×

लक्षदीप फिजियोथेरपी क्लिनिक| SolapurMall.com
लक्षदीप फिजियोथेरपी क्लिनिक
Contact Person : डॉ. लक्ष्मी दिपक शिंदे (इंगळे) (B.P.Th, MUHS)
Reg.No - 2018/10/PT/007523
Address1 : Kurund Nivas, Ground Flower, Behind Borgavkar, Complex Near D.C.C. Bank , Naldurg Road, Tuljapur - 413601
City : Tuljapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9594119129
Contact No - 2 : 7021055825
Summary :
मणक्याची गादी सरकणे, गॅप येणे , हात किंवा पायात मुंग्या येणे ,स्पॉडेलायसीस व सायटिका , मान पाठ व कंबरदुखी, गुडघे दुखी , टाच दुखी , खांदेदुखी (फ्रोजन सोल्डर), टेनिस एल्बो , सेरीब्रल पाल्सी , लकवा (पॅरालिसीस), अपघातामुळे मणका तुटणे व पॅरालिसीस होणे , शिर व स्नायु आखडणे , वातामुळे होणारा त्रास (संधीवात, आमवात) , मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी,स्नांयुचे दुखणे ,चेहऱ्याचा लकवा , दमा, डायबेटिसच्या रूग्णांसाठीचे व्यायाम,त्वचा भाजल्यानंरतचे आखडणे,स्पोर्ट इंज्युरी, इ.
मशीनद्वारे उपचार पध्दती : Traction,Longwave Daithermy, IFT,TENS, Ultra Sound, Muscle Stimulator, CPM, Paraffin Wax bath, Shoulder Wheel, Neuro Rehabilitation, Moist Heat Therapy, Manual Therapy, Stroke Rehabilitation, erebal Palsy Rehab, Sports Rehab, Nerve Injury Rehab, LigamentInjury Rehab, Cardiac Pulmonary Rehab etc;
डॉ. लक्ष्मी दिपक शिंदे (इंगळे) (B.P.Th, MUHS)
Reg.No - 2018/10/PT/007523
Kurund Nivas, Ground Flower, Behind Borgavkar, Complex Near D.C.C. Bank , Naldurg Road, Tuljapur - 413601
Tuljapur
9594119129
7021055825
मणक्याची गादी सरकणे, गॅप येणे , हात किंवा पायात मुंग्या येणे ,स्पॉडेलायसीस व सायटिका , मान पाठ व कंबरदुखी, गुडघे दुखी , टाच दुखी , खांदेदुखी (फ्रोजन सोल्डर), टेनिस एल्बो , सेरीब्रल पाल्सी , लकवा (पॅरालिसीस), अपघातामुळे मणका तुटणे व पॅरालिसीस होणे , शिर व स्नायु आखडणे , वातामुळे होणारा त्रास (संधीवात, आमवात) , मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी,स्नांयुचे दुखणे ,चेहऱ्याचा लकवा , दमा, डायबेटिसच्या रूग्णांसाठीचे व्यायाम,त्वचा भाजल्यानंरतचे आखडणे,स्पोर्ट इंज्युरी, इ.
मशीनद्वारे उपचार पध्दती : Traction,Longwave Daithermy, IFT,TENS, Ultra Sound, Muscle Stimulator, CPM, Paraffin Wax bath, Shoulder Wheel, Neuro Rehabilitation, Moist Heat Therapy, Manual Therapy, Stroke Rehabilitation, erebal Palsy Rehab, Sports Rehab, Nerve Injury Rehab, LigamentInjury Rehab, Cardiac Pulmonary Rehab etc;
करगल इन्स्टीट्यूट फॉर फिजीकल मेडिसीन & रिहॅबीलीटेशन सेंटर| SolapurMall.com
करगल इन्स्टीट्यूट फॉर फिजीकल मेडिसीन & रिहॅबीलीटेशन सेंटर
Contact Person : डॉ. एम. एन . करगल (फिजीओथेरापीस्ट)
B.Ph.T.,D.P.T.(Pune) MIAP
Address1 : छत्रपती कॉलनी,मराठा मंदिर जवळ बाळेश्वर नाका,कुर्डूवाडी रोड,बार्शी
City : बार्शी, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9423332200
Contact No - 2 : 02184 - 220300 , 9834649032
Summary :
उपलब्द सुविधा :
1)फिजीओथेरपी
2)मणक्यांचे सेटींग (व्यवस्थित बसविणे) करण्याची सुविधा उपलब्ध
3)जर्मन मशिन मॅट्रीक्स रिदम थेरपीच्या सहाय्याने मणक्याचे उपचार
4)अक्यूप्रेशर
5)अँक्यूपंक्चर
6)मसाज थेरपी
7)स्टीम बाथ
8)मॅग्नेट थेरपी
9)स्पीच थेरपी
10)कृत्रिम अवयव (कृत्रिम पाय, हात,ब्रेस्ट, बोटे, कान इ.)
11)निसर्गोपचार
डॉ. एम. एन . करगल (फिजीओथेरापीस्ट)
B.Ph.T.,D.P.T.(Pune) MIAP
छत्रपती कॉलनी,मराठा मंदिर जवळ बाळेश्वर नाका,कुर्डूवाडी रोड,बार्शी
बार्शी,
9423332200
02184 - 220300 , 9834649032
उपलब्द सुविधा :
1)फिजीओथेरपी
2)मणक्यांचे सेटींग (व्यवस्थित बसविणे) करण्याची सुविधा उपलब्ध
3)जर्मन मशिन मॅट्रीक्स रिदम थेरपीच्या सहाय्याने मणक्याचे उपचार
4)अक्यूप्रेशर
5)अँक्यूपंक्चर
6)मसाज थेरपी
7)स्टीम बाथ
8)मॅग्नेट थेरपी
9)स्पीच थेरपी
10)कृत्रिम अवयव (कृत्रिम पाय, हात,ब्रेस्ट, बोटे, कान इ.)
11)निसर्गोपचार
THORAT PHYSIOCARE PHYSIOHERAPHY CLINIC| SolapurMall.com
THORAT PHYSIOCARE PHYSIOHERAPHY CLINIC
Contact Person : Dr. Sau.Praniti Ashish Thorat-Bhosale
Address1 : Gala No.2 Hira Empyier,Near Satara Zilla Madhyavarti Bank, Krushna Nagar Vansavdi, Satara.
City : Satara Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9665198982
Summary :
खालील आजारावर अत्याधुनिक मशिन्स ब व्य!यामाद्वारि उपचार केले जालील.
सांधेदुखी - गुडघे, खांदा इ.,स्नायुदुखी | टाचदुखी ,पाठदुखी-मा आखडलेले सांधे हाता-पायांमध्ये मुंग्या येणे, मणक्याचे विविध आजार ,पॅरॅलिसिस (चेहरा - शरीर), गरोदरपणातील व नंतरचे दुखणे,अस्थिविकारांच्या आधि व नंतरचे व्यायाम.
जर्मनीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आता साताऱ्यामध्ये सर्वप्रथम आणि एकमेव ठिकाणी
सांधेदुखी - गुडघे, खाधा इ. स्नायुदुखी, पाठदुखी, मानदुखी, हाता-पायांमध्ये मुंग्या येणे. सांधे आखडणे, मणक्यांचे विविध आजार, टाचदुखी, अस्थि विकारांचे ऑपरेशन (आधी नंतरचे) व्यायाम, पॅरेलिसिस वरचे व्यायाम (शरीर-चेहरा), गरोदरपणातील-नंतरचे दुखणे इत्यादींवर अत्याधुनिक मशिन आणि व्यायाम पद्धतीद्वारे उपचार केले जातील. डॉ. प्रणिती आ. थोरात-भोसले (फिजिओथेरपिस्ट M.P.T.,M.I.A.P.)
Dr. Sau.Praniti Ashish Thorat-Bhosale
Gala No.2 Hira Empyier,Near Satara Zilla Madhyavarti Bank, Krushna Nagar Vansavdi, Satara.
Satara
9665198982
खालील आजारावर अत्याधुनिक मशिन्स ब व्य!यामाद्वारि उपचार केले जालील.
सांधेदुखी - गुडघे, खांदा इ.,स्नायुदुखी | टाचदुखी ,पाठदुखी-मा आखडलेले सांधे हाता-पायांमध्ये मुंग्या येणे, मणक्याचे विविध आजार ,पॅरॅलिसिस (चेहरा - शरीर), गरोदरपणातील व नंतरचे दुखणे,अस्थिविकारांच्या आधि व नंतरचे व्यायाम.
जर्मनीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आता साताऱ्यामध्ये सर्वप्रथम आणि एकमेव ठिकाणी
सांधेदुखी - गुडघे, खाधा इ. स्नायुदुखी, पाठदुखी, मानदुखी, हाता-पायांमध्ये मुंग्या येणे. सांधे आखडणे, मणक्यांचे विविध आजार, टाचदुखी, अस्थि विकारांचे ऑपरेशन (आधी नंतरचे) व्यायाम, पॅरेलिसिस वरचे व्यायाम (शरीर-चेहरा), गरोदरपणातील-नंतरचे दुखणे इत्यादींवर अत्याधुनिक मशिन आणि व्यायाम पद्धतीद्वारे उपचार केले जातील. डॉ. प्रणिती आ. थोरात-भोसले (फिजिओथेरपिस्ट M.P.T.,M.I.A.P.)
TALPALLIKAR PHYSIOTHERAPY CENTRE| SolapurMall.com
TALPALLIKAR PHYSIOTHERAPY CENTRE
Contact Person : Dr.Manisha Talpallikar (PT)
Address1 : 258/259,1st Floor, Yashrang Apartment,Sonya Maruti Mandir,Solapur
Email : manisha_d@hotmail.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9890462220
Contact No - 2 : 02172328855
Summary :
1. NCV/EMG/VEP/BERA
2.Tens / Muscle Stimulation
3.Ultrasound Therapy
4.Traction Cx/Lx
5.SWD / IFT
6.Wax Bath
7.Matrix Rhytm Therapy
8.Dry Needling
9.Execises for Ortho / Neuro Conditions
10.Cardiovascular Rehabiltation
11.Core Strengthening
12.Fitness & Health Promation
13.Weight Management
14.Vestibular Rehabilitation for Vertigo
Dr.Manisha Talpallikar (PT)
258/259,1st Floor, Yashrang Apartment,Sonya Maruti Mandir,Solapur
manisha_d@hotmail.com
Solapur,
9890462220
02172328855
1. NCV/EMG/VEP/BERA
2.Tens / Muscle Stimulation
3.Ultrasound Therapy
4.Traction Cx/Lx
5.SWD / IFT
6.Wax Bath
7.Matrix Rhytm Therapy
8.Dry Needling
9.Execises for Ortho / Neuro Conditions
10.Cardiovascular Rehabiltation
11.Core Strengthening
12.Fitness & Health Promation
13.Weight Management
14.Vestibular Rehabilitation for Vertigo
SHREE PHYSIOTHERAPY CLINIC| SolapurMall.com
SHREE PHYSIOTHERAPY CLINIC
Contact Person : Dr. Amrut B. Patil
(B.P.T., M.I.A.P.)
Address1 : Near S.T.Stand, Islampur Road, Besides of Amrai Hospital, Shirala
Email : dramrutbpatil@gmail.com
City : Shirala, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9960376920
Summary :
उपलब्ध सुविधा
संधिवात, पॅरालिसीस(लकवा), फॅक्चर स्टिफनेस, हातापायाला मुंग्या येणे, डाएट न्युट्रिशन ॲण्ड सप्लिमेंट्री ॲडव्हाइस, हाडाचे व मणक्याचे विकार, लहान मुलांतील व्यंगे, मानदुखी, कंबरदुखी, बेल्स, फेशीयल पाल्सी, मानेचे, कंबरचे पट्टे, कॅलीपर्स इ.
वेळ : सकाळी १० ते२ सायं. ४ ते ८
डॉक्टरांना अपॉईंटमेंट घेवून भेटावे.
Dr. Amrut B. Patil
(B.P.T., M.I.A.P.)
Near S.T.Stand, Islampur Road, Besides of Amrai Hospital, Shirala
dramrutbpatil@gmail.com
Shirala,
9960376920
उपलब्ध सुविधा
संधिवात, पॅरालिसीस(लकवा), फॅक्चर स्टिफनेस, हातापायाला मुंग्या येणे, डाएट न्युट्रिशन ॲण्ड सप्लिमेंट्री ॲडव्हाइस, हाडाचे व मणक्याचे विकार, लहान मुलांतील व्यंगे, मानदुखी, कंबरदुखी, बेल्स, फेशीयल पाल्सी, मानेचे, कंबरचे पट्टे, कॅलीपर्स इ.
वेळ : सकाळी १० ते२ सायं. ४ ते ८
डॉक्टरांना अपॉईंटमेंट घेवून भेटावे.
PHYSIO CARE <BR> (PHYSIOTHERAPY)| SolapurMall.com
PHYSIO CARE
(PHYSIOTHERAPY)
Contact Person : Dr. Priyanka Munot
B.P.Th. M.I.A.P.
Address1 : 22/3, Railway Lines, Near Railway Hospital,Solapur - 413001
Email : pamunot@gmail.com
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9371985157
Contact No - 2 : 02172320137
Summary :
Physio Care, Physiotherapy and wellness zone, located in heart of city on ground floor is well equipped with all the advanced modalities and treatment facilities.
Conditions Treated :
Knee Pain Paralysis Antenatal and post-natal care
Shoulder Pain Facial Paralysis Arthritis
Cervical Pain Cerebral Palsy Post traumatic stiffness
Back Pain Ligaments Injury  
Dr. Priyanka Munot
B.P.Th. M.I.A.P.
22/3, Railway Lines, Near Railway Hospital,Solapur - 413001
pamunot@gmail.com
Solapur,
9371985157
02172320137
Physio Care, Physiotherapy and wellness zone, located in heart of city on ground floor is well equipped with all the advanced modalities and treatment facilities.
Conditions Treated :
Knee Pain Paralysis Antenatal and post-natal care
Shoulder Pain Facial Paralysis Arthritis
Cervical Pain Cerebral Palsy Post traumatic stiffness
Back Pain Ligaments Injury  
Care & Cure Physiotherapy Clinic| SolapurMall.com
Care & Cure Physiotherapy Clinic
Contact Person : Dr. Priyal Doshi (B.P.T.,M.I.A.P)
Address1 : 940/2, Garud Bangla, Lower Ground Floor, Rangbhavan to Saat Rasta Road, Solapur
Email : priyaldoshi09@gmail.com
City : Solapur Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9403488221
Contact No - 2 : 0217-2315131
Summary :
Electrotherapy & Manual Therapy available for: Orthopedic Conditions:- Frozen Shoulder, Spondylitis, Knee Pain, Heel Pain, Sciatica, Arthritis. Neurologin Conditions like Bells Palsy, AnynerveInjury. Paediatric Condition like: Cerebal Palsy, Developmental delay. Gynecological Condition: Antenatal and postnatal, exercises,etc
Dr. Priyal Doshi (B.P.T.,M.I.A.P)
940/2, Garud Bangla, Lower Ground Floor, Rangbhavan to Saat Rasta Road, Solapur
priyaldoshi09@gmail.com
Solapur
9403488221
0217-2315131
Electrotherapy & Manual Therapy available for: Orthopedic Conditions:- Frozen Shoulder, Spondylitis, Knee Pain, Heel Pain, Sciatica, Arthritis. Neurologin Conditions like Bells Palsy, AnynerveInjury. Paediatric Condition like: Cerebal Palsy, Developmental delay. Gynecological Condition: Antenatal and postnatal, exercises,etc
दिपज्योती फिजिओथेरपी <br>स्पाईन अण्ड ऑर्थोकेअर क्लिनिक| SolapurMall.com
दिपज्योती फिजिओथेरपी
स्पाईन अण्ड ऑर्थोकेअर क्लिनिक
Contact Person : डॉ. मनोजकुमार कांबळे
MPT(Orthopedic and Sports)
(R.G.U.H.S) M.LA.P
कन्सल्टंट फिजिओथेरपीस्ट
Address1 : देवी चौक, लाहोटी प्राईड, लोकमान्य बँकेच्यावर, राजलक्ष्मी टॉकीज समोर, सातारा
City : सातारा, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9665203702
Summary :
लिगामेंट आणि मेनिस्कस इंज्युरी, पॅरलिसीस, पाठदुखी, सायटिका, स्पॉन्डीलोसीस, आर्थरायटिस, फ्रोझन शोल्डर, टेनीस एल्बो, ऑपरेशनच्या आधी व नंतरचे व्यायाम, प्लॅन्टार फेशीआटिस, हेल्थ फिटनेस, न्यूरोलॉजीकल कंडीशन, चेहऱ्याचे पॅरलिसीस.
Clinic Time :
सकाळी ११ ते २ संध्या ४ ते ८
For Appointment : Mob - 9665203702
डॉ. मनोजकुमार कांबळे
MPT(Orthopedic and Sports)
(R.G.U.H.S) M.LA.P
कन्सल्टंट फिजिओथेरपीस्ट
देवी चौक, लाहोटी प्राईड, लोकमान्य बँकेच्यावर, राजलक्ष्मी टॉकीज समोर, सातारा
सातारा,
9665203702
लिगामेंट आणि मेनिस्कस इंज्युरी, पॅरलिसीस, पाठदुखी, सायटिका, स्पॉन्डीलोसीस, आर्थरायटिस, फ्रोझन शोल्डर, टेनीस एल्बो, ऑपरेशनच्या आधी व नंतरचे व्यायाम, प्लॅन्टार फेशीआटिस, हेल्थ फिटनेस, न्यूरोलॉजीकल कंडीशन, चेहऱ्याचे पॅरलिसीस.
Clinic Time :
सकाळी ११ ते २ संध्या ४ ते ८
For Appointment : Mob - 9665203702
डॉ. कारंडे फिजीओथेरपी ॲन्ड रिहॅबिलीटेशन सेंटर| SolapurMall.com
डॉ. कारंडे फिजीओथेरपी ॲन्ड रिहॅबिलीटेशन सेंटर
Contact Person : डॉ. विजय उत्तम कारंडे
BPT MIAMP (कन्सलटंट फिजीओथेरपीस्ट)
Address1 : इस्लामपूर बस स्टॅण्ड समोर, सिध्दनाथ संकुल फल्ले बिल्डींग, आमचे बिझनेस डेव्हलपर्स, एस.एस. मोबाईल, कलेक्शन, जिम , कॉन्फरन्स हॉल
City : इस्लामपूर, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8208663067
Contact No - 2 : 8329338297
Summary :
उपलब्ध सुविधा : पाठदुखी, मणक्यातील चकती सरकणे, सेरेब्रल पाल्सी, हात पायांमधून मुंगी येणे, पॅरालिसीस, चेहऱ्याचा अर्धांगवायू (फेशियल पाल्सी), सांध्यांचे आजार (गुडघेदुखी), नसांचे दुखणे, वजन कमी करणे, शास्त्रशुध्द योगा सल्ला, खेळाडूंचे दुखणे व उपचार , लहान मुलांमधील अपंगत्व व व्यायाम उपचार
कोव्हीड-१९ या आजारातून बरे झाल्यानंतर श्‍वसनाचे व्यायाम व फुप्फुसाची कार्यक्षमता वाढवणे.
वरील दिलेल्या सर्व व्याधींवर अत्याधुनिक यंत्रणा व व्यायामाद्वारे उपचार केले जातील.
अत्याधुनिक सुविधा : कॉम्प्युटराईज्ड IFT, डायग्नोस्टीक स्टिम्युलेटर, T.E.N.S., पॅराफिन वॅक्स(Wax Bath), अल्ट्रासाऊंड(Ultrasound), इलेक्ट्रीकल ट्रॅक्शन(Electrical Traction), S.W.D.(शॉर्ट वेव्ह डायथेरपी), CPM., पेडियाट्रीक रिहॅब, न्यूरो रिहॅब, ऑर्थो रिहॅब, कार्डिओ रिहॅब इ.
कोविड मॅट्रिक फिजिओथेरपी सेंटर
स्कायरो फिजिओथेरपी आणि योगा फिजिओथेरपी
वेळ : सकाळी १० ते दु. १ आणि सायं. ४ ते ८ , रविवार बंद
HOME VISIT BY APPOINTMENT
डॉ. विजय उत्तम कारंडे
BPT MIAMP (कन्सलटंट फिजीओथेरपीस्ट)
इस्लामपूर बस स्टॅण्ड समोर, सिध्दनाथ संकुल फल्ले बिल्डींग, आमचे बिझनेस डेव्हलपर्स, एस.एस. मोबाईल, कलेक्शन, जिम , कॉन्फरन्स हॉल
इस्लामपूर,
8208663067
8329338297
उपलब्ध सुविधा : पाठदुखी, मणक्यातील चकती सरकणे, सेरेब्रल पाल्सी, हात पायांमधून मुंगी येणे, पॅरालिसीस, चेहऱ्याचा अर्धांगवायू (फेशियल पाल्सी), सांध्यांचे आजार (गुडघेदुखी), नसांचे दुखणे, वजन कमी करणे, शास्त्रशुध्द योगा सल्ला, खेळाडूंचे दुखणे व उपचार , लहान मुलांमधील अपंगत्व व व्यायाम उपचार
कोव्हीड-१९ या आजारातून बरे झाल्यानंतर श्‍वसनाचे व्यायाम व फुप्फुसाची कार्यक्षमता वाढवणे.
वरील दिलेल्या सर्व व्याधींवर अत्याधुनिक यंत्रणा व व्यायामाद्वारे उपचार केले जातील.
अत्याधुनिक सुविधा : कॉम्प्युटराईज्ड IFT, डायग्नोस्टीक स्टिम्युलेटर, T.E.N.S., पॅराफिन वॅक्स(Wax Bath), अल्ट्रासाऊंड(Ultrasound), इलेक्ट्रीकल ट्रॅक्शन(Electrical Traction), S.W.D.(शॉर्ट वेव्ह डायथेरपी), CPM., पेडियाट्रीक रिहॅब, न्यूरो रिहॅब, ऑर्थो रिहॅब, कार्डिओ रिहॅब इ.
कोविड मॅट्रिक फिजिओथेरपी सेंटर
स्कायरो फिजिओथेरपी आणि योगा फिजिओथेरपी
वेळ : सकाळी १० ते दु. १ आणि सायं. ४ ते ८ , रविवार बंद
HOME VISIT BY APPOINTMENT
HOLY SPIRIT PHYSIOTHERAPY CENTER <BR><b>Consultant : Ashwini Hospital & Apex Hospital</b>| SolapurMall.com
HOLY SPIRIT PHYSIOTHERAPY CENTER
Consultant : Ashwini Hospital & Apex Hospital
Contact Person : Dr. Rajesh Sange (PT)
Dr. Prakash Sange (PT)
Address1 : Laxmi Tuka Complex,Beside Unique Hospital,Main Road,Solapur
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 9960869711
Contact No - 2 : 9665702446
Summary :
After Covid recover the arterial blockage by doing Excise.
Pneumonia, Asthma, T.B., Plural Effusion etc. We can get healthy by exercising our lungs in many ways. 6 minutes walk test.
Dr. Rajesh Sange (PT)
Dr. Prakash Sange (PT)
Laxmi Tuka Complex,Beside Unique Hospital,Main Road,Solapur
Solapur,
9960869711
9665702446
After Covid recover the arterial blockage by doing Excise.
Pneumonia, Asthma, T.B., Plural Effusion etc. We can get healthy by exercising our lungs in many ways. 6 minutes walk test.
CHAITANYA PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION| SolapurMall.com
CHAITANYA PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
Contact Person : Dr. Avinash Pawar (B. P. Th, M. P. T ortho)
Address1 : Jay Complex, Besides of Hutatma Highschool, Near HDFC Bank, Vaduj Dahiwadi Road, Vaduj, Tal-Khatav, Dist-Satara - 415506
City : Vaduj, Tal-Khatav, Dist-Satara, Maharashtra, India
Contact No - 1 : 8652082489
Contact No - 2 : 9987383182
Summary :
उपलब्ध सुविधा : पाठदुखी, मणक्यातील चकती सरकणे, सेरेब्रल पाल्सी, हात पायांमधून मुंगी येणे, पॅरालिसीस, चेहऱ्याचा अर्धांगवायू (फेशियल पाल्सी), सांध्यांचे आजार (गुडघेदुखी), नसांचे दुखणे, वजन कमी करणे, शास्त्रशुध्द योगा सल्ला, खेळाडूंचे दुखणे व उपचार , लहान मुलांमधील अपंगत्व व व्यायाम उपचार.
कोव्हीड-१९ या आजारातून बरे झाल्यानंतर श्‍वसनाचे व्यायाम व फुप्फुसाची कार्यक्षमता वाढवणे.
वरील दिलेल्या सर्व व्याधींवर अत्याधुनिक यंत्रणा व व्यायामाद्वारे उपचार केले जातील. अत्याधुनिक सुविधा : कॉम्प्युटराईज्ड IFT, डायग्नोस्टीक स्टिम्युलेटर, T.E.N.S., पॅराफिन वॅक्स(Wax Bath), अल्ट्रासाऊंड(Ultrasound), इलेक्ट्रीकल ट्रॅक्शन(Electrical Traction), S.W.D.(शॉर्ट वेव्ह डायथेरपी), CPM., पेडियाट्रीक रिहॅब, न्यूरो रिहॅब, ऑर्थो रिहॅब, कार्डिओ रिहॅब, PEMF इ.
Dr. Avinash Pawar (B. P. Th, M. P. T ortho)
Jay Complex, Besides of Hutatma Highschool, Near HDFC Bank, Vaduj Dahiwadi Road, Vaduj, Tal-Khatav, Dist-Satara - 415506
Vaduj, Tal-Khatav, Dist-Satara,
8652082489
9987383182
उपलब्ध सुविधा : पाठदुखी, मणक्यातील चकती सरकणे, सेरेब्रल पाल्सी, हात पायांमधून मुंगी येणे, पॅरालिसीस, चेहऱ्याचा अर्धांगवायू (फेशियल पाल्सी), सांध्यांचे आजार (गुडघेदुखी), नसांचे दुखणे, वजन कमी करणे, शास्त्रशुध्द योगा सल्ला, खेळाडूंचे दुखणे व उपचार , लहान मुलांमधील अपंगत्व व व्यायाम उपचार.
कोव्हीड-१९ या आजारातून बरे झाल्यानंतर श्‍वसनाचे व्यायाम व फुप्फुसाची कार्यक्षमता वाढवणे.
वरील दिलेल्या सर्व व्याधींवर अत्याधुनिक यंत्रणा व व्यायामाद्वारे उपचार केले जातील. अत्याधुनिक सुविधा : कॉम्प्युटराईज्ड IFT, डायग्नोस्टीक स्टिम्युलेटर, T.E.N.S., पॅराफिन वॅक्स(Wax Bath), अल्ट्रासाऊंड(Ultrasound), इलेक्ट्रीकल ट्रॅक्शन(Electrical Traction), S.W.D.(शॉर्ट वेव्ह डायथेरपी), CPM., पेडियाट्रीक रिहॅब, न्यूरो रिहॅब, ऑर्थो रिहॅब, कार्डिओ रिहॅब, PEMF इ.

Browse By Category

×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com