×
कृषी समृध्दी हायटेक नर्सरी| SolapurMall.com
कृषी समृध्दी हायटेक नर्सरी
s
Contact Person प्रकाश ठवरे
Address1 पुणे - पंढरपूर रोड, खुडूस (६२ फाटा), ता. माळशिरस, जि.सोलापूर
City ता. माळशिरस, जि.सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No 1 9158190777
Contact No 2 8552865777
Summary
आमच्याकडे सर्व प्रकारची विविध जातींची फुलझाडे,लॉन व सर्व प्रकारची फळझाडे, आंबा, चिकू, नारळ, डाळींब(भगवा), द्राक्ष रोपे हजर स्टॉकमध्ये उपलब्ध.
×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com