Solapur M. Corporation | SolapurMall.com
SolapurMall.com The Complete Web Directory7385111191

>> Plants Nursery

साक्षी हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
साक्षी हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : विजय त्र्यंबक खैरे
Address : पालखेड (मि.) शिरवाडे रोड, ता. निफाड, जि. नाशिक ४२२२०९
City : ता. निफाड, जि. नाशिक, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 7972456090
Contact No. 2 : 9921477620
Summary :
आमच्याकडे टोमॅटो, वांगी, कोबी, फ्लॉवर, मिरची, शिमला मिरची, गिलके, पिकॅडोर, झेंडू, टरबुज, खरबुज, काकडी, कारले, भोपळा, पपई, शेवगा व इतर भाजीपाला रोप ट्रे मध्ये योग्य भावात खात्रीशीर तयार करून मिळतील.
श्रृती ॲग्रो ऊस रोप वाटिका  | SolapurMall.com
श्रृती ॲग्रो ऊस रोप वाटिका Send SMS
Contact Person : शितल सुकुमार पाटील
Address : चिंचवाड मुडशिंगी रोड, चिंचवाड हायस्कुल शेजारी, मु.पो. चिंचवाड, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर - ४१६११९
City : मु.पो. चिंचवाड, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9881703188
Contact No. 2 : 9373802172
Summary :
आमच्याकडे को. ८६०३२, २६५, १०००१, ८००५ या सारख्या जातीवंत ऊसाची रोपे मिळतील.
श्री समर्थ हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
श्री समर्थ हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : दिलीप गायकवाड
Address : टेंभुर्णी-पंढरपूर रोड, चांभार विहीर, घोटी, ता. माढा, जि. सोलापूर
City : ता. माढा, जि. सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9922869621
Contact No. 2 : 9922869624, 7218337272
Summary :
टोमॅटो, मिरची, वांगी, कोबी, फ्लॉवर, झेंडू, आंबा , चिकू, नारळ, पेरु, शेवगा, डळींब, आवळा, सिताफळ व रामफळाची दर्जेदार व निरोगी रोपे टिश्युकल्चर केळी, पपई व ऊसाची रोपे मिळतील.
श्री महालक्ष्मी हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
श्री महालक्ष्मी हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : अतुल झगडे - 9822201294,9420174415
विजय भुजबळ - 9422418658,9011677630
Address : मु.पो. झगडेवाडी (सोनाई दूध डेअरी जवळ) ता. इंदापूर, पुणे
Address2 : शहा कांदलगांव चौक, (पुणे सोलापूर हायवे) सरडेवाडी
City : पुणे, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9822201294
Contact No. 2 : 9420174415, 9422418658, 9011677630
Summary :
पपई, द्राक्षे, नारळ, डाळींब, केळी, ऊस, टोमॅटो, मिरची, वांगी, कोबी, फ्लॉवर, ढोबळी मिरची, शोभीवंत झाडे, ताइवान पिंक पेरू इत्यादी खात्रीशीर रोपे मिळतील.
श्री गणेश नर्सरी | SolapurMall.com
श्री गणेश नर्सरी Send SMS
Contact Person : नवनाथ सतिश कोकरे
Address : बारामती-निरा रोड (जगताप वस्ती पाटी नजिक), ता. बारामती, जि. पुणे.
City : जि. पुणे, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 7350428162
Contact No. 2 : 9975031638008181828162
Summary :
सरकारमान्य रोपवाटीका
आमच्यकडे नामांकित कंपन्यांची मिरची, टोमॅटो, वांगी, कोबी, कलिंगड, खरबुज इतर सर्व भाजी पाल्यांची व ऊसाची रोपे खात्रीशीर मिळतील.
वन धन नर्सरी ॲण्ड प्लॉटरी | SolapurMall.com
वन धन नर्सरी ॲण्ड प्लॉटरी Send SMS
Contact Person : Snehal Pidurkar
Address : वनधन नर्सरी, c/o स्नेहल पेंदुरकर, मौजा, सिंदुर, सर्व्ह नं.312, चंद्रपूर
City : चंद्रपूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9527768043
Contact No. 2 : 9764965969
Email : vandhan2411@gmail.com
Summary :
Landscaping, Eco Tourism, Terrace Gardening, Vertical Gardening, Lawn & Bagicha, Miyawaki Plantation, Avenue Plantations, Roadside Plantations, Grassland Developement, Recla Reclamations of Barren Sites, All the Indoor, Outdoor, Fruit Plants, Flower Plants, Forest Plants, Pots and Agricultural Plants are Available.
लकी केशर आंब्याची नर्सरी | SolapurMall.com
लकी केशर आंब्याची नर्सरी Send SMS
Contact Person : जब्बार मुलाणी 9960968123,8329769004
साहिल मुलाणी 9373711738
Address : मु.पो. वेळापूर (निमगांव रोड) ता. माळशिरस जि.सोलापूर
City : ता. माळशिरस जि.सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9960968123
Contact No. 2 : 8329769004, 9373711738
Summary :
आमच्याकडे निरोगी व खात्रीशिर कलम केलेली केशर आब्याची रोपे मिळतील. तसेच शिताफळ, पेरू, नारळ योग्य दरात मिळतील.
राजेंद्र नर्सरी | SolapurMall.com
राजेंद्र नर्सरी Send SMS
Contact Person : राजेंद्र अजिनाथ नन्नवरे
Address : अरणगाव, ता. जामखेड जि. अहमदनगर पिन.नं.४१३२०१
City : ता. जामखेड जि. अहमदनगर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9423167574
Summary :
आमच्याकडे टीश्यू कल्वर, केळीची रोपे, चिकू, आंबा, नारळ, साग, इ. सर्व प्रकारची रोपे मिळतील.
त्रिमुर्ती फळरोपवाटीका | SolapurMall.com
त्रिमुर्ती फळरोपवाटीका Send SMS
Contact Person : बाळासाहेब चव्हाण
Address : अतीत, ता. जि. सातारा
City : ता. जि. सातारा, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9850514651
Contact No. 2 : 9420773686, 7588638018
Summary :
महाराष्ट्र शासन तालुका कृषी अधिकारी सातारा
कृषी विभाग उपविभागीय कृषी अधिकारी सातारा
फळबाग लागवड ज्यांच्या शेतात !
लक्ष्मी नांदे त्यांच्या घरात.
आंबा, हापूस, केशर, तोतापूरी, पायरी, वनराज, चिकू, नारळ, शेवगा, आवळा, सिताफळ, लिंबू, सागवान, स्टंप इ. फळ रोप मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण आणि फळ रोपांचा भरपूर स्टॉक उपलब्ध.
जय मल्हार रोप वाटीका | SolapurMall.com
जय मल्हार रोप वाटीका Send SMS
Contact Person : महेश त्र्यंबक देवकते
Address : NH 361, बुधोंडा, वागजेवाडी, लातूर, महाराष्ट्र - 413520
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 7028311614
Contact No. 2 : 9403670524
Summary :
टोमॅटो, मिरची, वांगी, फ्लॉवर, झेंडू इ. रोपे योग्य दरात तयार करुन मिळतील. येथे होलसेल दरात केशर अंब्याची झाडे मिळतील.
कृषी भरारी हायटेक नर्सरी, शिंपोरा | SolapurMall.com
कृषी भरारी हायटेक नर्सरी, शिंपोरा Send SMS
Contact Person : स्वप्नील रावसाहेब शिंदे (B.Sc. Horti)
Address : मु. शिंपोरा (मानेवाडी), राशिन, ता. कर्जत, जि. अ.नगर ४१४४०३
City : अ.नगर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9767806974
Contact No. 2 : 9096323120, 9405044839, 9422167701
Email : rajgadagro2796@gmail.com
website : www.krushibharari.com
Summary :
खरबुज, कलिंगड, वांगी, मिरची, टोमॅटो, झेंडु, ऊस इ. भाजीपाला रोपे व शोभिवंत झाडे अर्जेंट तसेच ऑर्डर नुसार भेटतील.
भाजीपाला रोपवाटिका:
* शेतकऱ्यांना मिळणार बाहेरून आयात केलेले पीटमिडीया (पिटमॉस / कोकोपीट) मधील तयार केलेली रोपे.
* शेतकऱ्यांना मिळणार पुर्णतः हा निर्जंतुकीकरण केलेले तसेच आर. एच. पी. प्रमाणित कोकोपीट वापरुन तयार केलेली रोपे.
* शेतकऱ्यांना मिळणार समुद्र वनस्पती वापरून भरघोस मुळांची वाढ झालेली रोपे.
* शेतकऱ्यांना मिळणार विशिष्ट आकाराच्या प्लास्टिक ट्रे मध्ये तयार केलेली रोपे.
* लहान बाळाप्रमाणे घेतली जाते रोपांची काळजी.
* नुसतेच भरघोस उत्पन्नच नव्हे तर दर्जा ही मिळणार भरघोस.
* रोपे विक्री पश्चात मार्गदर्शन.
* सर्व प्रकारची भाजीपाला रोपे मागणी नुसार उपलब्ध करुन दिली जातील.
टीप : रोपांची ५०% रक्कम भरुन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यामुळे रोपे वेळेवर व ठराविक तारखेला मिळतील.
कंठकेश्वर हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
कंठकेश्वर हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : घाटुळ बंडु
Address : काठोडा फाटा (गोळेगांव) ता. गेवराई जि. बीड
City : जि. बीड, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9763103810
Contact No. 2 : 9403980101, 9422153810, 9423153810
Summary :
नामवंत कंपन्यांच्या बियाणांपासुन मिरची, वैशाली टॉमेटो, वांगी, गोबी, शेवगा, पपई, झेंडु रोप, व विविध फुलांचे रोप तसेच तंत्रज्ञानापासून बनविलेली सिडलींगट्रे मधिल उत्कृष्ट व जोमदार ऊसाचे रोपे मिळतील.
ईशान नर्सरी व पितांबरी नर्सरी | SolapurMall.com
ईशान नर्सरी व पितांबरी नर्सरी Send SMS
Contact Person : आनंदराव संभाजी गवळी
Address : देवकते मळा, आनंदनगर, टाकळी, पंढरपूर, सोलापूर - ४१३ ३०४
City : टाकळी, पंढरपूर, सोलापूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9860406607
Contact No. 2 : 8830771807
Summary :
दापोली कोकण कृषी विद्यापीठ संलग्न नोंदणीकृत मान्यता प्राप्त लायसन्स असलेली नर्सरी.
अस्सल, खात्रीलायक, नैसर्गिक रोपे व झाडे.
केशर आंबा, जंम्बो केशर, सिंगापूरी सुपर १ नारळ, कालीपत्ती चिक्कू, सीताफळ, रामफळ, मोगरा, गुलाब,कादंब रोपे, ताम्हण झाडाची रोपे, Azolla बियाणे, देशी गाईच्या शेणाने बनवलेले जैविक कंपोस्ट खत उपलब्ध आहे,लाल मोठे जास्वंद फूल, पांढरा चाफा रोपे,केळी रोपे ई. फळझाडे, फुलझाडे, देशी(जंगली) झाडे मिळतील
अंजना नर्सरी<bR>शेतकऱ्यांचा विकास हाच आमचा ध्यास... | SolapurMall.com
अंजना नर्सरी
शेतकऱ्यांचा विकास हाच आमचा ध्यास...
Send SMS
Contact Person : अभिजीत पाटील
Address : हटकरवाडी ता. चाकूर जि. लातूर
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9960442277
Contact No. 2 : 8237914356
Email : anjananursery@outlook.com
Summary :
आमच्याकडे ऊसाची ट्रे मधील दर्जेदार रोपे मिळतील.
एम.एस. 10001, कोसी 671, को.86032, को.व्हि.एस.आय.08005.
येथे सर्व प्रकारची भाजीपाला, फळे व फुलांची ऑर्डर प्रमाणे रोपे तयार करून मिळतील.
सानप हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
सानप हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : 9503743363
Address : नर्सरी सानप मळा, मु. पो. ढकांबे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक
City : NashikMaharashtra, India
Contact No. 1 : 9637553471
Email : Msanapnursery111@gmail.com
website : www.sanapnursery.in
Summary :
सर्व प्रकारचे दर्जेदार टोमॅटो रोपे मिळण्याचे एकमेव ठिकाण सर्व प्रकारचे दर्जेदार टोमॅटो रोपे मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, टरबूज * खरबूज * मिरची टोमॅटो * वांगी आजच संपर्क करा..! बुकींग चालू आहे..! शेतकरी बंधुनो हिच ती योग्य वेळ कोबी - फ्लॉवर - लागवडीची... ब्रह्मांडनायक 8149732677 आमच्याकडे बुकींग नुसार कोबी, फ्लॉवरचे निरोगी रोपे मिळतील.
वारद बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड<br>गार्डन गॅलरी आणि प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा | SolapurMall.com
वारद बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
गार्डन गॅलरी आणि प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा
Send SMS
Contact Person : अनिल वारद
Address : सर्व्हे क्र. 54. गरड गार्डन आणि अजिंक्य होंडा शोरूमजवळ, दिपज्योती नगर, बार्शी रोड, लातूर - 413531
Address2 : डाळींब गाव, उरळी कांचन जवळ, सोलापूर महामार्ग. पुणे 412 202
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9421374498
Contact No. 2 : 7057147878, 9052658888
Email : waradbiotech@gmail.com
website : www.waradbiotech.com
Summary :
आम्ही आमच्या प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा आणि नर्सरीमध्ये सर्व वनस्पतीचे उत्पादन करतो.
सर्व इनडोअर अँड आउटडोर फुलांचे व फळांचे रोपे मिळेल.
आमचे शाखा :
१)सर्व्हे क्र. 54. गरड गार्डन आणि अजिंक्य होंडा शोरूमजवळ, दिपज्योती नगर, बार्शी रोड, लातूर - 413531
२)डाळींब गाव, उरळी कांचन जवळ, सोलापूर महामार्ग. पुणे 412 202
३)वारद बायोटेक प्रा. लि., सर्व्हे क्रमांक 368. हॉटेल तारा जवळ, सोलापूर महामार्ग, उरळी कांचन, पुणे-412 214
४)लातूर-अंबाजोगाई महामार्ग, बर्दापूर फाटा, बर्दापूर, ता. अंबाजोगाई. जिल्हा. बीड-431 517
५)ऑक्सिजन प्लान्ट नर्सरी, औसा रोड, राजीव गांधी चौक, मैथली हॉटेल च्या बाजूस, HP पंपच्या समोर, लातूर
रामा  हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
रामा हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : प्रो. प्रा. किशोर मदनराव बडगीरे
Address : नांदुरा रोड, अहमदपूर जि.लातूर
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 7029005050
Contact No. 2 : 9707145050
Summary :
आमच्याकडे विविध प्रकारचा भाजीपाला, टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, मिरची, सिमला मिरची, वांगे, टरबुज, खरबुज, काकडी, पपई, शेवगा, झेंडू, ऊस, ईत्यादी रोपे ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील.
राजतिलक नर्सरी | SolapurMall.com
राजतिलक नर्सरी Send SMS
Contact Person : प्रतिक गोरे (9096904940)
गोपाल शहाणे (8888392770)
Address : नवोदय विद्यालय, यश ढाब्याजवळ, शेगांव
City : शेगांव, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9096904940
Contact No. 2 : 8888392770
Summary :
सर्व प्रकारचे फुलझाडे, फळझाडे लॉन उपलब्ध, कुंड्या, सेंद्रिय खत, जीवामृत उपलब्ध, घर, बंगला, बगीचा डेव्हलप करून मिळेल, ऑर्डर नुसार भाजीपाला रोपे तयार करून मिळतील.
फळझाडे रोपे/ कलमे - आंबा, चिकू, नारळ, सफरचंद, सिताफळ, काजू, रामफळ, निंबू, खजूर, संत्री, मोसंबी, डाळींब, फणस, पेरू, बदाम, अंजीर, जांभुळ, बेलफळ, आवळा, चिंच, बोर, करवंद.
फॉरस्ट प्लॅन्ट-कडुनिंब, करंज, कांचन, वड, पिंपळ, अमलतास, सिसम, गुलमोहर, अर्जून, खिरणी, अशोक, महुआ, बेहेडा, बांबु, सागवान, चंदन, काशिद (केसीया) बकुळ, कदंब
शोभेची झाडे- विद्या, एरिका पाम, फॉक्सटेल पाम, फिश्टेल पाम, विचीयन पाम, बुद्धा बांबू, टेबल पाम, रॉयल (बॉटल) पाम, एक्झोरा, मिनी एक्झोरा, अशोक, ब्लॅक फायकस, फायकस पांडा, बॉटल ब्रश
पुजाविधी (धार्मिक महत्व) झाडे- शमीपत्र, रुद्राक्ष, बेलफळ, वड, पिंपळ, बुध्दा बांबू, चंदन (पांढरे, लाल)
फुलझाडे- गुलाब, मोगरा, जास्वंद, चाफा, कृष्णकमळ, कन्हेर, रानजाई, पारीजातक, कुडीचाफा, जाई, रातराणी, चांदणी, सोनचाफा, हिरवाचाफा, इ.
मातोश्री रोपवाटीका | SolapurMall.com
मातोश्री रोपवाटीका Send SMS
Contact Person : विजय गिरी
Address : आंतरगांव रोड, वांगी (खुर्द) 8 ता. भुम जि. धाराशिव (उस्मानाबाद) (बार्शी पासुन २० कि.मी)
City : जि. धाराशिव, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9921698711
Contact No. 2 : 9560498137, 9552561018
Summary :
कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी लागणारे फळबाग रोपे / कलमे पावती सहित होलसेल दरात मिळतील.(मो. 9921698711)
शासकीय योजना : - पोखरा, मनरेगा (MRGS), भाऊसाहेब फुंडकर, इतर शासकिय योजना
उपलब्ध रोपे / कलमे : - सिताफळ : १) गोल्डन / सुपर गोल्डन २) सरस्वती : ७ सिताफळ कलम
पेरु : १) तैवान पिंक २) G विलास ३) सरदार / L-49 ४) रेड डायमंड
आंबा : १) केशर आंबा २) जम्बो केशर ३) सोनपरी ४) बारमाही व इतर
नारळ : १) ग्रीन डॉर्फ २) ऑरेंज डॉर्फ ३) TD ४) यलो डॉर्फ
मोसंबी : १) न्यु सेलार (रंगपुरी/झंबेरी खुंट)
सफरचंद : १) हरमन ९९ २) आण्णा
चंदन : १) सफेद चंदन २) लाल चंदन
जांभुळ : १) बहाडोली २) पांढरे जांभुळ
बांबु : १) मानवेल २) कटांग
मोहगणी : अफ्रिकन स्विटानिया
ड्रॅगन फ्रुट : १) जम्बो २) पिंक ३) व्हाईट
काश्मिरी ॲपल बोर
चिकु : कालिपती करवंद
सर्व रोपांची घरपोच डिलीव्हरी
फळबाग लागवड, पाणी व्यवस्थापन खत व औषधे व्यवस्थापन, छाटणी, फळ मार्केटींग इ.च मार्गदर्शन
टिप : शासकीय योजनेसाठी लागणारे फळरोपे उपलब्ध तसेच पावती, शासनमान्य जी एस टी नुसार मिळेल.
महेबुब नर्सरी | SolapurMall.com
महेबुब नर्सरी Send SMS
Contact Person : सलीम इब्राहिम शेख
Address : शाखा नं. १ - नर्सरी देवी रोड, आहेर वडगाव, खजाना विहीर समोर, बार्शी रोड. ता. बीड
Address2 : शाखा नं. २ - सहारा हॉटेल समोर बालेपीर, नगर रोड, बीड
City : बीड, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9371957042
Contact No. 2 : 9921172946, 8484039090, 7083828683
Summary :
३५ वर्षापासुन सतत तुमच्या सेवेत चलत आलेली मेहबुब नर्सरी
सरकार मान्य झाडे लावा झाडे जगवा
आमच्याकडे केशर अंबा, सिंधु, हापुस, काली पत्ती चिकू, पपाई व सर्व प्रकारचे फळ झाडे व गुलाब गार्डन प्लैट होलसेल दरात मिळेल. सर्व प्रकारचे नाराळाचे झाडे मिळतील. आमच्याकडे सर्व प्रकारची गार्डन कामे केली जातील. रोड प्लॅट व जंगली झाडे मिळतील. कोलंबस जातीचे नाराळाचे रोपे मिळतील.
भुमिपुत्र हाय-टेक नर्सरी | SolapurMall.com
भुमिपुत्र हाय-टेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : श्री. मदन चौधरी
Address : (कुरण-वस्ती) मु.पो. पाटकूल, ता.माहोळ
City : ता.माहोळ, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9960103624
Contact No. 2 : 8090855005, 8669152493
Summary :
( ट्रे मधील ) तसेच गादीवाफ्यावरील दर्जेदार निरोगी रोपे योग्य दरात मिळतील. टोमॅटो, वांगी, मिरची, कलिंगड, पपई, डाळींब ऊसाच्या सुधारीत जातीची रोपे मिळतील.
भलरी हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
भलरी हायटेक नर्सरी Send SMS
Contact Person : शुभम संभाजी यादव
Address : मु.पो. अतीत, ता.जि. सातारा
City : ता.जि. सातारा, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9922776095
Contact No. 2 : 9545521281008007206451
Summary :
कलकत्ता झेंडू रोपांचे तसेच हायब्रिड झेंडू रोपांचे व कलिंगड रोपांचे नामांकित विक्रेते.
भाजीपालाचे सर्व रोपे उपलब्ध.
बिजासनी हायटेक नर्सरी<br>दत्तकृपा कृषी सेवा व हार्डवेअर | SolapurMall.com
बिजासनी हायटेक नर्सरी
दत्तकृपा कृषी सेवा व हार्डवेअर
Send SMS
Contact Person : मोरे बंधू
Address : मु.पो. साकुरी निं. (मोरेवाडी) ता. मालेगांव जि. नाशिक
City : जि. नाशिक, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9767555090
Contact No. 2 : 9119587105, 7588556009, 9309509441, 7588556015
Summary :
बिजासनी हायटेक नर्सरी :
भाजीपाला रोपे – टोमॅटो, ढोबळी मिर्ची, कारली, भोपळा, वांगी, झेंडू, फ्लॉवर, कोबी, पपई, ऊस, शेवगा रोप व बियाणे तसेच सर्व प्रकारची भाजीपाला रोपे मिळतील.
बिजासनी हायटेक नर्सरी संपर्क क्र. - 9767555090, 9119587105, 7588556009
दत्तकृपा कृषी सेवा व हार्डवेअर
सर्व प्रकारचे बि-बियाणे, रा. खते, किटकनाशके व शेती विषयक वस्तुंचे अधिकृत विक्रेता.
दत्तकृपा कृषी सेवा व हार्डवेअर संपर्क क्र. - 9309509441, 7588556015, 9767555090
घुगे रोपवाटीका & नर्सरी | SolapurMall.com
घुगे रोपवाटीका & नर्सरी Send SMS
Contact Person : केशव अर्जुन घुगे
Address : घुगे रोपवाटीका & नर्सरी, चऱ्हाटा फाटा, नगर रोड, बीड
Address2 : घुगे मँगो नर्सरी, नगर रोड, घुगेवाडी, बीड
City : बीड, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9420579312
Summary :
आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या फळझाडाचे, शोभेच्या फुलांचे भाजीपाल्याचे दर्जेदार व विश्वसनीय रोप योग्य दरात मिळतील.
गणेश शेवगा नर्सरी | SolapurMall.com
गणेश शेवगा नर्सरी Send SMS
Contact Person : श्री. बाळासाहेब पाटील
Address : मु.पो.उपळाई (खु) ता. माढा जि. सोलापूर
City : माढा, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9527992767
website : -
Summary :
शेवगा बियाणे होलसेल दरात मिळतील
शुद्ध बिजापोटी फळे रसाळ गोमटी
महाराष्ट्र का फेमस ड्रमस्टिकवाला बाळासाहेब शिवाजी पाटील
२०१४ साली महाराष्ट्र शासनाकडुन शेवगा शेतीचा गौरव राष्ट्रीय युवा किसान पुरस्कार विजेता नवी दिल्ली २०१८
शेवग्याची वैशिष्टे :
शेवग्याचा वाण ओडिसी. ३
लागवडीपासुन ५ महीन्यात उत्पादन सुरू
एका झाडापासुन एका बहारात ४०० ते ७०० शेंगा सहज
शेंगा दीड ते दोन फुट लांबीच्या
लागवड वर्षातुन केव्हाही करता येते
एकरी १० ते १५ टन उत्पादन सहज
हलक्या जमीनीत येणारे पिक कमी पाण्यावर
दुष्काळ कमी पाण्यामध्ये हमखास उत्पादन.
एकरी खर्च फक्त १०,००० रू. (रोपे, खते, औषधे इ.)
शेवगा शेतीला आतापर्यंत देशभरातून १०,००० शेतकऱ्यांची भेट.
शेवगा बी फसवणूकीचे लक्षणे : झाडांना शेंगा लाल लागणे, संपूर्ण बाग नर निघणे, शेवग्याचा बाजार भाव कमी झाल्यानंतर ठेवलेल्या शेंगा, अन उन्हाळ्यामुळे वाळलेल्या शेंगेतुन निघालेली बी लागवडीसाठी योग्य ठरत नाही, शेवगा बियाण्यामध्ये परागीभवन महत्त्वपूर्ण बाब आहे. हे कित्येकांना माहित नाही.
सावधान बोगस शेवग्याच्या बियाण्यापासून (वेळ, श्रम, पाणी व्यर्थ जायला नको)
गंगा ॲग्रो प्रोड्युस ॲन्ड नर्सरी कंपनी<br>गंगा ॲग्रो हायटेक नर्सरी | SolapurMall.com
गंगा ॲग्रो प्रोड्युस ॲन्ड नर्सरी कंपनी
गंगा ॲग्रो हायटेक नर्सरी
Send SMS
Contact Person : मनोज उळगड्डे
Address : छत्रपती चौक, खोपेगाव कन्हेरी बायपास रोड, लातूर
City : लातूर, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9145000624, 7798870800
Contact No. 2 : 9145000623
Summary :
सर्व प्रकारचे ऊसाचं रोप उपलब्ध.
फुलझाडे, फळझाडे, भाजीपाला रोपे, गांडुळ खत, गार्डन साहित्य, गार्डन डेव्हलपर्स, गार्डन मेन्टनन्स सर्व्हिस, ऊस रोपे - (१०००१, ६७१, १८२१, ८००५, १५०१२, ८६०३२,८१३००७)
SURESH ROSE NURSERY | SolapurMall.com
SURESH ROSE NURSERY Send SMS
Contact Person : Dinesh Gavade - 9960000280
Suresh Gavade - 9960000830
Address : मु.पो. कळस, ता. इंदापुर, जि. पुणे
City : Pune, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9960000280
Contact No. 2 : 9960000830
Summary :
आमच्याकडे नारळ, डाळींब, सिताफळ,अंजिर, पेरू,चिक्कु, संत्रा, मोसंबी,काजु, ड्रॅगन फ्रुट,चिंच,आंबा,जांभुळ, मोहगुणी, वॉटर अँपल,बोर,सफरचंद,लिंबू,गुलाब व इतर सर्व फुलद झाडे होलसेल दरात मिळतील,(गार्डनची कामे केली जातील.)
रोड साईट साठी रानटी रोपे मिळतील.
करंज .बाहवा.कदब अशोक . बोगनवेल,चिच तामन खया,गुलमोहर,टरमेलिया, इतर सर्व प्रकाराची रोपे मिळतील.
SHRI SWAMI SAMARTH ROPVATIKA | SolapurMall.com
SHRI SWAMI SAMARTH ROPVATIKA Send SMS
Contact Person : Akash Shinde & Sunanda Shinde & Bhalchandra Shinde Sir
Address : Nimbargi, Sadepur Road, Sadepur, Tal.- South Solapur, Dist.- Solapur - 413221
City : Sadepur, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9545170951
Contact No. 2 : 9764048101,9763282892
Summary :

आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, पपई, झेंडू, कलिंगड इत्यादी रोपे आणि
सर्व प्रकारची फळझाडे ,फुलझाडे , शोभिवंत रोपे मिळतील.

फळझाडे :- आंबा,पेरु,चिक्कू,जांभूळ,संत्रा,मोसंबी,ड्रायगन फूड,आवळा,चिंच,अंजीर,निबू,शेवगा,नारळ,सिंदी,बोर,सिताफळ,रामफळ

फुलझाडे :- शेवंती,चमेली,जाई,जुई,काकडा,गुलाब,मोगरा,मधुमालती,परिजात,
रातराणी,सदाफुली,निशिगंधा,लिली,चाफा,सोनचाफा,कण्हेरी,जास्वंद,तगर,स्वस्तिक

शोभिवंत रोपे:-क्रोटॉन,आखेलिफा,आरेखापाम,टेबलपाम,बॉटलपाम,फेस्टलपाम,
स्पायडर लिली,शॉग ऑफ इंडिया,जट्रोपा,चेअरी, व्हिपोर्डिया, गोल्डन डुरंटा,स्नोबुश,स्टारलाईट,पेगेमी,बोगनवेल,गौरीचौरी,मोरपंखी,यलो अलबंडा

वृक्षरोपणास रोडसाईट रोपे :- अशोक, सुरु, बकुळी, दुबई ट्री, कडूलिंब, जांभूळ, सप्तपर्णी,
स्पॅथोडिया, करंज, काशिद, गुलमोहर, सिल्वरओक, बुच, रबर, वड, पिंपळ, बांबू, बहावा, मिलियाडुबिया, सागवान, बेल

भाजीपाल्यांची रोपे :- ढोबळी मिरची,मिरची, टोमॅटो, कलिंगड,कोबी,वांगी, खरबुज, पपई, झेंडू,फ्लॉवर.

Lovely Nursery Send SMS
Contact Person : Mrs.Sajeda Shaikh
Address : Flat No-10,Mangalgiri Tower,Hotagi Road,Behind Mahila Hospital,Solapur
City : Solapur, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9371295544
Contact No. 2 : 9370295544
Email : muddasar_s@yahoo.com
GAYATRI NURSERY | AQUAGARDEN | HOME DECOR | SolapurMall.com
GAYATRI NURSERY | AQUAGARDEN | HOME DECOR Send SMS
Contact Person : Kantikumar Choudhary
Address : Datta Colony, Near Jaika Motors, Badnera Road, Amravati, Vidarbh - 444607
Address2 : Khaparde Bagicha, Bakul Road, behind Irvin Hospital, Amravati, Vidarbh
City : Amravati, Vidarbh, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9325303223
Contact No. 2 : 07212510511 , 9422155366
Summary :
Everything for Garden, Aquarium,Home Decor.
pets & accessories.
GANRAJ HITECH NURSERY | SolapurMall.com
GANRAJ HITECH NURSERY Send SMS
Contact Person : Uttam Vasantrao Mali
Address : Solapur - Airport to Kumthe - Madre Road, Ghodatanda, Dist. Solapur
City : Ghodatandha, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 9225830455
Contact No. 2 : 9130019155
Summary :
आमच्याकडे वांगी, मिरची, टोमॅटो, कलिंगड, झेंडू, इत्यादी हायब्रीड भाजीपाला रोपे योग्य दरात मिळतील. व कलमी आंबा चिकू पेरू नारळ सिताफळ इत्यादी रोपे मिळतील.
AJAY ROP VATIKA & SHEDNET & POLLI HOUSE STRUCTURE | SolapurMall.com
AJAY ROP VATIKA & SHEDNET & POLLI HOUSE STRUCTURE Send SMS
Contact Person : Ajay
Address : Ajay Rop Watika, Dharur Road, Adas, Ambajogai - 431517
City : Ambajogai, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 8460442967
Summary :
All types of plants, shednet & Polli house structure, Seed less Apple ber available here.
AGRO PARK NURSERY | SolapurMall.com
AGRO PARK NURSERY Send SMS
Contact Person : Vikram Sabale
Address : Tuljapur Road, Near Hotel Ashoka, Barshi
City : Barshi, Maharashtra, India
Contact No. 1 : 7745076125
Contact No. 2 : 8668670009
Summary :
Agro park nursery barshi (मिरची किंग) गेल्या 14 years agro park nursery च्या माध्यमातून मिरच्यां 84 पेक्षा आधीक वाणाची उत्पादन केले गेले आहे भौगोलिक परिस्थितीनुसार चालणारे वाण शेतकऱ्यांला पुरवठा केले सध्या 4 g या प्रकारातील नवीन उत्पादन शेम रोगाला प्रतिंविरोध करणाऱ्या मिरच्या वाणाची विक्री चालु आहे शेतकऱ्यांना वरदान व अथिॕक सक्शम करण्यासाठी मिरची स्पेशालिस्ट म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे मिरची रोपाबरोबर इतर भाजीपाला रोपांची निर्माती होते त्याचबरोबर सिताफळ आबां चिंच इ.रोपे उपलब्ध ....शेतकऱ्यांना नर्सरीच्या माध्यमातून मागॕदशॕन केले जाते सुश्म जीव वाढीसाठी माहिती दिली जाते कमी खते योग्य औषधे उत्पादन खर्च.
रोटरी क्लबच्या अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे, सचिवपदी कौशिक बंडेवार
बार्शी -- येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत सन २०२१-२२ सालातील नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली.यात अध्यक्षपदी ॲड.विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाल्याची माहिती मावळते अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली.
याप्रसंगी बोलतांना रो.सुहास शामराज म्हणाले, विक्रम सावळे यांच्या रुपाने रोटरीला सर्वसमावेशक चेहरा लाभला आहे. त्यांच्या माध्यमातून रोटरीचे सामाजिक कार्य अधिक जोमाने होईल, विशेषत: ग्रामीण भागात रोटरीचे कार्य पोहोचेल. सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्य, भाषा, कायदे, कृषि आणि पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेले सावळे यांचे नेतृत्व वर्षभरात विविध उपक्रमांना न्याय देणार आहे.
रोटरीच्या अध्यक्षपदी अँड. सावळे :
येथील रोटरी क्लबच्या सर्वसाधारण सभेत नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची घोषणा करण्यात आली. अध्यक्षपदी अँड. विक्रम सावळे तर सचिवपदी कौशिक बंडेवार यांची निवड झाली असल्याची माहिती अध्यक्ष मधुकर डोईफोडे यांनी दिली. यावेळी सुहास शामराज यांनी मनोगत व्यक्‍त केले.
नूतन पदाधिकाऱ्यांमध्ये अतुल गुंडेवार, मधुकर डोईफोडे, स्मिता शामराज,अमितखटोड, निलेश सरवदे, नितीन गुडमेवार, अभिजीत सोनिग्रा, अतुल कल्याणी,डॉ. लक्ष्मीकांत काबरा,डॉ. योगेश सोमाणी, डॉ. सौ. तांबारे, डॉ.ना. पा. देशपांडे, , हुसेन पूनावाला, विजय शहा,प्रा. सदानंद भिलेगावकर, पियु कोटेचा, आनंद बेदमुथा, गोविंद बाफणा, नितीन बकाल, सुहास शामराज, आनंद सुराणा, डॉ. क्षमा बकाल,अशोक हेडा, संतोष ठोंबरे, रवि करवा, प्रदीप बागमार, जवाहर माढेकर, गौतम कांकरिया यांचा समावेश आहे.

BROWSE BY CATEGORY