळे तपासणे
लासुर शस्त्रक्रिया सुविधा
सर्व प्रकारचे नंबर चष्मे उपलब्ध
जनरल जनरल तपासणी व उपचार
हर्निया अपेन्डिस मूळव्याध मुतखडा इत्यादी आजारावर उपचार व तज्ञाद्वारे शस्त्रक्रिया,
लेप्रोसकोपिक सर्जरीज laparoscopic surgeries
डॉ. दत्तात्रय बी. सर्जे,( M.B.B.S, DGO, DLO)
डॉ. दिपाली द. सर्जे ( B.H.M.S., Optrn)
माळशिरस अकलूज रोड ग्रामीण रुग्णालयाजवळ माळशिरस जिल्हा सोलापूर
solapur
9890093917
9970698189, 9511007788
स्त्री रोग चिकित्सा
प्रसूती व सिजेरियन सुविधा
स्तनातील गाठीचे निदान व शस्त्रक्रिया सुविधा
शासनमान्य गर्भपात
कान, नाक, घसा
कान, नाक, घसा उपचार व शस्त्रक्रिया
थायरॉईड व पॅरोटिड व लाळ ग्रंथींवर शस्त्रक्रिया सुविधा
अन्ननलिकेची व श्वसन नलिकेची तपासणी
नेत्र
कम्प्युटर राईस डोळे तपासणे
लासुर शस्त्रक्रिया सुविधा
सर्व प्रकारचे नंबर चष्मे उपलब्ध
जनरल जनरल तपासणी व उपचार
हर्निया अपेन्डिस मूळव्याध मुतखडा इत्यादी आजारावर उपचार व तज्ञाद्वारे शस्त्रक्रिया,
लेप्रोसकोपिक सर्जरीज laparoscopic surgeries
वनारसे हॉस्पिटल व दातांचा दवाखाना <br>सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, एक्स-रे व अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक| SolapurMall.com
वनारसे हॉस्पिटल व दातांचा दवाखाना
सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, एक्स-रे व अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक
Contact Person : डॉ. उदय वनारसे (M.B.B.S.)
डॉ. सौ. निलीमा वनारसे (B.D.S (Mumbai - 1983))
Address1 : मु.पो. मल्हारपेठ, ता.पाटण, जि. सातारा - ४१५२०५
Address2 : सुभद्रा हाईटस (हॉस्पिटल समोर), नगरपलिका रोड , १०६, बुधवार पेठ, कराड
City : सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9881245058
Contact No - 2 : 02372 - 285058
Summary :
उपलब्ध सुविधा -
शस्त्रक्रिया, प्रसुति, स्त्री रोग चिकित्सा, लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक्स-रे विभाग, अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग सेंटर, सरकारमान्य नसबंदी केंद्र, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, दंतरोग विभाग, क्ष-किरणाद्वारे कॉम्प्युटरवर (RVG) दंततपासणी, लेझर्स व मायक्रोसर्जरी(Lazers & Micro surgeries), हाडात रोपण केलेले इम्प्लांटचे दात (Implants), हिरडयांचे बळावलेले आजार(flap Surgery), वेड्यावाकडया दातांची समस्या(Orthodontics), ब्लिचींग आणि दंतसौंदर्याचे उपचार(Aesthetics), हाडात आडकलेल्या अक्कल दाढा काढणे व तोंडात केल्या जाणाऱ्या इतर मोठ्या शस्त्रक्रिया(Major & Minor Oral Surgeries & Impactions), तंबाखू , गुठख्यामुळे होणाऱ्या आजारावर(Submucous Fibrosis) आणि मौखिक कर्क रोगांवर उपचार(Oral Cancers), लहान मुलांच्या किडणाऱ्या दातांवर प्रतिबंधक उपचार (Fluorides & Preventive Treatments), दातांच्या मुळांपर्यंत किडण्यावर उपचार(Advanced Root canal Treatment), किडलेल्या दांतामध्ये दातांसारखेच मजबुत फिलींग करणे.(Composites & light cure Treatment), फिक्स दाढा बसवणे आणि कॅप करणे.(Inlay, Crown, Bridge treatment & Veneers),संपूर्ण व आंशिक कवळी करणे.(BPS Dentures & Implant Supported Dentures), दात ,दाढा काढणे, दातांत सिमेंट व चांदी बसवणे, दांत व हिरडया साफ करणे, दातांवरील डाग काढणे(Ultrasonic scaling), स्माईल डिसाईनिंग (कॉस्मेटिक) इ.
डॉ. उदय वनारसे - वेळ : १०.०० ते २.०० / ४.०० ते ७.०० वा. पर्यंत
डॉ. सौ. निलीमा वनारसे - वेळ : १.०० ते ५.०० वा. पर्यंत (दर शनिवार , रविवार बंद राहील.)
मल्हार पेठ - दु. १२ ते ५ वा. पर्यंत ॥ संपर्क. क्र. - ०२३७२ - २८५०५८
कराड स. १०.०० ते १२.०० / सायं. ५ ते रात्री ९वा. पर्यंत ।। संपर्क. क्र. : ०२३७२ - २२९७५८ / ९८८१२४५०५८ (दर रविवार बंद राहील.)
डॉ. उदय वनारसे (M.B.B.S.)
डॉ. सौ. निलीमा वनारसे (B.D.S (Mumbai - 1983))
मु.पो. मल्हारपेठ, ता.पाटण, जि. सातारा - ४१५२०५
सुभद्रा हाईटस (हॉस्पिटल समोर), नगरपलिका रोड , १०६, बुधवार पेठ, कराड
सातारा,
9881245058
02372 - 285058
उपलब्ध सुविधा -
शस्त्रक्रिया, प्रसुति, स्त्री रोग चिकित्सा, लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक्स-रे विभाग, अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग सेंटर, सरकारमान्य नसबंदी केंद्र, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, दंतरोग विभाग, क्ष-किरणाद्वारे कॉम्प्युटरवर (RVG) दंततपासणी, लेझर्स व मायक्रोसर्जरी(Lazers & Micro surgeries), हाडात रोपण केलेले इम्प्लांटचे दात (Implants), हिरडयांचे बळावलेले आजार(flap Surgery), वेड्यावाकडया दातांची समस्या(Orthodontics), ब्लिचींग आणि दंतसौंदर्याचे उपचार(Aesthetics), हाडात आडकलेल्या अक्कल दाढा काढणे व तोंडात केल्या जाणाऱ्या इतर मोठ्या शस्त्रक्रिया(Major & Minor Oral Surgeries & Impactions), तंबाखू , गुठख्यामुळे होणाऱ्या आजारावर(Submucous Fibrosis) आणि मौखिक कर्क रोगांवर उपचार(Oral Cancers), लहान मुलांच्या किडणाऱ्या दातांवर प्रतिबंधक उपचार (Fluorides & Preventive Treatments), दातांच्या मुळांपर्यंत किडण्यावर उपचार(Advanced Root canal Treatment), किडलेल्या दांतामध्ये दातांसारखेच मजबुत फिलींग करणे.(Composites & light cure Treatment), फिक्स दाढा बसवणे आणि कॅप करणे.(Inlay, Crown, Bridge treatment & Veneers),संपूर्ण व आंशिक कवळी करणे.(BPS Dentures & Implant Supported Dentures), दात ,दाढा काढणे, दातांत सिमेंट व चांदी बसवणे, दांत व हिरडया साफ करणे, दातांवरील डाग काढणे(Ultrasonic scaling), स्माईल डिसाईनिंग (कॉस्मेटिक) इ.
डॉ. उदय वनारसे - वेळ : १०.०० ते २.०० / ४.०० ते ७.०० वा. पर्यंत
डॉ. सौ. निलीमा वनारसे - वेळ : १.०० ते ५.०० वा. पर्यंत (दर शनिवार , रविवार बंद राहील.)
मल्हार पेठ - दु. १२ ते ५ वा. पर्यंत ॥ संपर्क. क्र. - ०२३७२ - २८५०५८
कराड स. १०.०० ते १२.०० / सायं. ५ ते रात्री ९वा. पर्यंत ।। संपर्क. क्र. : ०२३७२ - २२९७५८ / ९८८१२४५०५८ (दर रविवार बंद राहील.)
नरुटे बाल रुग्णालय & जनरल हॉस्पिटल| SolapurMall.com
नरुटे बाल रुग्णालय & जनरल हॉस्पिटल
Contact Person : डॉ. समाधान नरुटे (एम. डी, बालरोग तज्ञ, Ayu. MUHS, Nasik Pune Reg. No. 1-76178-A)
डॉ. स्नेहा नरुटे (General Physician MUHS, Nasik Pune)
Address1 : घाटुळे मेडिकलच्या वर, मेन रोड, लोकनेते चौक, मार्केट यार्ड समोर, मोहोळ - 413213, जि. सोलापूर
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7038558686
Summary :
उपलब्ध सुविधा -
सुसज्ज आंतर रुग्ण विभाग, प्रशस्त हॉस्पिटल, लसीकरण केंद्र, अद्यावत व अत्याधुनिक सुविधा, नेब्युलायजर, औषधे इ.
डॉ. समाधान नरुटे (एम. डी, बालरोग तज्ञ, Ayu. MUHS, Nasik Pune Reg. No. 1-76178-A)
डॉ. स्नेहा नरुटे (General Physician MUHS, Nasik Pune)
घाटुळे मेडिकलच्या वर, मेन रोड, लोकनेते चौक, मार्केट यार्ड समोर, मोहोळ - 413213, जि. सोलापूर
Solapur
7038558686
उपलब्ध सुविधा -
सुसज्ज आंतर रुग्ण विभाग, प्रशस्त हॉस्पिटल, लसीकरण केंद्र, अद्यावत व अत्याधुनिक सुविधा, नेब्युलायजर, औषधे इ.
डॉ. देवकाते लैंगिक समस्या हॉस्पिटल| SolapurMall.com
डॉ. देवकाते लैंगिक समस्या हॉस्पिटल
Contact Person : डॉ. टी.एन देवकते
M.D. मेडिसीन(ayu) मुंबई , (त्वचा विकार व सेक्स तज्ञ संधीवात स्पेशालिस्ट)
डॉ. सौ. शांती टी. देवकते [ B.A.M.S. आयर्वेद व पंचकर्म तज्ञ सौंदर्यशास्त्र पारंगत]
Address1 : हॉटेल अशोका शेजारी , माळशिरस रोड, संग्रामनगर - अकलूज
Address2 : जयसिंह चौक, शिव टाईल्स समोर, माळशिरस रोड, संग्रामनगर - अकलूज
City : अकलूज, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9702744350
Contact No - 2 : 9730352284
Summary :
लैंगिक समस्येवरील रिसर्च मध्ये गोल्ड मेडल विजेते डॉक्टर
संतानप्राप्ती स्पेशल चिकित्सा सुखी वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी गुप्त रोगांना लपवुन ठेऊ नका, ते खालील प्रमाणे नामर्दी, सुस्ती, कमजोरी, शिघ्रपतन, स्वप्नदोष, लघवीमध्ये धातुजाणे, लघवीला जळजळ करणे, सेक्स पॉवर कमी, इंद्रियात ताठरता कमी व लहान आकार,शुक्राणु कमतरतेमुळे मुल न होणे इ.
त्वचा विकार, संधिवात, ॲलर्जी सर्दी व दमा, मुळव्याध - भगंदर
उपलब्ध उपचार : - शिघ्रपतन, लैंगिक शिथिलता, लिंगाची जाडी व लांबी कमी, इच्छाशक्ती नसणे, शुक्राणू कमतरता, त्वचा विकार, केसांच्या तक्रारी, गचकर्ण , इसबगोल, सोरॅसिस, कोड, संधीवात, गुडघेदुखी, कंबर दुखी व मान दुखी, ॲलर्जीची सर्दी व दमा, मुळव्याध व भगंदर, व्यसन मुक्ती, इ.
डॉ. टी.एन देवकते
M.D. मेडिसीन(ayu) मुंबई , (त्वचा विकार व सेक्स तज्ञ संधीवात स्पेशालिस्ट)
डॉ. सौ. शांती टी. देवकते [ B.A.M.S. आयर्वेद व पंचकर्म तज्ञ सौंदर्यशास्त्र पारंगत]
हॉटेल अशोका शेजारी , माळशिरस रोड, संग्रामनगर - अकलूज
जयसिंह चौक, शिव टाईल्स समोर, माळशिरस रोड, संग्रामनगर - अकलूज
अकलूज,
9702744350
9730352284
लैंगिक समस्येवरील रिसर्च मध्ये गोल्ड मेडल विजेते डॉक्टर
संतानप्राप्ती स्पेशल चिकित्सा सुखी वैवाहिक जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी गुप्त रोगांना लपवुन ठेऊ नका, ते खालील प्रमाणे नामर्दी, सुस्ती, कमजोरी, शिघ्रपतन, स्वप्नदोष, लघवीमध्ये धातुजाणे, लघवीला जळजळ करणे, सेक्स पॉवर कमी, इंद्रियात ताठरता कमी व लहान आकार,शुक्राणु कमतरतेमुळे मुल न होणे इ.
त्वचा विकार, संधिवात, ॲलर्जी सर्दी व दमा, मुळव्याध - भगंदर
उपलब्ध उपचार : - शिघ्रपतन, लैंगिक शिथिलता, लिंगाची जाडी व लांबी कमी, इच्छाशक्ती नसणे, शुक्राणू कमतरता, त्वचा विकार, केसांच्या तक्रारी, गचकर्ण , इसबगोल, सोरॅसिस, कोड, संधीवात, गुडघेदुखी, कंबर दुखी व मान दुखी, ॲलर्जीची सर्दी व दमा, मुळव्याध व भगंदर, व्यसन मुक्ती, इ.
आयुष्य व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्र| SolapurMall.com
आयुष्य व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्र
Contact Person : श्री. अंकुश अ.आपटे (9028158194)
सौ. अभिज्ञा अंकुश आपटे (Psychology Specialist - 9892454277)
Address1 : बंगला नं. ७, स्वामी स्पर्श सोसा., रायकर मळा,धायरी, पुणे - ४११०४१
City : पुणे, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9028158194
Contact No - 2 : 9892454277
Summary :
आयुष्य व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्र पुणे धायरी रायकर मळा सिंहगड रोड.
आपल्या सेंटर ची खासियत आपण त्यांच्या विचारांमध्ये बदल घडतो औषध गोळ्या तात्पुरते असतात पण त्यांचे विचारत नाही आणि मनात नशा घालवली तर ती नशा निघते.
आपल्या सेंटर मध्ये जिम आहे , आपल्या सेंटर मध्ये कॅरम आहे , बुद्धिबळ आहे , टीव्ही आहे , प्रोजेक्टरवर वेगवेगळ्या क्लिप चांगल्या चांगल्या क्लिप किंवा ऍक्टिव्हिटीज घेतली जाते.
आपल्या सेंटर मध्ये कौन्सिलिंग चांगल्या पद्धतीने केली जाते.
फिजिशियन डॉक्टर 24 तास उपलब्ध असतात. आपल्या इथे सायकॅट्रिक डॉक्टर स्वप्नील देशमुख यांची विजीट होते गरजेनुसार.
आपल्या इथे पोटभरून जेवण आहे , पोटभरून नाश्ता आहे , तीन वेळा चहा आहे , चहा बरोबर बिस्कीट पण दिली जातात.
आपण एकदा चार्जेस ठरवले की तिच्या व्यतिरिक्त चार्जेस लावत नाही. आपल्या सेंटर मध्ये राहायची सोय उत्तम आहे. आपले सेंटरमध्ये ग्रुप सेशन एकदम चांगल्या पद्धतीने होतात , ग्रुपमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी पण घेतल्या जातात.
संपर्क क्रमांक
अंकुश आपटे : 90 28 15 81 94
अभिज्ञा आपटे : 98 92 45 42 77
श्री. अंकुश अ.आपटे (9028158194)
सौ. अभिज्ञा अंकुश आपटे (Psychology Specialist - 9892454277)
बंगला नं. ७, स्वामी स्पर्श सोसा., रायकर मळा,धायरी, पुणे - ४११०४१
पुणे,
9028158194
9892454277
आयुष्य व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्र पुणे धायरी रायकर मळा सिंहगड रोड.
आपल्या सेंटर ची खासियत आपण त्यांच्या विचारांमध्ये बदल घडतो औषध गोळ्या तात्पुरते असतात पण त्यांचे विचारत नाही आणि मनात नशा घालवली तर ती नशा निघते.
आपल्या सेंटर मध्ये जिम आहे , आपल्या सेंटर मध्ये कॅरम आहे , बुद्धिबळ आहे , टीव्ही आहे , प्रोजेक्टरवर वेगवेगळ्या क्लिप चांगल्या चांगल्या क्लिप किंवा ऍक्टिव्हिटीज घेतली जाते.
आपल्या सेंटर मध्ये कौन्सिलिंग चांगल्या पद्धतीने केली जाते.
फिजिशियन डॉक्टर 24 तास उपलब्ध असतात. आपल्या इथे सायकॅट्रिक डॉक्टर स्वप्नील देशमुख यांची विजीट होते गरजेनुसार.
आपल्या इथे पोटभरून जेवण आहे , पोटभरून नाश्ता आहे , तीन वेळा चहा आहे , चहा बरोबर बिस्कीट पण दिली जातात.
आपण एकदा चार्जेस ठरवले की तिच्या व्यतिरिक्त चार्जेस लावत नाही. आपल्या सेंटर मध्ये राहायची सोय उत्तम आहे. आपले सेंटरमध्ये ग्रुप सेशन एकदम चांगल्या पद्धतीने होतात , ग्रुपमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी पण घेतल्या जातात.
संपर्क क्रमांक
अंकुश आपटे : 90 28 15 81 94
अभिज्ञा आपटे : 98 92 45 42 77
आयुष व्यसनमुक्ती उपचार व संशोधन केंद्र| SolapurMall.com
आयुष व्यसनमुक्ती उपचार व संशोधन केंद्र
Contact Person : Dr. Sandeep Tambare
Address1 : रिलायन्स शेजारी, लातुर रोड, जामगांव (आ). ता. बार्शी, जि. सोलापूर
Email : ayushinstitue07@gmail.com
City : जामगांव (आ). ता. बार्शी, जि. सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9588423177
Contact No - 2 : 8329342979
Summary :
उपलब्ध सुविधा :
१)औषधोपचार :- व्यसन बंद केल्यावर त्या व्यक्तिला मध्यम ते तीव्र स्वरुपाचे मानसिक शारीरिक त्रास होतात ते त्रास सुसाह्य व्हावेत म्हणून आमचे तज्ञ डॉक्टर्स औषधोपचार करतात. या व्यतिरिक्त व्यसनामुळे निर्माण झालेल्या शारीरिक व मानसिक आजारावर औषधे दिली जातात.
२)मानसोपचार :- व्यसनाच्या विळख्यात सापडलेल्या प्रत्येक व्यक्‍ती कुठल्यातरी मानसिक व्याधिने ग्रस्त झालेला असतो, त्याच्या मानसिक विकारांचा उपचार मानसोपचार तज्ञाकडून केला जातो, तसेच व्यसनामुळे देखील नैराष्य चिडचिडेपणा, आत्महत्येची प्रवृत्ती अशा मानसिक विकारांची लागण झालेली असते. त्याचा देखील उपचार मानसरोग तज्ञाकडून केला जातो.
३)योगोपचार : - योग ही भारतीय संस्कृतीला मिळालेली देणगी असून व्यसनापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी उपयुक्त उपचार पध्दती आहे. योगामुळे मनाला आवर घालण्याचे तंत्र तर अवगत होतेच पण व्यसनामुळे झालेली शरीराची दुरावस्था सुधारुन सदृढ शरीर व मनाची पुर्नबांधणी होते. म्हणूनच केंद्रात व्यसनमुक्त झालेले रुग्ण उपचारानंतरही नियमितपणे योगाभ्यास करतात.
४)समुपदेशन : - व्यसनी व्यक्तीच्या नेमक्या समस्या जाणुन घेणे व त्यावर सकारात्मक पर्याय निवडीस मार्गदर्शन करणे, त्याचबरोबर स्वत:च्या चुका लक्षात घेऊन पुढचा व्यसनमुक्तीचा प्रवास करण्यासाठी स्वत: मध्ये घडवुन आणण्याचे बदल याविषयी मार्गदर्शन करणे, व्सनी व्यक्तिच्या बेताल वर्तणुकीने त्रस्त झालेल्या कुटुंबियांचे समुपदेशन करून यापुढील काळात गोंधळुन न जाता खंबीर होत व्यसनी व्यक्तिला व्यसनाच्या गर्तेतुन बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशक मार्गदर्शन करतात.
५)कौटुंबिक समुपदेशन : - वैवाहिक जीवनामध्ये व्यसनामुळे कौटुंबिक कलह निर्माण झालेले असतात ते पूर्णपणे कलह मिटवणे व त्यावर योग्य असे समुपदेशन करून व्यसनी व्यक्तीचे कौटुंबिक प्रश्न सोडविले जातात.
६)वैयक्तिक समुपदेशन :- व्यसनी व्यक्तीच्या वैयक्तिक समस्या जाणून घेऊन त्या समस्यांचे पूर्ण निराकरण वयक्तिक समुपदेशनातून केले जाते.
७)समूह समुपदेशन : - समूह समुपदेशनामध्ये सर्व व्यसनीच्या समस्याचे समाधान करण्यासाठी विविध विषयांच्या तज्ञाकडून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच येणाऱ्या काळात व्यसनापासून आपला बचाव करण्यासाठी वेगवेगळ्या थेरपी व पद्धती अवलंबण्याचे तंत्र विकसित केले जाते.
८)अध्यात्मिक जागृती :- व्यसनामुळे झालेले नैतिक अवमुल्यन दुर करुन सकारात्मक विचारांची वाढ व आशादायी जिवनाची उभारणी करणे यासाठी उपचारासोबत अध्यात्मिक जागृती निर्माण केली जाते, त्यामुळे व्यसनमुक्तीनंतर जनसेवा हिच ईश्वरसेवा मानुन सर्वांना प्रेम देणे, दुसऱ्याला दोष न देता स्वत: मधील दोष कमी करणे नम्रतापुर्वक जीवन जगणे झालेल्या चुकांची माफी मागणे असे सकारात्मक बदल रुग्णांच्या स्वभावात घडवुन आणले जातात.
९)संगीतोपचार :- अस्वस्थ बैचेन मनाला शांत करण्यासाठी आत्मकेंद्रीत सकारात्मक विचारांची वाढ करण्यासाठी आत्मकेंद्रीत सकारात्मक विचारांची वाढ करण्यासाठी मनामध्ये सकारात्मक उर्जा निर्माण करण्यासाठी संगीतमय प्रार्थना, शारिरीक स्नायुंना बळकटी देण्यासाठी तसेच मनाला शांत करण्यासाठी झुम्बा वर्कआऊट केले जाते.
१०)स्व - अनुभव कथन :- व्यसनाधीनतेच्या काळातील वाईट अनुभव इतर मद्यपी समोर कथन केले तर व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी प्रेरणा व बळ मिळते. एकमेकांमध्ये आशादायक विचाराची देवाण घेवाण करीत व्यसनमुक्ती बळकट ठेवणे या उपचार पध्दतीचे मुख्य तत्व आहे.केंद्रात उपचार घेणारे मित्र व्यसनामुळे आयुष्यात उद्भवलेल्या समस्याचे अनुभव एकमेकांना सांगून यापुढे व्यसनामुळे दूर राहण्याच्या निर्णयाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करतात.
११)कलागुणांना प्रोत्साहन :- प्रत्येक माणसाकडे काहीना काही सुप्तगुण व कला कौशल्य, छंद असतात. त्यात माणूस रमला की त्यातुनही नशा मिळते. ती व्यसनापासून लांब रहायला उपयुक्त ठरते. केंद्रामध्ये व्यसनी व्यक्तीमधील कलागुण ओळखून त्याला प्रेरणा दिली जाते. अनेक प्रकारच्या छंदाची जोपासना केली जाते.
आपल्या घरात, जवळपास जर कोणी व्यसन करत असेल तर उपचारासाठी
व्यसनमुक्तीसाठी लागणारा औषधोपचार, मानसोपचार, समूपदेशन, अध्यात्मिक जागूती,संगीतोपचार इ. सुविधा तसेंच तज्ञ डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनी सुसज्ज असणारे केंद्र.
Dr. Sandeep Tambare
रिलायन्स शेजारी, लातुर रोड, जामगांव (आ). ता. बार्शी, जि. सोलापूर
ayushinstitue07@gmail.com
जामगांव (आ). ता. बार्शी, जि. सोलापूर,
9588423177
8329342979
उपलब्ध सुविधा :
१)औषधोपचार :- व्यसन बंद केल्यावर त्या व्यक्तिला मध्यम ते तीव्र स्वरुपाचे मानसिक शारीरिक त्रास होतात ते त्रास सुसाह्य व्हावेत म्हणून आमचे तज्ञ डॉक्टर्स औषधोपचार करतात. या व्यतिरिक्त व्यसनामुळे निर्माण झालेल्या शारीरिक व मानसिक आजारावर औषधे दिली जातात.
२)मानसोपचार :- व्यसनाच्या विळख्यात सापडलेल्या प्रत्येक व्यक्‍ती कुठल्यातरी मानसिक व्याधिने ग्रस्त झालेला असतो, त्याच्या मानसिक विकारांचा उपचार मानसोपचार तज्ञाकडून केला जातो, तसेच व्यसनामुळे देखील नैराष्य चिडचिडेपणा, आत्महत्येची प्रवृत्ती अशा मानसिक विकारांची लागण झालेली असते. त्याचा देखील उपचार मानसरोग तज्ञाकडून केला जातो.
३)योगोपचार : - योग ही भारतीय संस्कृतीला मिळालेली देणगी असून व्यसनापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी उपयुक्त उपचार पध्दती आहे. योगामुळे मनाला आवर घालण्याचे तंत्र तर अवगत होतेच पण व्यसनामुळे झालेली शरीराची दुरावस्था सुधारुन सदृढ शरीर व मनाची पुर्नबांधणी होते. म्हणूनच केंद्रात व्यसनमुक्त झालेले रुग्ण उपचारानंतरही नियमितपणे योगाभ्यास करतात.
४)समुपदेशन : - व्यसनी व्यक्तीच्या नेमक्या समस्या जाणुन घेणे व त्यावर सकारात्मक पर्याय निवडीस मार्गदर्शन करणे, त्याचबरोबर स्वत:च्या चुका लक्षात घेऊन पुढचा व्यसनमुक्तीचा प्रवास करण्यासाठी स्वत: मध्ये घडवुन आणण्याचे बदल याविषयी मार्गदर्शन करणे, व्सनी व्यक्तिच्या बेताल वर्तणुकीने त्रस्त झालेल्या कुटुंबियांचे समुपदेशन करून यापुढील काळात गोंधळुन न जाता खंबीर होत व्यसनी व्यक्तिला व्यसनाच्या गर्तेतुन बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशक मार्गदर्शन करतात.
५)कौटुंबिक समुपदेशन : - वैवाहिक जीवनामध्ये व्यसनामुळे कौटुंबिक कलह निर्माण झालेले असतात ते पूर्णपणे कलह मिटवणे व त्यावर योग्य असे समुपदेशन करून व्यसनी व्यक्तीचे कौटुंबिक प्रश्न सोडविले जातात.
६)वैयक्तिक समुपदेशन :- व्यसनी व्यक्तीच्या वैयक्तिक समस्या जाणून घेऊन त्या समस्यांचे पूर्ण निराकरण वयक्तिक समुपदेशनातून केले जाते.
७)समूह समुपदेशन : - समूह समुपदेशनामध्ये सर्व व्यसनीच्या समस्याचे समाधान करण्यासाठी विविध विषयांच्या तज्ञाकडून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच येणाऱ्या काळात व्यसनापासून आपला बचाव करण्यासाठी वेगवेगळ्या थेरपी व पद्धती अवलंबण्याचे तंत्र विकसित केले जाते.
८)अध्यात्मिक जागृती :- व्यसनामुळे झालेले नैतिक अवमुल्यन दुर करुन सकारात्मक विचारांची वाढ व आशादायी जिवनाची उभारणी करणे यासाठी उपचारासोबत अध्यात्मिक जागृती निर्माण केली जाते, त्यामुळे व्यसनमुक्तीनंतर जनसेवा हिच ईश्वरसेवा मानुन सर्वांना प्रेम देणे, दुसऱ्याला दोष न देता स्वत: मधील दोष कमी करणे नम्रतापुर्वक जीवन जगणे झालेल्या चुकांची माफी मागणे असे सकारात्मक बदल रुग्णांच्या स्वभावात घडवुन आणले जातात.
९)संगीतोपचार :- अस्वस्थ बैचेन मनाला शांत करण्यासाठी आत्मकेंद्रीत सकारात्मक विचारांची वाढ करण्यासाठी आत्मकेंद्रीत सकारात्मक विचारांची वाढ करण्यासाठी मनामध्ये सकारात्मक उर्जा निर्माण करण्यासाठी संगीतमय प्रार्थना, शारिरीक स्नायुंना बळकटी देण्यासाठी तसेच मनाला शांत करण्यासाठी झुम्बा वर्कआऊट केले जाते.
१०)स्व - अनुभव कथन :- व्यसनाधीनतेच्या काळातील वाईट अनुभव इतर मद्यपी समोर कथन केले तर व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी प्रेरणा व बळ मिळते. एकमेकांमध्ये आशादायक विचाराची देवाण घेवाण करीत व्यसनमुक्ती बळकट ठेवणे या उपचार पध्दतीचे मुख्य तत्व आहे.केंद्रात उपचार घेणारे मित्र व्यसनामुळे आयुष्यात उद्भवलेल्या समस्याचे अनुभव एकमेकांना सांगून यापुढे व्यसनामुळे दूर राहण्याच्या निर्णयाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करतात.
११)कलागुणांना प्रोत्साहन :- प्रत्येक माणसाकडे काहीना काही सुप्तगुण व कला कौशल्य, छंद असतात. त्यात माणूस रमला की त्यातुनही नशा मिळते. ती व्यसनापासून लांब रहायला उपयुक्त ठरते. केंद्रामध्ये व्यसनी व्यक्तीमधील कलागुण ओळखून त्याला प्रेरणा दिली जाते. अनेक प्रकारच्या छंदाची जोपासना केली जाते.
आपल्या घरात, जवळपास जर कोणी व्यसन करत असेल तर उपचारासाठी
व्यसनमुक्तीसाठी लागणारा औषधोपचार, मानसोपचार, समूपदेशन, अध्यात्मिक जागूती,संगीतोपचार इ. सुविधा तसेंच तज्ञ डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनी सुसज्ज असणारे केंद्र.
ZEESHAN HOSPITAL<BR> (MULTISPECIALITY)| SolapurMall.com
ZEESHAN HOSPITAL
(MULTISPECIALITY)
Contact Person : Dr.(Alhaj) S.S. Maniyar (B.A.M.S - Physician & Surgeon)
Dr. Asrar-ul-haq S. Maniyar (M.B.B.S., TDD - Consultant Chest Physician)
Dr. Muzammil S. Maniyar(M.B.B.S. - Physician & Surgeon)
Address1 : 51/2, Tukaram Nagar, North Sadar Bazar, Solapur.
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 02172314786
Contact No - 2 : 02172319783
Summary :
उपलब्ध सुविधा:
मेडिसिन विभाग, सर्जरी / दुर्बिणीतून ऑपेरेशन, सुसज्ज व अद्ययावत ऑपेरेशन थिएटर,सर्व प्रकारच्या ऑपेरेशनची सोय, स्त्रीरोग व प्रसुति विभाग, बाळंतपण, कुटुंब नियोजन, प्रसुतिपूर्व व पश्चात तपासणी, Broncoscopy , Thoracoscopy,PFT.
अस्थिरोग व ॲक्सिडेंट केअर सेंटर, बालरोग, कान, नाक, घसा विभाग, आय.सी.यु. , एक्स-रे, सर्व प्रकारचे एक्स रे,पॅथॉलॉजी विभाग - रक्त / लघवी तपासणी, इंडोस्कोपी - दुर्बिणीतून पोटाचे विकार तपासणे,ऑक्सिजन, नेब्युलायझर, कलर डॉप्लर.
Dr.(Alhaj) S.S. Maniyar (B.A.M.S - Physician & Surgeon)
Dr. Asrar-ul-haq S. Maniyar (M.B.B.S., TDD - Consultant Chest Physician)
Dr. Muzammil S. Maniyar(M.B.B.S. - Physician & Surgeon)
51/2, Tukaram Nagar, North Sadar Bazar, Solapur.
Solapur,
02172314786
02172319783
उपलब्ध सुविधा:
मेडिसिन विभाग, सर्जरी / दुर्बिणीतून ऑपेरेशन, सुसज्ज व अद्ययावत ऑपेरेशन थिएटर,सर्व प्रकारच्या ऑपेरेशनची सोय, स्त्रीरोग व प्रसुति विभाग, बाळंतपण, कुटुंब नियोजन, प्रसुतिपूर्व व पश्चात तपासणी, Broncoscopy , Thoracoscopy,PFT.
अस्थिरोग व ॲक्सिडेंट केअर सेंटर, बालरोग, कान, नाक, घसा विभाग, आय.सी.यु. , एक्स-रे, सर्व प्रकारचे एक्स रे,पॅथॉलॉजी विभाग - रक्त / लघवी तपासणी, इंडोस्कोपी - दुर्बिणीतून पोटाचे विकार तपासणे,ऑक्सिजन, नेब्युलायझर, कलर डॉप्लर.
SUVIDHA HOSPITAL & I.C.U CENTER, OSMANABAD| SolapurMall.com
SUVIDHA HOSPITAL & I.C.U CENTER, OSMANABAD
Contact Person : Dr. Swapnil P. Yadhav [ M.B.B.S MD FCPC(Med) C-Diab, HEART SPCECIALIST, DIABETIC SPECIALIST, Intensive Care Specialist ]
Dr. Trupti Pawar [MS MCH Neurosurgery(NIMHANS)]
Bhosale Sir - 9156101414
Address1 : Shri Umesh Gore Commercial Complex, D.I.C.Road, Barshi Naka, Osmanabad - 413501
City : Osmanabad, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9405894104
Contact No - 2 : 9373613861 , 9156101414
Summary :
उपलब्ध सुबिधा : ५० बेडचे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कॅथलॅब,अँन्जीओग्राफी, अँन्जीओप्लास्टी, ट्रेड मील टेस्ट (ढचढ), सुसज्ज अतिदक्षता विभाग, अद्यावत लाईफ सपोर्ट सिस्टीम, डायलिसीस सेंटर, ट्रॉमा केअर सेंटर, सेंट्रल ऑक्सिजन सिस्टीम, सुसज्ज आंतररुग्ण व बाह्यरुग्ण विभाग, एक्सरे, मेडिकल स्टोअर (२४ तास ),कार्डियाक अँब्युलन्स (२४ तास ), पॅथॉलॉजी लॅब (२४ तास ), अत्यावश्यक व तातडीची सेवा २४ तास उपलब्ध.
Our Team
General Medicine Trauma & Orthopaedic
Dr. Milini Choudhari [MD (Med)]
Dr. Swapnil Yadav [MDFCPS (Med)]
Dr.Vinod Barve [D-Ortho]
Dr. Shashikant Kukale [DNB(Ortho),Fellow(Arthroscopy)]
Cardiology Urology
Dr.Sunil Shewale [DM(Card.)]
Dr. Siddhant Gandhi[DNB(Card.)]
Dr.Prashant Patil [MCh(Uro)]
Nephrology General & Laparoscopic Surgery
Dr.Sushil Chavan [DM(Nephro)]
Dr.Nilrohit Paike [DM(Nephro)]
Dr.Dayanand Choure [MS(Gen. Surgery)]
Dr. Dhananjay Manjare [MS(Gen. Surgery)]
Neurosurgery Gastroenterology
Dr.Pushkaraj Birajdar [DNB(Neurosurgery)]
Dr.Amit Padwal [Mch(Neurosurgery)]
Dr.Pravin Patil [DNB(Surg. Gastro)]
Dr.Imran Sayyad [DM(Gastro]
Oncosurgery Anaesthesia
Dr.Rahul Manjare [DNB(Oncosurgery)] Dr.Shrikant Balwande [DA(Anaesth)]
Dr. Himmat Gate [MD(Anaesth)]
Neurolgy
Dr.Nikhil [DNB(Neuro)]

FACILITIES CASHLESS FACILITIES
50 Bedded Hospital Pradhanmantri & Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana
13 Bedded ICU United India Health Insurance Pvt. Ltd
Deluxe rooms ECHS
Nephrology with Dialysis MSEB
OPD Services MD India Healthcare Services Private Limited
Cardiology with Cath lab, 2D Echo, TMT Ericson TPA Healthcare Pvt. Ltd
Operation Theatre The Oriental Insurance Pvt. Ltd
Pathology & X-Ray The New India Assurance Company Ltd
Cardiac Ambulance National Insurance Company Ltd
24 x7 Trauma Care Cholamandalam General Insurance Co.Ltd
Medical Store (24 x 7) IFFCO Tokio General Insurance Co.Ltd
Parmount Health Care Services Pvt.Ltd
Star Health & Allied Insurance Co.Ltd
Dr. Swapnil P. Yadhav [ M.B.B.S MD FCPC(Med) C-Diab, HEART SPCECIALIST, DIABETIC SPECIALIST, Intensive Care Specialist ]
Dr. Trupti Pawar [MS MCH Neurosurgery(NIMHANS)]
Bhosale Sir - 9156101414
Shri Umesh Gore Commercial Complex, D.I.C.Road, Barshi Naka, Osmanabad - 413501
Osmanabad,
9405894104
9373613861 , 9156101414
उपलब्ध सुबिधा : ५० बेडचे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कॅथलॅब,अँन्जीओग्राफी, अँन्जीओप्लास्टी, ट्रेड मील टेस्ट (ढचढ), सुसज्ज अतिदक्षता विभाग, अद्यावत लाईफ सपोर्ट सिस्टीम, डायलिसीस सेंटर, ट्रॉमा केअर सेंटर, सेंट्रल ऑक्सिजन सिस्टीम, सुसज्ज आंतररुग्ण व बाह्यरुग्ण विभाग, एक्सरे, मेडिकल स्टोअर (२४ तास ),कार्डियाक अँब्युलन्स (२४ तास ), पॅथॉलॉजी लॅब (२४ तास ), अत्यावश्यक व तातडीची सेवा २४ तास उपलब्ध.
Our Team
General Medicine Trauma & Orthopaedic
Dr. Milini Choudhari [MD (Med)]
Dr. Swapnil Yadav [MDFCPS (Med)]
Dr.Vinod Barve [D-Ortho]
Dr. Shashikant Kukale [DNB(Ortho),Fellow(Arthroscopy)]
Cardiology Urology
Dr.Sunil Shewale [DM(Card.)]
Dr. Siddhant Gandhi[DNB(Card.)]
Dr.Prashant Patil [MCh(Uro)]
Nephrology General & Laparoscopic Surgery
Dr.Sushil Chavan [DM(Nephro)]
Dr.Nilrohit Paike [DM(Nephro)]
Dr.Dayanand Choure [MS(Gen. Surgery)]
Dr. Dhananjay Manjare [MS(Gen. Surgery)]
Neurosurgery Gastroenterology
Dr.Pushkaraj Birajdar [DNB(Neurosurgery)]
Dr.Amit Padwal [Mch(Neurosurgery)]
Dr.Pravin Patil [DNB(Surg. Gastro)]
Dr.Imran Sayyad [DM(Gastro]
Oncosurgery Anaesthesia
Dr.Rahul Manjare [DNB(Oncosurgery)] Dr.Shrikant Balwande [DA(Anaesth)]
Dr. Himmat Gate [MD(Anaesth)]
Neurolgy
Dr.Nikhil [DNB(Neuro)]

FACILITIES CASHLESS FACILITIES
50 Bedded Hospital Pradhanmantri & Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana
13 Bedded ICU United India Health Insurance Pvt. Ltd
Deluxe rooms ECHS
Nephrology with Dialysis MSEB
OPD Services MD India Healthcare Services Private Limited
Cardiology with Cath lab, 2D Echo, TMT Ericson TPA Healthcare Pvt. Ltd
Operation Theatre The Oriental Insurance Pvt. Ltd
Pathology & X-Ray The New India Assurance Company Ltd
Cardiac Ambulance National Insurance Company Ltd
24 x7 Trauma Care Cholamandalam General Insurance Co.Ltd
Medical Store (24 x 7) IFFCO Tokio General Insurance Co.Ltd
Parmount Health Care Services Pvt.Ltd
Star Health & Allied Insurance Co.Ltd
Sub-District Hospital, Pandharpur| SolapurMall.com
Sub-District Hospital, Pandharpur
Contact Person : Dr. P R. Gaikwad
Address1 : Pandharpur Dist Solapur
Email : sdhpandharpur@rediffmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9850798568
Contact No - 2 : 02186225101
Website : : www.sdhpandharpur.org
Summary :
Sub-District Hospital
Dr. P R. Gaikwad
Pandharpur Dist Solapur
sdhpandharpur@rediffmail.com
Solapur
9850798568
02186225101
Sub-District Hospital
Solapur Diagnostics| SolapurMall.com
Solapur Diagnostics
Contact Person : Dr.Rajesh Phadkule
Address1 : B-3,4 & B-21, Damani Shopping Complex, Laxmi Market Road, Datta Chowk, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9226751375
Contact No - 2 : 0217-2624392
Summary :
Consulting Radiologist & Sonalogist
Dr.Rajesh Phadkule
B-3,4 & B-21, Damani Shopping Complex, Laxmi Market Road, Datta Chowk, Solapur
Solapur
9226751375
0217-2624392
Consulting Radiologist & Sonalogist
Skin City| SolapurMall.com
Skin City
Contact Person : Dr. Nitin Dhape(M.D.)
Address1 : Near Kamat Hotel, Old Employment Chowk, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890225566
Contact No - 2 : 0217-2313939
Summary :
Excimer Laser, Pixel Laser, Er. Yag laser, Plastic Surgery, Qs Nd Yag
Dr. Nitin Dhape(M.D.)
Near Kamat Hotel, Old Employment Chowk, Solapur
Solapur
9890225566
0217-2313939
Excimer Laser, Pixel Laser, Er. Yag laser, Plastic Surgery, Qs Nd Yag
SHRI BALAJI HOSPITAL| SolapurMall.com
SHRI BALAJI HOSPITAL
Contact Person : Dr. Shrishail Naikwade (M.S.)
Dr. Sunita Shri. Naikwade (M.S.)
Address1 : Plot No.58,Anupam Park,Kittur Channamma Nagar,Near Saiful,Vijapur Road,Solapur
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9421027091
Contact No - 2 : 7972582537
Summary :
उपलब्ध सुविधा
२४ तास वैद्यकिय सेवा सुविधा बालरोग,स्त्रीरोग, हदयरोग,
ऑपरेशन थिएटरसह सुसज्ज इमारत ई.सी.जी. सोय उपलब्ध
प्रसुतीपुर्व तपासणी व बाळंतपणाची सोय कावीळ, मुतखडा व वातविकार यावर आयुर्वेदिक औषधे मिळतील.
लहान मुलांना अँडमिट करण्याची सुविधा मुळव्याधवर दुर्बिणीद्वारे तपासणी
सिझेरियन, हर्निया, हायड्रोसील,गर्भपिशवीवरचे आजार, (Hysterectomy,Fibroid)
अंपेंडिक्स,बायोप्सी व पोटावरील व इतर लहानमोठ्या शस्त्रक्रिया करण्याची सोय
मुळव्याध, भंगन्दर, पा्ईल्स, फिशर, फिस्चुला तसेच पायलोनाईड सायनस यावर लेजर तंत्रज्ञानाने बिना टाका बिना चिरफाड उपचार तेही ५०% सवलतीच्या दरात

श्री बालाजी पाईल्स लेझर सेंटर
Dr. Shrishail Naikwade (M.S.)
Dr. Sunita Shri. Naikwade (M.S.)
Plot No.58,Anupam Park,Kittur Channamma Nagar,Near Saiful,Vijapur Road,Solapur
Solapur,
9421027091
7972582537
उपलब्ध सुविधा
२४ तास वैद्यकिय सेवा सुविधा बालरोग,स्त्रीरोग, हदयरोग,
ऑपरेशन थिएटरसह सुसज्ज इमारत ई.सी.जी. सोय उपलब्ध
प्रसुतीपुर्व तपासणी व बाळंतपणाची सोय कावीळ, मुतखडा व वातविकार यावर आयुर्वेदिक औषधे मिळतील.
लहान मुलांना अँडमिट करण्याची सुविधा मुळव्याधवर दुर्बिणीद्वारे तपासणी
सिझेरियन, हर्निया, हायड्रोसील,गर्भपिशवीवरचे आजार, (Hysterectomy,Fibroid)
अंपेंडिक्स,बायोप्सी व पोटावरील व इतर लहानमोठ्या शस्त्रक्रिया करण्याची सोय
मुळव्याध, भंगन्दर, पा्ईल्स, फिशर, फिस्चुला तसेच पायलोनाईड सायनस यावर लेजर तंत्रज्ञानाने बिना टाका बिना चिरफाड उपचार तेही ५०% सवलतीच्या दरात

श्री बालाजी पाईल्स लेझर सेंटर
SAISANJEEVANI HOSPITAL <BR>SUPER SPECIALITY CANCER & SURGICAL CARE HOSPITAL| SolapurMall.com
SAISANJEEVANI HOSPITAL
SUPER SPECIALITY CANCER & SURGICAL CARE HOSPITAL
Contact Person : Dr. Rahul Manjare-Patil
General ,Laparoscopic & Cancer Surgeon
Address1 : Gandhi Stop,Paranda Road, Barshi, Dist. Solapur
City : Barshi, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9322073305
Contact No - 2 : 02184220555
Summary :
उपलब्ध सुविधा : सर्व प्रकारच्या जनरल शस्त्रक्रिया दुर्बिणीद्वारे / लॅपरोस्कोपिक,Appendix, Hernia,Endoscopy,मूतखडा उपचार,गर्भाशयाचे आजार,सर्व प्रकारच्या कॅन्सर शस्त्रक्रिया,केमोथेरपी.
साईसंजीवनी हॉस्पिटल, गांधी स्टॉप परांड रोड बार्शी येथे कॅन्सर व सर्जिकल केअर 30 बेडचे यचनिक हॉस्पिटल आयसीयु, ऑपरेशन थिंएटर,जनरल वार्ड,॥७ स्पेशल रूम व इतर सुविधांचे असलेले सुसज्ज हॉस्पिंटल.
संभाव्य रुग्ण व लक्षणे : -
तोंडाचा कॅन्सर - तोंडात पांढरे-लाल चट्टे असणे,तोंडात जखम असणे,मानेतगाठ असणे.
घशाचा कॅन्सर - आवाजत बदल होणे,आवाज घोगरा होणे.
स्तनाचा कॅन्सर - स्तनात गाठ होणे,रक्त येणे, स्तनातुन पाणी जाणे.
व्यसनस्त - तंबाखू,मिश्री,गुटखा, धुम्रपान,मद्यपी व्यक्ती
आतड्याचा कॅन्सर - भूक कमी होणे,अनाकलनीय वजन कमी होणे. संडासवाटे रक्त जाणे,काविळ होणे.
गर्भाशयाचा कॅन्सर - अंगावरुन लाल किंवा पांढरे जाणे,पाळीत जास्त रक्तस्राव होणे,पाळी बंद झाल्यानंतरही रक्तस्राव होणे
किडनी,मुत्राशय - प्रोस्टेट ग्रंथीचा कॅन्सर,लघवी वाटे रक्त जाणे,लघवीस अडथळा होणे,लघवीस पूर्ण न होणे.
याशिवाय कोणताही आजारवा लक्षणे औषधोपचार घेवूनही ३ महिन्यात बरा होत नसेल तर तो कॅन्सर असु शकतो.
All Cancer Surgery : - Oral Cancer, Tongue Cancer, Larynx Cancer,Breast Cancer,Gynaecological Cancer,GI-Cancer,Lung Cancer,Cancer Screening, Second Opinion etc;
OPD: रोज सकाळी 10 AM - 2PM
संध्याकाळी 6PM - 8PM

For Appointment Call us on : 93220 73305
Dr. Rahul Manjare-Patil
General ,Laparoscopic & Cancer Surgeon
Gandhi Stop,Paranda Road, Barshi, Dist. Solapur
Barshi,
9322073305
02184220555
उपलब्ध सुविधा : सर्व प्रकारच्या जनरल शस्त्रक्रिया दुर्बिणीद्वारे / लॅपरोस्कोपिक,Appendix, Hernia,Endoscopy,मूतखडा उपचार,गर्भाशयाचे आजार,सर्व प्रकारच्या कॅन्सर शस्त्रक्रिया,केमोथेरपी.
साईसंजीवनी हॉस्पिटल, गांधी स्टॉप परांड रोड बार्शी येथे कॅन्सर व सर्जिकल केअर 30 बेडचे यचनिक हॉस्पिटल आयसीयु, ऑपरेशन थिंएटर,जनरल वार्ड,॥७ स्पेशल रूम व इतर सुविधांचे असलेले सुसज्ज हॉस्पिंटल.
संभाव्य रुग्ण व लक्षणे : -
तोंडाचा कॅन्सर - तोंडात पांढरे-लाल चट्टे असणे,तोंडात जखम असणे,मानेतगाठ असणे.
घशाचा कॅन्सर - आवाजत बदल होणे,आवाज घोगरा होणे.
स्तनाचा कॅन्सर - स्तनात गाठ होणे,रक्त येणे, स्तनातुन पाणी जाणे.
व्यसनस्त - तंबाखू,मिश्री,गुटखा, धुम्रपान,मद्यपी व्यक्ती
आतड्याचा कॅन्सर - भूक कमी होणे,अनाकलनीय वजन कमी होणे. संडासवाटे रक्त जाणे,काविळ होणे.
गर्भाशयाचा कॅन्सर - अंगावरुन लाल किंवा पांढरे जाणे,पाळीत जास्त रक्तस्राव होणे,पाळी बंद झाल्यानंतरही रक्तस्राव होणे
किडनी,मुत्राशय - प्रोस्टेट ग्रंथीचा कॅन्सर,लघवी वाटे रक्त जाणे,लघवीस अडथळा होणे,लघवीस पूर्ण न होणे.
याशिवाय कोणताही आजारवा लक्षणे औषधोपचार घेवूनही ३ महिन्यात बरा होत नसेल तर तो कॅन्सर असु शकतो.
All Cancer Surgery : - Oral Cancer, Tongue Cancer, Larynx Cancer,Breast Cancer,Gynaecological Cancer,GI-Cancer,Lung Cancer,Cancer Screening, Second Opinion etc;
OPD: रोज सकाळी 10 AM - 2PM
संध्याकाळी 6PM - 8PM

For Appointment Call us on : 93220 73305
Saifee Hospital| SolapurMall.com
Saifee Hospital
Contact Person : Dr.Neelofar S. Bhori
Address1 : 370,6-7,Muslim Pachha Peth,Infront of New Social College,Solpaur
Email : niloferbhori@yahoo.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9823117786
Contact No - 2 : 2623803
Summary :
NICU,DICU,Ventilator,Multimonitors,Pulseoximelic,CPAP,Photo therapy,Well Equipped Operations Theators,Well safty Clinic,Kray,USG,Laboratory,Deliveries And Family Planning,ANC Clinic,Paediatric Surgery....
Dr.Neelofar S. Bhori
370,6-7,Muslim Pachha Peth,Infront of New Social College,Solpaur
niloferbhori@yahoo.com
Solapur
9823117786
2623803
NICU,DICU,Ventilator,Multimonitors,Pulseoximelic,CPAP,Photo therapy,Well Equipped Operations Theators,Well safty Clinic,Kray,USG,Laboratory,Deliveries And Family Planning,ANC Clinic,Paediatric Surgery....
Rathi Hospital| SolapurMall.com
Rathi Hospital
Contact Person : Dr. Nitin Rathi
Address1 : 647, West Mangalwar Peth, Tilak Chowk, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422066714
Contact No - 2 : 0217-2234624
Dr. Nitin Rathi
647, West Mangalwar Peth, Tilak Chowk, Solapur
Solapur
9422066714
0217-2234624
Rambo Malty Specialty Hospital| SolapurMall.com
Rambo Malty Specialty Hospital
Contact Person : Ikbal Shaikh
Address1 : Kanna Chawk Near Siddharam Mehtre nivas, solapur
Email : ayushyamanmedicare@yahoo.in
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9975269570
Contact No - 2 : 2626298
Summary :
all types of surgical & medical morilesess treatment, 8 bed ICU,well equipment operation theatre,labour room,all types of dugnology custard available
Ikbal Shaikh
Kanna Chawk Near Siddharam Mehtre nivas, solapur
ayushyamanmedicare@yahoo.in
Solapur
9975269570
2626298
all types of surgical & medical morilesess treatment, 8 bed ICU,well equipment operation theatre,labour room,all types of dugnology custard available
Oral Care| SolapurMall.com
Oral Care
Contact Person : Mr. Sandeep Karmalkar
Address1 : 6, Chippa Complex, Opp. Walchand College, Solapur
Email : SANDEEPKARMA@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-2391086
Summary :
Root canal treatment, Dental implants, Smile designing
Mr. Sandeep Karmalkar
6, Chippa Complex, Opp. Walchand College, Solapur
SANDEEPKARMA@gmail.com
Solapur
0217-2391086
Root canal treatment, Dental implants, Smile designing
Noble Heart Care Center| SolapurMall.com
Noble Heart Care Center
Contact Person : Dr. Amjad Sayyed
Address1 : 148, Railway Lines, Nath navlai Appartment, Near Bharat Gas/Crystal MRI, Duffrine Chowk, Solapur
Email : nobleheartcare@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9665260368
Contact No - 2 : 0217-2319292
Summary :
Consultant Cardilogist- Yashodhara Hospital, X-Consultant Cardiologist-CARE Hospitals, Ex. Reg Cardiology- SGPGIMS, Luknow
Dr. Amjad Sayyed
148, Railway Lines, Nath navlai Appartment, Near Bharat Gas/Crystal MRI, Duffrine Chowk, Solapur
nobleheartcare@gmail.com
Solapur
9665260368
0217-2319292
Consultant Cardilogist- Yashodhara Hospital, X-Consultant Cardiologist-CARE Hospitals, Ex. Reg Cardiology- SGPGIMS, Luknow
NAVJEEVAN CHILDREN & MULTISPECIALITY HOSPITAL| SolapurMall.com
NAVJEEVAN CHILDREN & MULTISPECIALITY HOSPITAL
Contact Person : Dr. Shital K. Shah
M.D.,D.C.H., D.N.B.(Ped.R)
Pediatrician & Neonatologist
Kamal Kanti Medical Foundation Trusts
Pediatric Post Graduate Institution For D.C.H. From C.P.S. Mumbai, MCI Recognised
Address1 : Behind Sargam Cinema, Pandharpur
City : Pandharpur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9822086691
Contact No - 2 : 02186223488
Summary :
उपलब्ध सुविधा :
(N.I.C.U) नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग, (P.I.C.U.) लहान मुलांसाठी अतिदक्षता विभाग, लॅबरोटरी विभाग, डिजीटल क्ष-किरण तपासणी, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लहान मुलांच्या ऑपरेशनसाठी, सर्वप्रकारचे आधुनिक लसिकरण, आर्टीफिशीयल व्हेंटीलेटर, २४ तास अँम्ब्युलेन्स सेवा, पेडियाट्रीक स्पेशालीटी क्लिनीक, पेडियाट्रीक कार्डीओलॉजी, पेडियाट्रीक न्युरोलॉजी, पेडियाट्रीक ऑफ्थॅमोलॉजी, पेडियाट्रीक स्पीच थेरेपी.
Dr. Shital K. Shah
M.D.,D.C.H., D.N.B.(Ped.R)
Pediatrician & Neonatologist
Kamal Kanti Medical Foundation Trusts
Pediatric Post Graduate Institution For D.C.H. From C.P.S. Mumbai, MCI Recognised
Behind Sargam Cinema, Pandharpur
Pandharpur,
9822086691
02186223488
उपलब्ध सुविधा :
(N.I.C.U) नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग, (P.I.C.U.) लहान मुलांसाठी अतिदक्षता विभाग, लॅबरोटरी विभाग, डिजीटल क्ष-किरण तपासणी, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लहान मुलांच्या ऑपरेशनसाठी, सर्वप्रकारचे आधुनिक लसिकरण, आर्टीफिशीयल व्हेंटीलेटर, २४ तास अँम्ब्युलेन्स सेवा, पेडियाट्रीक स्पेशालीटी क्लिनीक, पेडियाट्रीक कार्डीओलॉजी, पेडियाट्रीक न्युरोलॉजी, पेडियाट्रीक ऑफ्थॅमोलॉजी, पेडियाट्रीक स्पीच थेरेपी.
Navale Hearing Clinic| SolapurMall.com
Navale Hearing Clinic
Contact Person : Dr. Ravishankar R. Navale,Dr. Rohit R. Navale
Address1 : Block No. 17, 3rd Floor, Wellness zone, Behind Vodafone Store, Opposite Rotary Garden, Saat Rasta.
Email : info@navalehearingclinic.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 09372107362
Contact No - 2 : 09372107362
Website : : www.navalehearingclinic.com
Summary :
Apart from the clinical services, he isworking asa consulting audiologist and speech – language therapist at 3 leading hospitals in Solapur city (Ashwini Sahakari Rugnalay, Markandey Sahakari Rugnalay and S.P. Institute of Neuroscience). He also provides consulting services in Baramati (DIST. Pune) and Latur city. He is also working as an examiner for Rehabilitation Council of India (RCI) to conduct hearing impaired teaching programs. He is also having 2 National and 1 International research papers published on his name along with many articles published locally.
Dr. Ravishankar R. Navale,Dr. Rohit R. Navale
Block No. 17, 3rd Floor, Wellness zone, Behind Vodafone Store, Opposite Rotary Garden, Saat Rasta.
info@navalehearingclinic.com
Solapur
09372107362
09372107362
Apart from the clinical services, he isworking asa consulting audiologist and speech – language therapist at 3 leading hospitals in Solapur city (Ashwini Sahakari Rugnalay, Markandey Sahakari Rugnalay and S.P. Institute of Neuroscience). He also provides consulting services in Baramati (DIST. Pune) and Latur city. He is also working as an examiner for Rehabilitation Council of India (RCI) to conduct hearing impaired teaching programs. He is also having 2 National and 1 International research papers published on his name along with many articles published locally.
Mother Teresa Memorial Charitable Dental Hospital| SolapurMall.com
Mother Teresa Memorial Charitable Dental Hospital
Contact Person : Dr. D.R. Kulkarni
Address1 : 8, Mangalam Plaza, Jodbhavi Peth, Near Padma Talkies, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9405441409
Contact No - 2 : 0217-2725157
Summary :
Single sitting route canal, Zirconium Crown & Bridge, Laser treatement, Implant
Dr. D.R. Kulkarni
8, Mangalam Plaza, Jodbhavi Peth, Near Padma Talkies, Solapur
Solapur
9405441409
0217-2725157
Single sitting route canal, Zirconium Crown & Bridge, Laser treatement, Implant
MIRAJ NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING CENTER| SolapurMall.com
MIRAJ NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING CENTER
Contact Person : Dr. Sameer S. Joshi
M.B.B.S.; D.N.B. M.N.A.M.S.;(Nucl.Med.)
Consultant & Managing Director
Address1 : Opp. Reliance Petrol Pump, Behind. Matruseva Hospital, Bhokre Colony,Sangli-Miraj Road, Miraj - 416410
Email : drsamirjoshi1984@gmail.com
City : Miraj, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 7378911609
Contact No - 2 : (0233)2212323
Summary :
Facilities Available -
Bone Scan, Three Phase Scan, Stress Thallium, Sentinal lymphnode imaging, Scintimammography, Gastro-esophageal reflux study(Milk Scan), Meckle scan, Salivary Scan, Gastric empting study, HIDA scan, Sulfer colloid scan, Thyroid scan, MUGA scan, DTPA scan, Captoril Challenge study, DMSA scan, EC scan, Testicular scan, Lung perfusion scan, ECD brain SPECT. etc;
Dr. Sameer S. Joshi
M.B.B.S.; D.N.B. M.N.A.M.S.;(Nucl.Med.)
Consultant & Managing Director
Opp. Reliance Petrol Pump, Behind. Matruseva Hospital, Bhokre Colony,Sangli-Miraj Road, Miraj - 416410
drsamirjoshi1984@gmail.com
Miraj,
7378911609
(0233)2212323
Facilities Available -
Bone Scan, Three Phase Scan, Stress Thallium, Sentinal lymphnode imaging, Scintimammography, Gastro-esophageal reflux study(Milk Scan), Meckle scan, Salivary Scan, Gastric empting study, HIDA scan, Sulfer colloid scan, Thyroid scan, MUGA scan, DTPA scan, Captoril Challenge study, DMSA scan, EC scan, Testicular scan, Lung perfusion scan, ECD brain SPECT. etc;
MANASI MEMOREIAL HOSPITAL| SolapurMall.com
MANASI MEMOREIAL HOSPITAL
Contact Person : डॉ. महेंद्र ढमाळ (9823119213)
डॉ. मनिषा ढमाळ (9823929213)
Address1 : ३२/१, एस.टी.स्टँड च्या पाठीमागे, एन एच ४ लगत पारगांव खंडाळा, ता खंडाळा,जि. सातारा. ४९२८०२
Email : mmhospital2416@gmail.com
City : ता खंडाळा,जि. सातारा, Maharashtra, India
Summary :
उपलब्ध सुविधा : - ॲक्सिडेंट ट्रॉमा व क्रिटीकल केअर विभाग, मेंदु विकार व मेंदुच्या शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग व प्रसुती विभाग, कॅन्सर व प्लॅस्टीक सर्जरी
मोफत डायलेसिस सुविधा : - 16 Slice CT Scan, 3D Scan, X Ray, सर्व प्रकारचे डिजीटल X Ray केले जातील.इतर सुविधा : इन्शुरन्स सुविधा, कॅशलेस सुविधा , ई.एस.आय.सी अंर्तगत उपचार, फ्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप, कंपन्यांसाठी मेडिकल इमर्जन्सी नर्सिंग केअर सेंटर, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मेडिकल चेकअप,इ.सी.जी. एक्स-रे, लॅब टेस्ट यांसारख्या सुविधा, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया व डायलेसिस सुविधा.
हॉस्पिटल वैशिष्टे : - सर्व सोयींनी सुसज्ज हॉस्पिटल, ५० बेड्स हॉस्पिटल, स्वतंत्र कार्डीयाक केअर सुविधा, सुसज्ज आय.सी.यु., अद्ययावत ऑपरेशन थिएटर, सेंट्र्ल ऑक्सिजन सिस्टीम, स्पेशल रुम्स, स्वतंत्र महिला / पुरुष वार्ड, स्वतंत्र प्रसुती विभाग, २४ तास डॉक्टरांची उपलब्धता, २४ तास अत्यावश्यक सेवा, पुण्यातील नामांकित डॉक्टरांची टीम अंतर्गत उपचार
मेडिसीन विभाग : सुसज्ज अतिदक्षता विभाग, अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर्स, सेंट्र्ल ऑक्सिजन सिस्टीम, डिफीब्रिलेटर, मल्टीपॅअरा मॉनिअटर्स, फुफ्फुसाचे विकार, हृदयरोग, अर्धांगवायु, मधुमेह, दमा, विषबाधा, संर्पदंश, विंचुदंश, टी.बी., एच.आय.व्ही., संधीवात, कीमोथेरीपी
सर्जरी विभाग : अद्ययावत ऑपेरेशन थिएटर, जनरल सर्जरी, आतड्यांचे विकार, पित्ताशय व पित्ताशयातील खडे , हायड्रोसिल, हर्निया, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कॅन्सर चिकित्सा व शस्त्रक्रिया, दुर्बिनीद्वारे मुतखडा व प्रोस्टेट सर्जरी, किडनी सर्जरी, स्पाईन सर्जरी
कार्डियाक विभाग : इ.सी.जी., ट्रेडमील टेस्ट, 2D इको, एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी, स्वतंत्र कार्डियाक युनिट, पेस मेकर, ए.एस.डी. / वी.एस.डी.डिवाईअ क्लोजर, डी.एस.ए. केले जाईल.
अस्थिरोग विभाग : संधीवात, मनक्यांचे विकार, सांधेरोपण सर्जरी, हाडांचे उपचार व शस्त्रक्रिया, फिजीओथेरपी
डायग्रोस्टीक विभाग : सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी, डिजीटल एक्स-रे, पॅथॉलॉजी, रक्त लघवी तपासणी, जनरल पॅथॉलॉजी, ॲलर्जी टेस्ट, काडीयाक मार्कर, ट्युमर च्या व विविध गाठिंची तपासणी केली जाईल, फुल्ली ॲटोमेटीक पॅथॉलॉजी
डॉ. महेंद्र ढमाळ (9823119213)
डॉ. मनिषा ढमाळ (9823929213)
३२/१, एस.टी.स्टँड च्या पाठीमागे, एन एच ४ लगत पारगांव खंडाळा, ता खंडाळा,जि. सातारा. ४९२८०२
mmhospital2416@gmail.com
ता खंडाळा,जि. सातारा,
उपलब्ध सुविधा : - ॲक्सिडेंट ट्रॉमा व क्रिटीकल केअर विभाग, मेंदु विकार व मेंदुच्या शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग व प्रसुती विभाग, कॅन्सर व प्लॅस्टीक सर्जरी
मोफत डायलेसिस सुविधा : - 16 Slice CT Scan, 3D Scan, X Ray, सर्व प्रकारचे डिजीटल X Ray केले जातील.इतर सुविधा : इन्शुरन्स सुविधा, कॅशलेस सुविधा , ई.एस.आय.सी अंर्तगत उपचार, फ्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप, कंपन्यांसाठी मेडिकल इमर्जन्सी नर्सिंग केअर सेंटर, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मेडिकल चेकअप,इ.सी.जी. एक्स-रे, लॅब टेस्ट यांसारख्या सुविधा, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया व डायलेसिस सुविधा.
हॉस्पिटल वैशिष्टे : - सर्व सोयींनी सुसज्ज हॉस्पिटल, ५० बेड्स हॉस्पिटल, स्वतंत्र कार्डीयाक केअर सुविधा, सुसज्ज आय.सी.यु., अद्ययावत ऑपरेशन थिएटर, सेंट्र्ल ऑक्सिजन सिस्टीम, स्पेशल रुम्स, स्वतंत्र महिला / पुरुष वार्ड, स्वतंत्र प्रसुती विभाग, २४ तास डॉक्टरांची उपलब्धता, २४ तास अत्यावश्यक सेवा, पुण्यातील नामांकित डॉक्टरांची टीम अंतर्गत उपचार
मेडिसीन विभाग : सुसज्ज अतिदक्षता विभाग, अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर्स, सेंट्र्ल ऑक्सिजन सिस्टीम, डिफीब्रिलेटर, मल्टीपॅअरा मॉनिअटर्स, फुफ्फुसाचे विकार, हृदयरोग, अर्धांगवायु, मधुमेह, दमा, विषबाधा, संर्पदंश, विंचुदंश, टी.बी., एच.आय.व्ही., संधीवात, कीमोथेरीपी
सर्जरी विभाग : अद्ययावत ऑपेरेशन थिएटर, जनरल सर्जरी, आतड्यांचे विकार, पित्ताशय व पित्ताशयातील खडे , हायड्रोसिल, हर्निया, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कॅन्सर चिकित्सा व शस्त्रक्रिया, दुर्बिनीद्वारे मुतखडा व प्रोस्टेट सर्जरी, किडनी सर्जरी, स्पाईन सर्जरी
कार्डियाक विभाग : इ.सी.जी., ट्रेडमील टेस्ट, 2D इको, एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी, स्वतंत्र कार्डियाक युनिट, पेस मेकर, ए.एस.डी. / वी.एस.डी.डिवाईअ क्लोजर, डी.एस.ए. केले जाईल.
अस्थिरोग विभाग : संधीवात, मनक्यांचे विकार, सांधेरोपण सर्जरी, हाडांचे उपचार व शस्त्रक्रिया, फिजीओथेरपी
डायग्रोस्टीक विभाग : सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी, डिजीटल एक्स-रे, पॅथॉलॉजी, रक्त लघवी तपासणी, जनरल पॅथॉलॉजी, ॲलर्जी टेस्ट, काडीयाक मार्कर, ट्युमर च्या व विविध गाठिंची तपासणी केली जाईल, फुल्ली ॲटोमेटीक पॅथॉलॉजी
Kai.Sou. Champabai Rahut Memorial Accident & Maternity Hospital| SolapurMall.com
Kai.Sou. Champabai Rahut Memorial Accident & Maternity Hospital
Contact Person : Dr.Sou.Shashi M.Rahut
Address1 : "Priyanka" 157/1 A,Railway Lines, Near Kaljapur Maruthi.Solapur
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 02172319094
Contact No - 2 : 2314454
Summary :
UltraSonography ,Surgical ICU, Physiotherapy Department, X-ray ,All types of Gynae and Obstetrics operations,24 Hr Emergency Service available,good level operation theaters and C- Harm(I.I.T.V) and fracture and spinal cord surgery facilities are available with us.
Dr.Sou.Shashi M.Rahut
"Priyanka" 157/1 A,Railway Lines, Near Kaljapur Maruthi.Solapur
Solapur,
02172319094
2314454
UltraSonography ,Surgical ICU, Physiotherapy Department, X-ray ,All types of Gynae and Obstetrics operations,24 Hr Emergency Service available,good level operation theaters and C- Harm(I.I.T.V) and fracture and spinal cord surgery facilities are available with us.
Kadadi Hospital/Ashwini Sahakari Rugnalaya/Siddesh| SolapurMall.com
Kadadi Hospital/Ashwini Sahakari Rugnalaya/Siddesh
Contact Person : Dr.Shashikant B. Ganjale
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 2320264
Contact No - 2 : 2320840
Summary :
Spine Surgery, Trauma, Joint Replacement, Polio Surgery & Rehab, Gen Orthopaedics.
Dr.Shashikant B. Ganjale
Solapur
2320264
2320840
Spine Surgery, Trauma, Joint Replacement, Polio Surgery & Rehab, Gen Orthopaedics.
Kadadi Hospital| SolapurMall.com
Kadadi Hospital
Contact Person : Kadadi
Address1 : Budhale, galli
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 2320264
Contact No - 2 : 2321893
Kadadi
Budhale, galli
Solapur
2320264
2321893
JANSEVA AYURVEDIC NEUROSPINE HOSPITAL AND PARALYSIS CENTRE| SolapurMall.com
JANSEVA AYURVEDIC NEUROSPINE HOSPITAL AND PARALYSIS CENTRE
Contact Person : Dr. B.T. Kanade (MD ACU., BHMS, Aurvedic Nero Consultant)
Dr. R.B. Kanade (N.D.D. ACU. Nature Cure Consultant)
Address1 : Plot No 4252,Nath Colony Road Kanya Highschool,Near Dysp Office, Paithan HO, Paithan, Maharashtra 431107
Email : drbaburaokanade@gmail.com
City : Paithan, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9226217401
Contact No - 2 : 9049848851
Website : : www.jansevaneurospine.com
Summary :
Our Facilities :
अर्धांगवायू (Paralysis) स्पाईन चे सर्व आजार
मणक्यात गॅप(Gap in the spine) लेझर ॲक्युपंक्चर
सियाटिका(Sciatica) आयुर्वेदिक न्युरोथेरपी
मणक्याची गादी सरकणे इन्फ्रा ॲक्युप्रेशर
कंबर दुखी(Back Pain) मर्म थेरपी
मान दुखी(Neck Pain) मायक्रो ॲक्युपंक्चर
स्पॉन्डीलोसिस(Spondylosis) क्रायरो पॅक्टर(बोनसेटींग)
सांधेवात ट्रॅक्शन थेरपी
चेहरा वाकडा कपींग थेरपी(हॉट / ड्राय)
टाच दुखी मॅक्सीबेशन थेरपी
खांदा आखडणे कटी बस्ती मन्या बस्ती
गुडघे दुखी फिजोओथेरपी
टेनिस एल्बो न्युरोपंच थेरपी
नसांचे(शिराचे)आजार ओझोन थेरपी
हाडांचे सर्व आजार पॅथालॉजी लॅब
हातापायांना मुंग्या येणे मसाज थेरपी
ॲडमिटची सोय  

Hospital Timing : 09:00 AM To 6:00 PM
Follow us on Instagram : Click on jansevaayurvedicneuro
Dr. B.T. Kanade (MD ACU., BHMS, Aurvedic Nero Consultant)
Dr. R.B. Kanade (N.D.D. ACU. Nature Cure Consultant)
Plot No 4252,Nath Colony Road Kanya Highschool,Near Dysp Office, Paithan HO, Paithan, Maharashtra 431107
drbaburaokanade@gmail.com
Paithan,
9226217401
9049848851
Our Facilities :
अर्धांगवायू (Paralysis) स्पाईन चे सर्व आजार
मणक्यात गॅप(Gap in the spine) लेझर ॲक्युपंक्चर
सियाटिका(Sciatica) आयुर्वेदिक न्युरोथेरपी
मणक्याची गादी सरकणे इन्फ्रा ॲक्युप्रेशर
कंबर दुखी(Back Pain) मर्म थेरपी
मान दुखी(Neck Pain) मायक्रो ॲक्युपंक्चर
स्पॉन्डीलोसिस(Spondylosis) क्रायरो पॅक्टर(बोनसेटींग)
सांधेवात ट्रॅक्शन थेरपी
चेहरा वाकडा कपींग थेरपी(हॉट / ड्राय)
टाच दुखी मॅक्सीबेशन थेरपी
खांदा आखडणे कटी बस्ती मन्या बस्ती
गुडघे दुखी फिजोओथेरपी
टेनिस एल्बो न्युरोपंच थेरपी
नसांचे(शिराचे)आजार ओझोन थेरपी
हाडांचे सर्व आजार पॅथालॉजी लॅब
हातापायांना मुंग्या येणे मसाज थेरपी
ॲडमिटची सोय  

Hospital Timing : 09:00 AM To 6:00 PM
Follow us on Instagram : Click on jansevaayurvedicneuro
Jamma Hospital & Laparoscopic Surgery Center| SolapurMall.com
Jamma Hospital & Laparoscopic Surgery Center
Contact Person : Dr.Sachin Jamma
Address1 : 3/4,Shri Mrityunjay complex,Kiritmath,Kumbharves,Bhavani Peth
Email : sbjamma@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-231761
Contact No - 2 : 0217-2732475
Summary :
Center for Laparoscopic Surgery,For Appendix,Gall Bladder stones,Hernia & normal Deliveries,etc.
Dr.Sachin Jamma
3/4,Shri Mrityunjay complex,Kiritmath,Kumbharves,Bhavani Peth
sbjamma@gmail.com
Solapur
0217-231761
0217-2732475
Center for Laparoscopic Surgery,For Appendix,Gall Bladder stones,Hernia & normal Deliveries,etc.
Indira Clinic| SolapurMall.com
Indira Clinic
Contact Person : Dr. Amol Kasture ( M-D-[Med])
Address1 : Near Sonya Maruti, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-2332467
Dr. Amol Kasture ( M-D-[Med])
Near Sonya Maruti, Solapur
Solapur
0217-2332467
GAYATRI HI-TECH HOSPITAL & RESEARCH CENTRE| SolapurMall.com
GAYATRI HI-TECH HOSPITAL & RESEARCH CENTRE
Contact Person : Dr. Surendra Kane (M.B.B.S,D.G.O.(Bom.), FICOG, Dip. In Reproduction & Embryology(Germany),M.D.(Seychelles))
Dr. Varsha Kane (M.S. FIAGES)
Address1 : Station Road, Pandharpur(Maharashtra) - 413304
City : Pandharpur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423591995
Contact No - 2 : 0218 - 6223234
Summary :
उपलब्ध सुविधा :
अल्ट्रासोनोग्राफी , फिटल मॉनिटरिंग, युरोएन्डोस्कोपी,गायनेक एन्डोस्कोपी, व्हिडिओ लॅपरोस्कोपिक सर्जरी,स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, सर्जरी व युरॉलॉजी,स्त्री व पुुरुष वंध्यत्व,टेस्ट ट्यूब-बेबी सुविधेसह.
Dr. Surendra Kane (M.B.B.S,D.G.O.(Bom.), FICOG, Dip. In Reproduction & Embryology(Germany),M.D.(Seychelles))
Dr. Varsha Kane (M.S. FIAGES)
Station Road, Pandharpur(Maharashtra) - 413304
Pandharpur,
9423591995
0218 - 6223234
उपलब्ध सुविधा :
अल्ट्रासोनोग्राफी , फिटल मॉनिटरिंग, युरोएन्डोस्कोपी,गायनेक एन्डोस्कोपी, व्हिडिओ लॅपरोस्कोपिक सर्जरी,स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र, सर्जरी व युरॉलॉजी,स्त्री व पुुरुष वंध्यत्व,टेस्ट ट्यूब-बेबी सुविधेसह.
Gaikwad Patil Hospital| SolapurMall.com
Gaikwad Patil Hospital
Contact Person : Dr. Sau. Savita Gaikwad Patil
Address1 : 704, Saraf line, main road, Ashok chawk
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 2310781
Contact No - 2 : 2317686
Dr. Sau. Savita Gaikwad Patil
704, Saraf line, main road, Ashok chawk
Solapur
2310781
2317686
DR.SANJAY MEMORIAL <BR>LIFE LINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE| SolapurMall.com
DR.SANJAY MEMORIAL
LIFE LINE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE
Contact Person : Dr. Sanjay Gaikwad
Address1 : 3, Vikas Nagar,Mahaveer Chowk,Hotgi Naka,Solapur - 413003
Email : sagaikwad2002@yahoo.co.in
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422459007
Contact No - 2 : 02172605694
Website : : www.lifelinehospital.org.in
Summary :
Useful treatment methods for heart disease are as follows, Chelation Therapy, Ozone Therapy, PlyQ X Therapy ,etc;
Available Facilities
I.C.U,Deluxe Room,General Ward,E.C.G,Minor O.T. ,Major O.T. ,OPD. Waiting Hall,Pharmacy,Receiption,Ventilator,X- Ray Room,24 Hours Casuality,50 beds Hospital,Operation Theatre with Latest Equipments,Professional Doctors & Staff,Special,Semi-Special Rooms & Pathalogy Labs,Lift for Patients etc;
Dr. Sanjay Gaikwad
3, Vikas Nagar,Mahaveer Chowk,Hotgi Naka,Solapur - 413003
sagaikwad2002@yahoo.co.in
Solapur,
9422459007
02172605694
Useful treatment methods for heart disease are as follows, Chelation Therapy, Ozone Therapy, PlyQ X Therapy ,etc;
Available Facilities
I.C.U,Deluxe Room,General Ward,E.C.G,Minor O.T. ,Major O.T. ,OPD. Waiting Hall,Pharmacy,Receiption,Ventilator,X- Ray Room,24 Hours Casuality,50 beds Hospital,Operation Theatre with Latest Equipments,Professional Doctors & Staff,Special,Semi-Special Rooms & Pathalogy Labs,Lift for Patients etc;
Dr.Pindipol Jay Hospital| SolapurMall.com
Dr.Pindipol Jay Hospital
Contact Person : Dr.Shriniwas S. Pindipol,Dr.Geeta S.Pindipol
Address1 : Raviwar Peth,Near Water Tank,Solapur
Email : shreepindipol@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9373907373
Contact No - 2 : 2623015, 3209616
Summary :
40 Bed Capacity,3 Special Rooms, 5 Bed Casualty,2 General Wards,4 Bed ICU, Medical store facility,Well Equipped operation theater,& 24 Hours Multispecialist Doctors Services etc.....
Dr.Shriniwas S. Pindipol,Dr.Geeta S.Pindipol
Raviwar Peth,Near Water Tank,Solapur
shreepindipol@gmail.com
Solapur
9373907373
2623015, 3209616
40 Bed Capacity,3 Special Rooms, 5 Bed Casualty,2 General Wards,4 Bed ICU, Medical store facility,Well Equipped operation theater,& 24 Hours Multispecialist Doctors Services etc.....
Dr.Kore Hospital| SolapurMall.com
Dr.Kore Hospital
Contact Person : Dr.S.N.Kore
Address1 : 103, East Mangalwar Peth, Krishna Yamuna Complex,Opp.KorwarPetrol Pump, Kumbharve
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9422457970
Contact No - 2 : 2725721
Dr.S.N.Kore
103, East Mangalwar Peth, Krishna Yamuna Complex,Opp.KorwarPetrol Pump, Kumbharve
Solapur
9422457970
2725721
DR. DEOKATES<BR>CHIRANJEEV HOSPITAL| SolapurMall.com
DR. DEOKATES
CHIRANJEEV HOSPITAL
Contact Person : Dr. Shrikant K. Deokate(M.D. Pediatric[Mumbai])
Dr. Ojas Shrikant Deokate(M.D. Pediatrics, Fellowship in Neonatology & Pediatric Intensive Care, Fellowship in Pediatric Cardiology)
Dr. Prerana Ojas Deokate(M.B.B.S., D.C.H.)
Address1 : Chiranjeev Hospital, Near Bajaj Blood Bank, Bhakti Marg, Pandharpur
City : Pandharpur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9970504192
Summary :
उपलब्ध सोयी -
सर्व सुविधांयुक्त एन.आय.सी.यु.(NICU),पी.आय.सी.यु.(PICU), सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, लहान मुलांच्या ऑपरेशनची सोय, सर्व प्रकारच्या आधुनिक लसी दररोज उपलब्ध, नवजात शिशु दक्षता विभाग, व्हेंटिलेटर(CPAP), सेंट्र्ल ऑक्सिजन, सेंट्रल सेक्शनची सुविधा, जनरेटरची सोय, सुसज्ज पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी, फोटोथेरपी(नवअर्भकाच्या काविळीसाठी), लहान मुलांच्या योग्य वाढीसाठी सल्ला व उपचार, बालदमा, लहान मुलांच्या फिट्स, मेंदूचे आजार यांवर सल्ला व उपचार, शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी. इ.
Dr. Shrikant K. Deokate(M.D. Pediatric[Mumbai])
Dr. Ojas Shrikant Deokate(M.D. Pediatrics, Fellowship in Neonatology & Pediatric Intensive Care, Fellowship in Pediatric Cardiology)
Dr. Prerana Ojas Deokate(M.B.B.S., D.C.H.)
Chiranjeev Hospital, Near Bajaj Blood Bank, Bhakti Marg, Pandharpur
Pandharpur,
9970504192
उपलब्ध सोयी -
सर्व सुविधांयुक्त एन.आय.सी.यु.(NICU),पी.आय.सी.यु.(PICU), सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, लहान मुलांच्या ऑपरेशनची सोय, सर्व प्रकारच्या आधुनिक लसी दररोज उपलब्ध, नवजात शिशु दक्षता विभाग, व्हेंटिलेटर(CPAP), सेंट्र्ल ऑक्सिजन, सेंट्रल सेक्शनची सुविधा, जनरेटरची सोय, सुसज्ज पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी, फोटोथेरपी(नवअर्भकाच्या काविळीसाठी), लहान मुलांच्या योग्य वाढीसाठी सल्ला व उपचार, बालदमा, लहान मुलांच्या फिट्स, मेंदूचे आजार यांवर सल्ला व उपचार, शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी. इ.
Dr. Birajdar Hospital| SolapurMall.com
Dr. Birajdar Hospital
Contact Person : Dr. Vinit Birajdar
Address1 : "Shiv Parvati", Panjarapol Chowk, Opp.Ram mandir,Solapur
Email : drvinitb@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9822082715
Contact No - 2 : 2723066, 2626530
Summary :
Cancer surgery, Obstetrics & Gynecology, State of art, surgical treatment available from expert consultants.
Dr. Vinit Birajdar
"Shiv Parvati", Panjarapol Chowk, Opp.Ram mandir,Solapur
drvinitb@gmail.com
Solapur
9822082715
2723066, 2626530
Cancer surgery, Obstetrics & Gynecology, State of art, surgical treatment available from expert consultants.
CHIRAYU Childrens Hospital| SolapurMall.com
CHIRAYU Childrens Hospital
Contact Person : Dr.V A Revankar, Dr.S U Chakre,Dr. K K Chopade
Address1 : 444, south Kasaba,old Indira clinic,Near Sonya Maruti,Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9604246330
Contact No - 2 : 9028095667, 2620800
Summary :
Premature baby care,Servo controlled warners,Bubble CPAP,Ventilator-Bear cub 750 PSV, Syringe Pump,Phototherapy,Exchange transfusion,Central Oxygen air,pulse oximeer,Multipara Monotir,NIBP,Ventilator-Siemers 300A,Infusion Pump
Dr.V A Revankar, Dr.S U Chakre,Dr. K K Chopade
444, south Kasaba,old Indira clinic,Near Sonya Maruti,Solapur
Solapur
9604246330
9028095667, 2620800
Premature baby care,Servo controlled warners,Bubble CPAP,Ventilator-Bear cub 750 PSV, Syringe Pump,Phototherapy,Exchange transfusion,Central Oxygen air,pulse oximeer,Multipara Monotir,NIBP,Ventilator-Siemers 300A,Infusion Pump
Chippa Clinic| SolapurMall.com
Chippa Clinic
Contact Person : Mrs.Shivkanchi S. Chippa
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9325321849
Mrs.Shivkanchi S. Chippa
Solapur
9325321849
Bandappa Kadadi Hospital| SolapurMall.com
Bandappa Kadadi Hospital
Contact Person : Dr Nagappa Bandappa Kadadi And Dr Madappa Bandappa
Address1 : budhla Galli, Balives, Solapur
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-2320264
Contact No - 2 : 2329893
Summary :
Operation Theater, C-arm-i.t.v., X-Ray, Medical, I.C.U., Ventilater, Sonography, Lab., E.C.G.
Dr Nagappa Bandappa Kadadi And Dr Madappa Bandappa
budhla Galli, Balives, Solapur
Solapur
0217-2320264
2329893
Operation Theater, C-arm-i.t.v., X-Ray, Medical, I.C.U., Ventilater, Sonography, Lab., E.C.G.
ASHWINI MULTISPECIALITY HOSPITAL,UDGIR <BR>DIABETIC, HEART DISEASE, SURGICAL CENTRE| SolapurMall.com
ASHWINI MULTISPECIALITY HOSPITAL,UDGIR
DIABETIC, HEART DISEASE, SURGICAL CENTRE
Contact Person : Dr. Balaji Biradar
MBBS.D.A.Diploma Diabetology (मधुमेह तज्ञ क्रिटीकल केअर फिजीशियन),
DiplomaDiabetology (RLA.UK), Critical Care Physician (Ruby Hall Pune), DA (BJ Medical College Pune), MBBS(PuneUniversity)
Address1 : Infront of Bus Stand, Near Bramha Kumari Center, Udgir
City : Udgir, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9145745581
Summary :
उपलब्ध सुविधा :
2 डी इको, स्ट्रेस टेस्ट, एन्डोस्कोपी, कोलॉनोस्कोपी, ब्राकोस्कोपी, दुर्बिनव्दारे प्रोस्टेटची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे मुतखड्याची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे अपेंडिक्स व पित्ताशयाचे ऑपरेशन, बीम / लेजर व्दारे मुळव्याध / फिशरवर शस्त्रक्रिया, मेंदुचे टयुमर, गाठ व मनक्याची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे सांध्यावरील शस्त्रक्रिया, जॉईन्ट रिप्लेसमेंट, कॅन्सर सर्जरी - तोंडाचे/पोटाचे, शरिरावरील गाठी, डायबेटिक फुट वरील उपचार शस्त्रक्रिया, डिलेव्हरी/सिझेरीयन/पिशवीचे ऑपरेशन, आय.सी.यु. (ICU), ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी, सी-आर्म C-Arm, डिजीटल एक्स रे 24x7, लॅबोरेटरी 24x7, मेडिकल 24x7, अम्ब्युलन्स 24x7, ईसीजी, व्हेंटीलेटर, बायपॅप मशिन, नेबुलायझर, डिफीब्रीलेटर, स्पेशल रूम, २४ तास सेवा, स्वतंत्र लेडिज व जेन्टस जनरल वार्ड, लिफ्टची सोय (पेशंट व वृध्द लोकांसाठी)
पॅनल ऑफ डॉक्टर
हृदयरोग विभाग मेडिसीन विभाग मधुमेह विभाग
डॉ.सचिन मुखेडकर (उमाटाळे)
DM Cardiology
डॉ.शेलेश पाटील
DM Cardiology
डॉ.बालाजी बिरादार
CRITICAL CARE PHYSICIAN
डॉ.बालाजी बिरादार
MBBS DA Dip Diabetology, Royal Liverpool Academy
   
सर्जरी विभाग स्त्रीरोग विभाग ऑर्थोपेडिक विभाग
डॉ.संजय चिल्लरगे
M.S.General surgeon
डॉ.अश्विनी बिरादार
DGO
डॉ.विजय कवटाळे
MBBS DGO
डॉ.पवन राजु्रकर
MS Ortho
डॉ.प्रदिप सानप
D Ortho
   
कॅन्सर विभाग न्युरॉलॉजी विभाग रेडीओलॉजी विभाग
डॉ.रविश सोनी
डॉ.ब्रिजमोहन झंवर
M.S.(कॅन्सर तज्ञ)
डॉ.पुष्कराज बिराजदार
MS DNB Neurosurgeon(मेंदू व मनका तज्ञ)
डॉ.भिमाशकर सुळे
DMRE
युरॉलॉजी विभाग पेडियाट्रीक विभाग गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग
डॉ.धिरज हेड्डा
MCH Urolog
डॉ.ओ.पी.स्वामी
MD Paediatric
डॉ.नंदकिशोर पांचाळ
MBBS DCH
डॉ.प्रविण गंभीरे
D.M. Gastroenterology
Dr. Balaji Biradar
MBBS.D.A.Diploma Diabetology (मधुमेह तज्ञ क्रिटीकल केअर फिजीशियन),
DiplomaDiabetology (RLA.UK), Critical Care Physician (Ruby Hall Pune), DA (BJ Medical College Pune), MBBS(PuneUniversity)
Infront of Bus Stand, Near Bramha Kumari Center, Udgir
Udgir,
9145745581
उपलब्ध सुविधा :
2 डी इको, स्ट्रेस टेस्ट, एन्डोस्कोपी, कोलॉनोस्कोपी, ब्राकोस्कोपी, दुर्बिनव्दारे प्रोस्टेटची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे मुतखड्याची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे अपेंडिक्स व पित्ताशयाचे ऑपरेशन, बीम / लेजर व्दारे मुळव्याध / फिशरवर शस्त्रक्रिया, मेंदुचे टयुमर, गाठ व मनक्याची शस्त्रक्रिया, दुर्बिनव्दारे सांध्यावरील शस्त्रक्रिया, जॉईन्ट रिप्लेसमेंट, कॅन्सर सर्जरी - तोंडाचे/पोटाचे, शरिरावरील गाठी, डायबेटिक फुट वरील उपचार शस्त्रक्रिया, डिलेव्हरी/सिझेरीयन/पिशवीचे ऑपरेशन, आय.सी.यु. (ICU), ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी, सी-आर्म C-Arm, डिजीटल एक्स रे 24x7, लॅबोरेटरी 24x7, मेडिकल 24x7, अम्ब्युलन्स 24x7, ईसीजी, व्हेंटीलेटर, बायपॅप मशिन, नेबुलायझर, डिफीब्रीलेटर, स्पेशल रूम, २४ तास सेवा, स्वतंत्र लेडिज व जेन्टस जनरल वार्ड, लिफ्टची सोय (पेशंट व वृध्द लोकांसाठी)
पॅनल ऑफ डॉक्टर
हृदयरोग विभाग मेडिसीन विभाग मधुमेह विभाग
डॉ.सचिन मुखेडकर (उमाटाळे)
DM Cardiology
डॉ.शेलेश पाटील
DM Cardiology
डॉ.बालाजी बिरादार
CRITICAL CARE PHYSICIAN
डॉ.बालाजी बिरादार
MBBS DA Dip Diabetology, Royal Liverpool Academy
   
सर्जरी विभाग स्त्रीरोग विभाग ऑर्थोपेडिक विभाग
डॉ.संजय चिल्लरगे
M.S.General surgeon
डॉ.अश्विनी बिरादार
DGO
डॉ.विजय कवटाळे
MBBS DGO
डॉ.पवन राजु्रकर
MS Ortho
डॉ.प्रदिप सानप
D Ortho
   
कॅन्सर विभाग न्युरॉलॉजी विभाग रेडीओलॉजी विभाग
डॉ.रविश सोनी
डॉ.ब्रिजमोहन झंवर
M.S.(कॅन्सर तज्ञ)
डॉ.पुष्कराज बिराजदार
MS DNB Neurosurgeon(मेंदू व मनका तज्ञ)
डॉ.भिमाशकर सुळे
DMRE
युरॉलॉजी विभाग पेडियाट्रीक विभाग गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी विभाग
डॉ.धिरज हेड्डा
MCH Urolog
डॉ.ओ.पी.स्वामी
MD Paediatric
डॉ.नंदकिशोर पांचाळ
MBBS DCH
डॉ.प्रविण गंभीरे
D.M. Gastroenterology
Ambika Hospital| SolapurMall.com
Ambika Hospital
Contact Person : Dr. Rajendra Bhagat
Address1 : Opposite S.T. Stand, Murarji Peth
Email : ambikahospital@hotmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9921755554
Summary :
super speciality hospital
Dr. Rajendra Bhagat
Opposite S.T. Stand, Murarji Peth
ambikahospital@hotmail.com
Solapur
9921755554
super speciality hospital
Adke Hospital| SolapurMall.com
Adke Hospital
Contact Person : Dr. Sandee Adke
Address1 : Adke Hospital, Dept.of Orthopaedics,Near Civil Hospital,Bedar Pool, Solapur
Email : snd007@hotmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 0217-2319514
Summary :
Fracture, Accident, Orthopaedic, Arthritis, Spine,Failed Cases, Paediatric Orthopaedic, Deformity correction & lengthening, Cosmetic Orthopaedics heig
Dr. Sandee Adke
Adke Hospital, Dept.of Orthopaedics,Near Civil Hospital,Bedar Pool, Solapur
snd007@hotmail.com
Solapur
0217-2319514
Fracture, Accident, Orthopaedic, Arthritis, Spine,Failed Cases, Paediatric Orthopaedic, Deformity correction & lengthening, Cosmetic Orthopaedics heig
<h6>PRAYAGA MEMORIAL FOUNDATION</h6>BHAGWATI HOSPITAL| SolapurMall.com
PRAYAGA MEMORIAL FOUNDATION
BHAGWATI HOSPITAL
Contact Person : Dr. Prachi Bhapkar
Address1 : Shivaji Chowk (Honrav Chowk), Shrigonda, Dist. Ahmednagar
City : Ahmednagar, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9226215468
Contact No - 2 : 02487 - 222660
Summary :
दारु सोडवा फक्त १0 च दिवसात
दारुची इच्छा नष्ट करणारे औषध उपलब्ध (रु.१०,०००/-)
दम्याची आयुर्वेदिक लस व औषध.
जूने आजार व कातडीच्या आजारावर प्रभावी औषध उपलब्ध.
आमच्या आयुर्वेदिक येथे दमा, ॲलर्जी, सांधेदुखी(संधिवात), वजन वाढविणे, मुळव्याध इ. आजारांवरती आयुर्वेदिक पध्दतीने उपचार केला जातो.
औषधांच्या परिणामांचा कालावधी व्यक्तीनुसार वेगवेगळा असू शकतो.
प्रत्येक भेटीच्या वेळी कार्ड आणणे अनिवार्य आहे.
वेळ : सकाळी 10:30 ते 2:00 सोमवार ते शनिवार
रविवार बंद राहिल.(फोन करुन येणे).
Dr. Prachi Bhapkar
Shivaji Chowk (Honrav Chowk), Shrigonda, Dist. Ahmednagar
Ahmednagar,
9226215468
02487 - 222660
दारु सोडवा फक्त १0 च दिवसात
दारुची इच्छा नष्ट करणारे औषध उपलब्ध (रु.१०,०००/-)
दम्याची आयुर्वेदिक लस व औषध.
जूने आजार व कातडीच्या आजारावर प्रभावी औषध उपलब्ध.
आमच्या आयुर्वेदिक येथे दमा, ॲलर्जी, सांधेदुखी(संधिवात), वजन वाढविणे, मुळव्याध इ. आजारांवरती आयुर्वेदिक पध्दतीने उपचार केला जातो.
औषधांच्या परिणामांचा कालावधी व्यक्तीनुसार वेगवेगळा असू शकतो.
प्रत्येक भेटीच्या वेळी कार्ड आणणे अनिवार्य आहे.
वेळ : सकाळी 10:30 ते 2:00 सोमवार ते शनिवार
रविवार बंद राहिल.(फोन करुन येणे).

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com