×
श्री नंदेश्वर गार्डन मंगल कार्यालय| SolapurMall.com
श्री नंदेश्वर गार्डन मंगल कार्यालय
s
Contact Person भारत ज्ञानोबा भोसले
Address1 २५ / ४, अकलूज - टेंभूर्णी रोड, लवंग, ता. माळशिरस , जि.सोलापूर
City लवंग, ता. माळशिरस , जि.सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No 1 9822454397
Contact No 2 8698644999
Summary
लग्न समारंभ व शुभकार्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारच्या सोयी मिळतील. आमच्याकडे बॅन्ड, घोडा, ब्राम्हण, जेवण, जेवण वाढपी, तसेच प्रशस्त व सर्व सोयीयुक्त हाॅल २४ तास लाईट व पाणी व सेवक वर्ग उपलब्ध.
तसेच आमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट पध्दतीने शुभकार्य करून मिळेल व तरी आपल्या शुभकार्यासाठी संपर्क साधा.
×

Get In Touch

Contact Info

Phone number

+91 7385111191

Email address

lomatedinesh@gmail.com